Als team aan de slag: ‘Hoe zorgen we voor ons energie’

Ook leidinggevenden merken dat medewerkers worstelen met hun energie nu ze van huis uit moeten werken. Daarom is het van belang om daar als team voldoende aandacht aan te geven. Teams kunnen nu in een teamsessie samen in gesprek over hoe het met iedereen gaat. Dat kan in een teamsessie van twee uur of in een format waarin een team in twee sessie van twee uur in gesprek gaat. Teams kunnen dit via de leidinggevende aanvragen via talent@tudelft.nl.

Centraal in de sessies staat het Kopmanwiel, waarmee je inzicht kunt krijgen op hoe jouw energieniveau is op mentaal, fysiek, relationeel en existentieel niveau. Het model gaat ervan uit dat optimaal welzijn ontstaat wanneer er voldoende energie is op al deze niveaus.