Informatie voor aankomende studenten

Laatste update 9 juni 2021

Steeds minder besmettingen en meer mensen die gevaccineerd zijn: het gaat de goede kant op en we krijgen dus meer ruimte, ook op de campus. Universiteiten hebben nu vanuit het ministerie van OCW het verzoek gekregen om voor te sorteren op een basisscenario voor het nieuwe academische jaar. Het idee is om de komende periode geleidelijk meer mensen op de campus toe te laten, zodat ervaring kan worden opgedaan met het ontvangen van grotere groepen op de campus.

Ondertussen bereiden we ons ook voor op een campus als Covid-19 zo ver onder controle is dat er helemaal geen maatregelen meer nodig zijn. Zodra daar meer over bekend is, word je op de hoogte gebracht.

Houd deze website in de gaten voor updates.

Het uitgebreide bericht hier.

 

Wil je meer weten over wat de gevolgen van de covid-19 uitbraak voor jou als aankomende TU Delft student betekent? Lees dan de volgende onderwerpen.

Deadlines aanmelden collegejaar 2021-2022

Voor aanmelders met een Nederlandse vooropleiding:

 • De reguliere procedure en deadlines worden gehanteerd voor alle aanmeldingen om te starten in september 2021. Voor meer informatie over de wijzigingen in het Nederlandse VWO Centrale Examens, kijk hier.
 • Voor aanmeldingen voor een Numerus Fixus opleiding met een Nederlands VWO diploma is de deadline om resultaten en eventuele deficienties door te geven uitgesteld naar 1 augustus.
 • Voor opleidingen zonder Numerus Fixus en met vrijwillige studiekeuzecheck kun je je aanmelden tot 1 september.

Voor aanmelders met niet-Nederlandse (internationale) vooropleiding:

De aanmelddeadline van 1 april blijft gehandhaafd. Vanwege de maatregelen die wereldwijd worden genomen, kan niet iedereen alle informatie aanleveren voor deze deadline. Helaas is het niet mogelijk om deze deadline te verlengen, omdat we dan de toelatingsprocedures niet correct kunnen afronden. Is het je dus niet gelukt om de benodigde documenten op tijd aan te leveren, dan kun je je jammer genoeg niet inschrijven voor het collegejaar 2021-2022.


To top

Start van het programma in september

Binnenkort volgt meer informatie over de start in september 2021. 

Meer over aanmelding: huisvesting, registratie, visa, financiën, campus card, systemen

Alle informatie is te vinden op de volgende pagina’s

Zachte knip

Tijdelijke maatregel van de TU Delft betreffende de overgang bachelor naar master vanwege COVID-19. Voor alle informatie omtrent de zachte knip, kijk hier

Inschrijvingsproces: Diploma, betaling, visum, huisvesting

Wat te doen als er vertragingen of problemen zijn met diploma's, betalingen, visa en/of huisvesting.

Diploma-uitreiking is uitgesteld en diploma niet op tijd voor de TU Delft

Om te kunnen inschrijven aan de TU Delft moet de aanvrager bewijzen dat hij/zij de kwalificaties heeft behaald. Dit is gebaseerd op de toelating die op papier werd verleend tijdens de registratieperiode in Delft kort voor 31 augustus. De Nederlandse wetgeving vereist dit, daarom kan de TU Delft niet afwijken van deze deadline. Ben je afgestudeerd, maar het je nog geen diploma, dan volstaan de volgende documenten:

 • Voorlopige diploma(‘s)
 • Verklaring en/of definitieve transcript van uw onderwijsinstelling waarin staat dat je met succes aan allen vereisten heb voldaan voor het behalen van je diploma.
Betalingstermijn en de visum- of huisvestingsaanvraag

Betalingstermijn en de visum- of huisvestingsaanvraag

Onze huidige processen, inclusief huisvesting en Visa applicaties voor internationale aanvragers zijn niet gewijzigd door de huidige situatie omtrent het Corona Virus. Ook de deadline voor betaling is nog steeds hetzelfde, namelijk 1 juli. Je kan meer informatie vinden op de website praktische zaken.

Specifieke vragen over applicatie/inschrijving

Neem contact op via Contactcentre-ESA@tudelft.nl 

ESA Contact Centre

Collegegeld

Collegegeld betaald en toch niet kunnen komen

Wanneer het niet mogelijk is om naar de TU Delft te komen, moet je voor 1 september je inschrijving intrekken. Als je al betalingen hebt gedaan, zal het Contact Centre je informeren over de procedure en je vragen om de details van de bankrekening waarop je het bedrag wilt laten overmaken.

De TU Delft zal het bedrag terugstorten op je rekening na aftrek van de kosten die de TU Delft heeft gemaakt namens jezelf, zoals kosten voor een visumaanvraag en huisvesting. Daarnaast is terugbetaling van de application fee niet mogelijk.

Verlaging collegegeld 2021-2022

Voor studiejaar 2021-2022 wordt het collegegeld verlaagd vanwege Covid. Dit is een eenmalige regeling vanuit het ministerie van OCW en geldt voor alle Nederlandse universiteiten. Voor de hoogte van het collegegeld en informatie over eventuele terugbetaling kun je hier terecht.

Introductieprogramma

Door de beperkingen op georganiseerde evenementen in Nederland tot en met 1 september zal de introductieperiode afwijken van de standaard programma’s die op de website staan beschreven. Meer informatie.

Uitwisseling

Uitwisselingsprogramma's eerste semester 2021-2022

Het College van Bestuur van de TU Delft heeft besloten om met ingang van september 2021 fysieke uitwisseling binnen Europa toe te staan en alle uitgaande uitwisselingsprogramma's met partnerinstellingen buiten Europa te annuleren.

Inkomende uitwisselingsstudenten uit de EU

Het risico op besmetting met COVID-19 blijft onvoorspelbaar. Op dit moment kan niemand met zekerheid zeggen welke Covid-19-beperkingen in Nederland ook in het herfstsemester nodig zullen zijn, hoe de onderwijssituatie zich zal ontwikkelen en hoe die eruit zal zien (blended, online, on campus). Wel moeten we benadrukken dat de uitwisselingsstudent fysiek aanwezig moet zijn op de TU Delft, ongeacht het aantal cursussen dat online wordt gegeven. Een zuiver virtuele mobiliteit is voor geen enkele student een optie. Het is de eigen beslissing en verantwoordelijkheid van de student of hij/zij een gepland verblijf in het buitenland aan de TU Delft aanvangt.

 

Welzijn en studie tijdens covid-19

Voor meer informatie over alle voorzieningen voor studenten tijdens Covid-19, zie hier.

Verwachtingen September 2021

Wat kunnen we verwachten in september?

Steeds minder besmettingen en meer mensen die gevaccineerd zijn: het gaat de goede kant op en we krijgen dus meer ruimte, ook op de campus. Gelukkig maar, want de TU Delft is een campusuniversiteit. Studeren, onderzoeken, doceren, werken, ontmoeten… het vindt bij ons zoveel mogelijk op de campus plaats. Universiteiten hebben nu vanuit het ministerie van OCW het verzoek gekregen om voor te sorteren op een basisscenario  voor het nieuwe academische jaar. Wat is dat scenario en wat betekent dit voor jou als student?

Een aantal maatregelen blijft nog wel bestaan, zoals het vrijwillig (zelf)testen en het hanteren van een maximale groepsgrootte. Je vindt het gehele basisscenario en de overige scenario’s hier.  

Weer vaker naar de campus?

Het idee is om de komende periode geleidelijk meer mensen op de campus toe te laten, zodat ervaring kan worden opgedaan met het ontvangen van grotere groepen op de campus. Zo wordt er gekeken naar de aanwezigheid van publiek bij afstudeerbijeenkomsten, naar hoe we weer (fieldlab)evenementen kunnen organiseren, en hoe de toestroom van mensen naar de campus kan worden gespreid. De volgende prioritering wordt aangehouden bij het bepalen wie er naar de campus kunnen komen:

  1. Campusgebonden activiteiten
  2. Onderwijsactiviteiten
  3. Niet-campusgebonden (kantoor)werkzaamheden en activiteiten
  4. Grote bijeenkomsten (van derden)

Ondertussen bereiden we ons ook voor op een  campus als Covid-19 zo ver onder controle is dat er helemaal geen maatregelen meer nodig zijn. Zodra daar meer over bekend is, word je op de hoogte gebracht.

Reis je naar Nederland?

Wij adviseren studenten die naar Nederland komen deze informatie te lezen en in het bijzonder het onderdeel “Reizen en vakantie”.