Informatie voor aankomende studenten

Reis je naar Nederland?

In de persconferentie van 20 januari jl. zijn extra maatregelen afgekondigd. Een overzicht daarvan vind je op de website van de Rijksoverheid.

Wij adviseren studenten die naar Nederland komen deze informatie te lezen en in het bijzonder het onderdeel “Reizen en vakantie”.

Meer informatie over “Thuisquarantaine bij aankomst in Nederland” vind je op de website van de rijksoverheid.

Avondklok

Het kabinet heeft besloten om een avondklok in te stellen. In heel Nederland is het vanaf zaterdag 23 januari 2021 21.00 uur ‘s avonds tot 04.30 uur ’s ochtends, verboden om zonder geldige reden op straat te zijn

Wil je meer weten over wat de gevolgen van de covid-19 uitbraak voor jou als aankomende TU Delft student betekent? Lees dan de volgende onderwerpen.

Deadlines aanmelden collegejaar 2020/2021

Voor aanmelders met een Nederlandse vooropleiding:

 • Voor opleidingen zonder Numerus Fixus en met vrijwillige studiekeuzecheck kan je je aanmelden tot 1 september. Je kunt niet meer gebruik maken van de studiekeuze.

Voor aanmelders met niet-Nederlandse (internationale) vooropleiding:

De aanmelddeadline van 1 april blijft gehandhaafd. Vanwege de maatregelen die wereldwijd worden genomen, kan niet iedereen alle informatie aanleveren voor deze deadline. Helaas is het niet mogelijk om deze deadline te verlengen, omdat we dan de toelatingsprocedures niet correct kunnen afronden. Is het je dus niet gelukt om de benodigde documenten op tijd aan te leveren, dan kun je je jammer genoeg niet inschrijven voor het collegejaar 2020-2021.


To top

Start van het programma in september

De TU Delft streeft ernaar om vanaf 1 september 2020 een mix van online en on-campus onderwijs voor iedereen. Thuis studeren blijft wel de norm, alleen op advies van je opleiding/docent kun je naar de campus komen.
 

In het geval van overmacht

Alleen bij overmacht kan worden gekeken of een nieuwe student toegelaten kan worden indien hij/zij niet fysiek op de campus aanwezig kan zijn (dus 100% afstandsonderwijs moet volgen). Deze studenten melden zich vooraf voor toestemming bij de studieadviseur.

Dit geldt niet voor de meeste BSc opleidingen. Alleen de BSc Technische Aardwetenschappen en Nanobiology kunnen online starten. Voor deze bachelor opleidingen behoort deze coulance niet tot de mogelijkheden doordat vakken in Q1 essentieel zijn om fysiek te volgen.

Alle MSc opleidingen bieden de mogelijkheid online te starten. 

Onder overmacht wordt verstaan:

 • Onmogelijkheid om te reizen als gevolg van door de Nederlandse overheid opgelegde inreisbeperkingen en/of door het land van herkomst opgelegde uitreisbeperkingen.
 • Vertraging als gevolg van geen of beperkende openstelling van consulaire afdelingen bij ambassades.

Echter, indien een student 100% op afstand aan zijn studie begint dan geldt de volgende begrenzing:

 • Student moet binnen 6 weken nadat de overmacht situatie is opgeheven, in Delft voor on campus onderwijsactiviteiten beschikbaar zijn.
 • Indien na Q2 de overmacht situatie blijft bestaan kan de student dringend geadviseerd worden zich uit te schrijven (beperking kosten). Dat gesprek wordt gevoerd met de studieadviseur.
 • De coulance regeling geldt voor een maximale termijn van 1 academisch jaar.
RIVM Risicogroepen

Studenten die behoren tot de door het RIVM benoemde risicogroepen kunnen op basis van vrijwilligheid naar de campus komen. Voor deze studenten wordt gezocht naar maatwerkoplossingen indien het campusonderwijs niet gevolgd kan worden. Hierbij kan niet altijd voorkomen worden dat studievertraging optreedt. Voor deze en andere overmacht situaties zoals ziekte wordt de reguliere route via de studieadviseurs gebruikt.

Quarantaine

Quarantaine

Voor buitenlandse studenten die bij de TU Delft (komen) studeren volgt de TU Delft het beleid van de Nederlandse overheid. Lees alles over de regels m.b.t. quarantaine.

Voorwaarden voor afstandsonderwijs

Als je besluit om online met je opleiding te beginnen, gelden de volgende voorwaarden:

 • De TU Delft kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor studievertraging door ontbrekende activiteiten op de campus. Dit geeft je geen recht op financiële ondersteuning.
 • Voor de benodigde onderdelen van je opleiding op de campus heb je recht op deelname aan geplande herkansingen die later in het studiejaar worden aangeboden
 • Afstandsonderwijs betekent niet dat het collegegeld wordt verlaagd
 • De housing service van de TU Delft kan helaas alleen hulp bieden bij een start van het curriculum.
 • De Nederlandse tijdzone (CET) wordt gebruikt voor online onderwijs en afstandsexamen
 • Je hebt de beschikking over een pc of laptop met stabiele internetverbinding en webcam voor tentamens onder toezicht.
De opties met betrekking tot de start van de studie
 • Je bent op tijd in Nederland om je opleiding op de campus te starten.
 • Je kunt niet voor 31 augustus in Nederland aankomen en je start je opleiding online.
 • Je bent niet op tijd in Nederland en je wilt niet online starten. In dit geval dien je je aanvraag zo spoedig mogelijk voor 31 augustus in te trekken. Als je de borg (collegegeld en kosten van levensonderhoud) al op de bankrekening van de TU Delft hebt gestort, wordt het bedrag teruggestort op je bankrekening
Verblijfsvergunning

Veel studenten met EU nationaliteiten hebben geen verblijfsvergunning nodig voor het verblijfsdoel studie (studievisum). Non-EER nationaliteiten: in verband met Corona geldt voor 2020/2021 dat de aanvraag voor de MVV en/of Verblijfsvergunning voor Studie voldoende is om ingeschreven te kunnen worden. Studenten kunnen dan (online) starten als hiertoe een noodzaak is.

Toelating uitstelling/starten in 2021

Programma starten in februari 2021

Alleen de master programma’s van de faculteit Industrieel Ontwerp bieden de mogelijkheid om te starten in september en februari. De andere programma’s starten alleen in september.

Toelating uitstellen tot september 2021

Ons aanbod van toelating is officieel alleen geldig voor het academiejaar dat je hebt aangevraagd. Als je voor het volgende studiejaar in aanmerking wilt komen, moet je je opnieuw aanmelden. De aanmeldingsperiode start begin oktober. We raden je aan onze website te bezoeken en opnieuw de vereiste documenten te sturen, aangezien er wijzigingen in de aanvraagprocedure kunnen optreden. Wanneer je je opnieuw aanmeldt, houden we natuurlijk rekening met je eerdere toelatingsaanbod, maar dit geeft geen garantie over de uitkomst van uw nieuwe aanvraagprocedure.

Meer aanmelding: huisvesting, registratie, visa, financiën, campus card, systemen

Alle informatie is te vinden op de volgende pagina’s

Inschrijvingsproces: Diploma, betaling, visum, huisvesting

Wat te doen als er vertragingen of problemen zijn met diploma's, betalingen, visa en/of huisvesting.

Diploma-uitreiking is uitgesteld en diploma niet op tijd voor de TU Delft

Om te kunnen inschrijven aan de TU Delft moet de aanvrager bewijzen dat hij/zij de kwalificaties heeft behaald. Dit is gebaseerd op de toelating die op papier werd verleend tijdens de registratieperiode in Delft kort voor 31 augustus. De Nederlandse wetgeving vereist dit, daarom kan de TU Delft niet afwijken van deze deadline. Ben je afgestudeerd, maar het je nog geen diploma, dan volstaan de volgende documenten:

 • Voorlopige diploma(‘s)
 • Verklaring en/of definitieve transcript van uw onderwijsinstelling waarin staat dat je met succes aan allen vereisten heb voldaan voor het behalen van je diploma.
Betalingstermijn en de visum- of huisvestingsaanvraag

Betalingstermijn en de visum- of huisvestingsaanvraag

Onze huidige processen, inclusief huisvesting en Visa applicaties voor internationale aanvragers zijn niet gewijzigd door de huidige situatie omtrent het Corona Virus. Ook de deadline voor betaling is nog steeds hetzelfde, namelijk 1 juli. Je kan meer informatie vinden op de website praktische zaken.

Specifieke vragen over applicatie/inschrijving

Neem contact op via Contactcentre-ESA@tudelft.nl 

ESA Contact Centre

Restitutie van het collegegeld

Collegegeld betaald en toch niet kunnen komen

Wanneer het niet mogelijk is om naar de TU Delft te komen, moet je voor 1 september je inschrijving intrekken, voordat je inschrijving is afgerond. Neem zo snel mogelijk contact op met Education and Student Affairs Contact Centre. Als je al betalingen hebt gedaan, zal het Contact Centre je informeren over de procedure en je vragen om de details van de bankrekening waarop je het bedrag wilt laten overmaken.

De TU Delft zal het bedrag terugstorten op je rekening na aftrek van de kosten die de TU Delft heeft gemaakt namens jezelf, zoals kosten voor een visumaanvraag en huisvesting. Daarnaast is terugbetaling voor het inschrijfgeld niet mogelijk.

Introductieprogramma

Door de beperkingen op georganiseerde evenementen in Nederland tot en met 1 september zal de introductieperiode afwijken van de standaard programma’s die op de website staan beschreven. Meer informatie.