Informatie voor medewerkers

Of je nu thuis werkt met alle uitdagingen van dien of voor je werk naar de campus moet komen, de werksituatie is voor iedereen veranderd. Het kan een grote uitdaging zijn om een goede balans te vinden tussen werk en privé, zeker voor collega’s die het werken moeten combineren met zorg en scholing van hun kinderen. Dat vraagt veel. Ook voor collega’s die alleen zijn en weinig sociale contacten hebben, of van wie het werk stil is komen te liggen, kan deze situatie ontzettend moeilijk zijn. Nog los van de zorgen die de coronacrisis met zich meebrengt voor de gezondheid van onszelf en dierbaren.

Het is dan niet zo gek als je merkt dat de coronacrisis teveel van je begint te vragen. Heeft de coronacrisis effect op je gezondheid of je werk, dan kun je op verschillende manieren ondersteuning vragen. Kijk ook eens bij de thuiswerktips. Je vindt daar informatie die je kan helpen om prettiger thuis te werken, bijvoorbeeld door het goed inrichten van je digitale en fysieke werkplek.

Ondersteuning in werk en welzijn

De TU Delft wil structureel aandacht bieden aan ons welzijn. Dat krijgt vorm door het aanbieden van verschillende trainingen, workshops en sessies met collega’s. Soms om praktische tips te geven, en andere keren door samen met collega’s te leren en elkaar te inspireren.

Daarnaast zijn er ook vanuit andere hoeken initiatieven en ondersteuning. Op de pagina Werk en Welzijn vind je deze initiatieven.

Wat te doen als je een coronabesmetting vermoedt of hebt?

Als jijzelf coronaklachten (o.a. verkouden, koorts of benauwd) hebt, laat je dan zo snel mogelijk testen, ook wanneer de klachten mild zijn. Tot de testuitslag bekend is, is thuisisolatie noodzakelijk en kun je dus onder geen voorwaarde naar de campus komen, hoe vervelend dat ook is. Ook als je al bent gevaccineerd.

Als een van je huis- of studiegenoten symptomen heeft (o.a. verkouden, koorts of benauwd) en je was minstens 15 minuten per dag (bij elkaar opgeteld en 1,5 meter of minder) bij je huis- of studiegenoot in de buurt die besmettelijk was of was je minder dan 15 minuten in de buurt, maar heb je wel met die persoon gezoend, geknuffeld of heeft deze persoon vlakbij jou gehoest? Dan heb je een verhoogde kans om besmet geraakt te zijn met het coronavirus.

Doe de check om te weten of je in quarantaine moet en wanneer je je moet laten testen. Ook als je gevaccineerd of hersteld bent.

In geval van besmetting
Als uit de test blijkt dat je wel Covid-19 hebt, zal de GGD contact met je opnemen om een contactonderzoek op te starten. Geef je lijst met contacten direct na vaststelling door aan de GGD. Volg daarna de aanwijzingen van de GGD altijd op. Mogelijk vraagt de GGD je om zelf je contacten (op de universiteit) te informeren over je besmetting. Voor hulp kun je dan contact opnemen met de afdeling Integrale Veiligheid via tu-iv@tudelft.nl of via telefoonnummer 015 27 82777. De GGD neemt contact op met de universiteit indien (clusters van) besmettingen hiertoe aanleiding geven.

Communiceren over gezondheid van medewerkers en studenten
Met informatie over de gezondheid van medewerkers en studenten moet zeer secuur worden omgegaan. Universiteiten mogen om privacyredenen geen gezondheidsinformatie van medewerkers of studenten opvragen of delen, ook niet als het over Covid-19 gaat.

Niet naar campus door quarantaine of corona klachten?

Bespreek het met collega's

Het is belangrijk om het te uiten als het je teveel wordt. Maak het bijvoorbeeld bespreekbaar met collega’s met wie je goed contact hebt, en geef het aan bij je leidinggevende. Samen met hen kun je bespreken wat er eventueel gedaan kan worden, bijvoorbeeld om je werkdruk te verlagen.

Verlof

Mogelijk zien je vakantieplannen er ook dit jaar anders uit door de coronamaatregelen. Het kan zijn dat je daarom minder verlof opneemt. Dat is begrijpelijk, maar om goed balans te houden tussen je werk- en je privésituatie is het ontzettend belangrijk om regelmatig ‘af te schakelen’. Neem daarom geregeld verlofuren op. 

Houd er rekening mee dat er onderscheid bestaat tussen verschillende verlofsoorten met verschillende vervaltermijnen. Uitgangspunt is dat je in het kalenderjaar van opbouw de vakantie-uren van dat jaar opneemt. Lukt dit niet, dan kun je sommige verlofsoorten meenemen naar een volgend jaar. Echter, er zit aan de verschillende verlofsoorten een termijn waarbinnen het verlof kan worden opgenomen. Dit is per 1 januari 2020 veranderd door de WNRA (Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren). Hoe lang verlofuren geldig blijven, hangt af van het soort verlof. In TIM Verlof (onder de tab Rapportage) vind je dit onderscheid ook terug.
 

Verlofmogelijkheden voor ouders met schoolgaande kinderen

De huidige coronamaatregelen worden steeds moeilijker te combineren met het werk, vooral voor medewerkers met schoolgaande kinderen. De meesten van hen vonden tot nog toe nog oplossingen door in overleg met de partner alternatieve opvang binnen de thuissituatie te organiseren of de werktijden aan te passen. Als dat niet meer lukt, zijn er de volgende mogelijkheden:

  • In overleg met je leidinggevende kun je gebruik maken van de regeling calamiteitenverlof. Het gaat hier immers om een plotselinge gebeurtenis waarvoor je zonder uitstel maatregelen moet treffen en het werk onmiddellijk moet onderbreken. Deze regeling voorziet in twee dagen betaald verlof.
  • Is er na deze twee dagen geen oplossing, dan kun je in overleg met je leidinggevende afspraken maken over je inzet. Je kunt daarbij vragen om buitengewoon verlof, al dan niet in deeltijd. Maak gelijk nadere afspraken over bijvoorbeeld telefonische bereikbaarheid en het beantwoorden van dringende vragen. Gegeven de bijzondere omstandigheden gaat het hier dan om betaald buitengewoon verlof.

Tips voor thuiswerken

Vanwege de maatregelen werken nu veel collega’s thuis. Deze tips kunnen je daarbij op weg helpen.

Toegang tot mail, bestanden en systemen

Alle informatie over mail, bestanden en systemen vind je in het document ‘Thuiswerken bij de TU Delft’, die je vindt onder Downloads.

Het is van belang dat iedereen die thuiswerkt zo min mogelijk gebruik maakt van de Citrix omgeving (die benaderbaar is via weblogin.tudelft.nl). Citrix heb je voor de meest gangbare werkzaamheden ook niet nodig. Het aantal licenties dat we hebben voor Citrix is beperkt, en we moeten deze reserveren voor collega’s die het heel hard nodig hebben. Je kunt gebruik maken van andere mogelijkheden om thuis te werken. Er zijn er meerdere en je vindt ze in het document in de link hierboven.

Inrichting van je thuiswerkplek

Hele dagen thuiswerken vergt een goed ingerichte thuiswerkplek. Tips om je thuiswerkplek zo goed mogelijk in te richten, vind je hier. Je kunt ook extra middelen aanvragen voor je thuiswerkplek. Kijk op het Intranet voor meer informatie.

Contact met collega's

Je spreekt je collega’s minder vaak als je vanuit huis werkt, terwijl het juist nu belangrijk is om aandacht te hebben voor elkaar. Dat kan per e-mail of telefonisch, maar ook met Skype (for Business) of WhatsApp (groepen). Probeer afspraken te maken met je leidinggevende en collega’s over hoe en wanneer je contact hebt met elkaar.

Maak afspraken met huisgenoten

De kans is groot dat je niet alleen thuis bent. Maak daarom met je familie of huisgenoten afspraken om zo prettig en efficiënt mogelijk thuis te werken. Het helpt ook om vaste werktijden aan te houden en te zorgen voor voldoende pauzes.

Hulp bij onderzoek

Een ICT-collega maakte een handig overzicht van alle online systemen binnen en buiten de  TU Delft, speciaal voor onderzoekers.

Personeel voor afstandsonderwijs valt onder cruciale beroepsgroep

Op 16 december 2020 zijn alle (basis)scholen en de kinderopvang in Nederland wederom dicht gegaan. Dit is een vergaande maatregel om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Als TU Delft proberen we ouders maximaal tegemoet te komen, terwijl we tegelijkertijd oog houden voor de voortgang van onze primaire processen - zowel in onderwijs, onderzoek als ondersteuning.

Noodopvang

Personeel dat nodig is voor afstandsonderwijs valt onder cruciale beroepsgroepen voor wie de (basis)scholen en kinderopvang nog wel open zijn. Dat betekent dat medewerkers van de TU Delft die betrokken zijn bij online onderwijs van deze noodopvang gebruik mogen maken.

Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitoefent, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op noodopvang. Hierbij is het geen harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen.

Noodopvang die door een kinderopvangorganisatie wordt geboden is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben met de kinderopvang en voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken. Let op: dit is dus anders dan de situatie in het voorjaar. Meer over noodopvang lees je op de website van de Rijksoverheid.

Maak je normaal gesproken gebruik van opvang bij True Colors Delft of International School Delft? Dan krijgen ouders/verzorgers persoonlijk bericht.

Aanvraag verklaring noodopvang

Heb je een verklaring nodig voor je school of kinderopvang van je kind? Vul dan deze aanvraag in.


Nieuwe studenten en medewerkers uit het buitenland

Kom je als student of medewerker uit het buitenland? Voor een aantal landen wordt door de overheid quarantaine dringend geadviseerd. Weet wel dat de lijst met landen aan verandering onderhevig is. De TU Delft neemt dit advies vanzelfsprekend over en verzoekt studenten, medewerkers en/of bezoekers dringend de geadviseerde quarantaine van tien dagen in acht te nemen.  

 

Visa en vergunningen voor Nederland

Door het coronavirus zijn de mogelijkheden om een visum aan te vragen bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt. In de Q&A’s van de Rijksoverheid vind je antwoorden op de meest gestelde vragen. Studenten en ‘highly skilled migrants’ zijn bijvoorbeeld uitgezonderd van het reisverbod dat vanuit Schengen is opgelegd aan reizigers vanuit een groot aantal landen.

Informatie over bijvoorbeeld de gevolgen voor vergunningen vind je ook op de site van de IND.

 


Risico’s bij vakantie naar het buitenland

Als je naar het buitenland gaat voor vakantie of bezoek aan familie of vrienden kan het zijn dat er een reisbeperking of reisverbod geldt voor inwoners van Nederland, dat je in quarantaine moet of dat je een negatieve coronatest nodig hebt. Ook bestaat het risico dat je niet terug kunt naar Nederland of dat je bij terugkomst in Nederland in quarantaine moet als de situatie in dat land verandert.

Het reizen is voor eigen risico en rekening. In alle gevallen raden we aan het reisadvies van het land van bestemming te raadplegen dat het ministerie van Buitenlandse zaken geeft.

 Indien je na terugkeer uit het buitenland in quarantaine moet of als er een lockdown plaatsvindt gedurende jouw verblijf, dan wordt er verwacht dat je "thuiswerkt". Als je niet in staat bent om "thuis" te werken dan kan het volgende aan de orde zijn:

  • Als de code van het land verandert in oranje of rood gedurende jouw verblijf, dan moet je als je niet in staat bent om "thuis" te werken, er voor zorgen dat de quarantaine zo kort mogelijk is en kan er voor deze periode calamiteitenverlof toegekend worden.
  • Bij quarantaine, na afreizen naar een gebied met code oranje of rood, moet je als je niet in staat bent om "thuis" te werken, voor de periode van de quarantaine vakantie- of onbetaald verlof opnemen. 

Ook is de TU Delft niet verantwoordelijk voor eventuele repatriëring in het geval van een lockdown aldaar. Let dus goed op het dat het ministerie van Buitenlandse zaken geeft.

 

Reisapp Buitenlandse zaken

Download de ‘Reisapp BZ’ en meld in de app naar welk land je gaat. Je wordt dan actief geïnformeerd als de situatie in je vakantieland wijzigt. Download de Reisapp van Buitenlandse Zaken.

Code geel, oranje of rood?

Reizen naar (rood/oranje) risicogebieden wordt dringend afgeraden. Als je reist naar een land met code geel (bij vertrek), houd de situatie gedurende je verblijf dan nauwlettend in de gaten. Je kan dan snel passende maatregelen nemen (bijvoorbeeld het gebied verlaten) als er aanwijzingen zijn dat het advies van code geel aangepast wordt naar oranje of zelfs rood. Als je nalaat deze passende maatregelen te nemen waardoor je na jouw vakantie niet aan het werk kan, dan is dit ook voor eigen risico en rekening.