Informatie rondom het coronavirus

Update 24 februari 2021

In de persconferentie van 23 februari jl. is bekend geworden dat de huidige lockdown en de daarbij horende maatregelen vooralsnog zullen worden verlengd tot en met 15 maart a.s. Het is vanaf 3 maart wel weer mogelijk om buiten te sporten met elkaar als je onder de 27 jaar bent. 

In het kader van de lockdown is het belangrijk om op dit moment daarbij de volgende maatregelen zeer goed in acht te (blijven) nemen:

 • Op dit moment vinden er geen fysieke onderwijsactiviteiten plaats en is er sprake van afstandsonderwijs. Een uitzondering geldt voor tentamens, practica (zoals afstudeeronderwijs en ontwerpend onderwijs) en begeleiding van kwetsbare studenten. Met inachtneming van de geldende maatregelen kunnen deze activiteiten wel doorgaan, ook wanneer deze activiteiten in andere locaties dan de universiteitsgebouwen gepland staan.
 • We verwachten dat al onze studenten en medewerkers  op de campus een mondkapje dragen wanneer ze zich door de gebouwen (dus ook in onze laboratoria) verplaatsen. Dat betekent bij binnenkomst, tijdens het verplaatsen tussen ruimtes en bij het weggaan uit een gebouw. Zit je eenmaal  dan mag het mondkapje weer af. Een uitzondering hierop zijn de microbiologische, chemische en radiologische laboratoria. Daar zijn wegwerp- of persoonlijke herbruikbare mondkapjes niet toegestaan.
 • Houd 1,5 meter afstand, neem de hygiëne-maatregelen goed in acht en vermijd drukte.
 • Houd het bezoek aan de campus zo kort mogelijk. Blijf alleen op de campus als het echt niet anders kan.
 • Medewerkers werken thuis, tenzij het echt niet anders kan. Alleen voor locatie-gebonden werk komen medewerkers naar de campus. Denk aan onderzoekers die in een laboratorium hun onderzoek doen. Kom alleen naar de campus in overleg met je leidinggevende. Voor medewerkers zijn er regelingen voor zorg-, calamiteiten- en buitengewoon verlof.
 • Ook voor bezoekers geldt, kom alleen naar de campus als het echt niet anders kan.
 • Blijf thuis als jij of een van je huisgenoten klachten hebt. Zie hier wat te doen in geval van besmetting van jezelf of mensen om je heen.
 • Studenten worden opgeroepen Brightspace in de gaten te houden.
 • Promoties en oraties zijn in beginsel online en altijd zonder publiek op locatie.
 • De overheid heeft besloten om een avondklok in te stellen van 21.00 uur ‘s avonds tot 04.30 uur ’s ochtends. Hier vind je meer informatie.

 • Medewerkers en studenten die in een land of gebied zijn geweest, waarvoor om gezondheidsredenen een oranje of rood reisadvies geldt, worden geacht 10 dagen in thuisisolatie te gaan. Daarmee volgen we het advies van de Nederlandse overheid. Voor medewerkers geldt dat dit voor eigen risico en rekening is. Lees hier wat hiervan de gevolgen kunnen zijn. Meer informatie over wanneer je in thuisisolatie moet en hoe dat werkt, is te vinden op deze webpagina van de Nederlandse overheid.
 • Om de uitvoering van de coronamaatregelen zo goed mogelijk te laten verlopen en de 1,5 meter te kunnen waarborgen wordt er vanaf de start van het collegejaar veel gemonitord op de campus. Zo kun je gebouwen bijvoorbeeld alleen met je campuskaart naar binnen, wordt naar een systeem voor medewerkers om op de campus te kunnen werken gekeken, en hangen er camera’s op potentieel drukke plekken om te bekijken of mensen 1,5 meter afstand kunnen houden.
 • Inkomende en uitgaande uitwisselingsprogramma’s zijn helaas geannuleerd voor het eerste en tweede semester 2020-2021.
 • Studieplekken op de campus zijn maar beperkt beschikbaar. Zelfstudie in de universiteitsgebouwen is enkel mogelijk voor kwetsbare studenten in overleg met hun studie adviseur en met reservering. Op faculteiten kunnen de studiemogelijkheden per gebouw verschillen; bekijk altijd eerst je faculteitspecifieke maatregelen.
 • Het beleid ten aanzien van reizen voor medewerkers en studenten blijft aangescherpt. Reizen boeken via de TU Delft blijft tot nader order niet mogelijk voor risicogebieden of landen met een rood of oranje reisadvies. Reis alleen indien noodzakelijk en in overleg met je leidinggevende.
 • De horeca op de campus is in principe dicht. Een zeer beperkt aantal bedrijfskantines kent afhaalmogelijkheden. 
 • Studenten en medewerkers mogen - indien dit noodzakelijk is voor fysieke onderwijs- of onderzoeksactiviteiten - gebruik maken van het openbaar vervoer.
 • Docenten en ondersteunend personeel benodigd voor onderwijsactiviteiten worden gezien als cruciale beroepen. Dit betekent dat, net als in het voorjaar, hun kinderen naar de kinderopvang, basisscholen en buitenschoolse opvang kunnen gaan.

Tot slot, het is een bijzondere tijd voor ons allemaal. Weet dat je er niet alleen voor staat. Als je het moeilijk hebt, zoek dan hulp. Voor onze medewerkers en studenten geldt dat ze te allen tijde terecht kunnen bij hun leidinggevende of de studieadviseur.