Dies Natalis TU Delft

Nieuws - 07 januari 2022 - Webredactie Communication


Op 8 januari 2022 bestaat TU Delft 180 jaar. Dat vieren wij op 14 januari tijdens de Dies Natalis-ceremonie, tevens de aftrap van ons lustrumjaar. Vanaf die dag kan iedereen 180 dagen lang meedoen aan een lustrumprogramma dat geheel in het teken staat van de energietransitie. Meer informatie vind je op de lustrum homepage. 

Speeding up the Energy Transition


De energietransitie is een belangrijke pijler in het tegengaan van klimaatverandering. Met 1000 energiewetenschappers is TU Delft daarin een speler van formaat. We willen onze kennis en kunde inzetten om die transitie versneld tot een succes te maken. Om die ambitie kracht bij te zetten is ā€œSpeeding up the Energy Transitionā€œ het thema van ons lustrumjaar: 180 dagen lang besteden we extra aandacht aan dit thema. Binnen TU Delft, maar juist ook met de wereld om ons heen. De energietransitie is namelijk een enorme opgave die vraagt om innovatie en radicale verandering op vele fronten. Dat kan slechts slagen door samenwerking binnen en buiten de wetenschap. Die uitdaging gaan we daarom niet alleen aan, maar samen met bedrijfsleven, overheden, alumni en andere belanghebbenden.

Energy Accelerator Team


Op de Dies Natalis introduceren we ook ons Energy Accelerator Team: een multidisciplinair team van tien getalenteerde Delftse energiewetenschappers. Zij zullen de impact van de TU Delft op de energietransitie en de beoogde versnelling daarvan in kaart brengen en aanjagen. Het Energy Accelerator Team zal onze actieve rol in de energietransitie uitdragen en binnen de universiteit het voortouw nemen in dit domein.

Eredoctoraten


Tijdens de Dies Natalis worden traditioneel eredoctoraten uitgereikt; dit jaar zijn dat er drie.

Twee wetenschappelijke eredoctoraten aan: JĆ¼rgen Janek, Professor in de fysische chemie aan de Justus Liebig Universiteit in het Duitse Giessen, vanwege zijn fundamentele werk voor Solid State Electrochemistry en zijn wereldwijde leiderschap in het verspreiden van de kennis en ervaring hierover.

Jennifer Holmgren, CEO van het Amerikaanse koolstofrecyclingbedrijf LanzaTech, vanwege haar voortrekkersrol op gebied van Industriƫle Biotechnologie en haar inspirerend leiderschap gericht op het verwezenlijken van een circulaire koolstofeconomie.

Een sociaal-maatschappelijk eredoctoraat aan: Frans Timmermans, Vicevoorzitter van de Europese Commissie, voor zijn inzet in het maatschappelijke veld om de klimaatproblematiek op de agenda te zetten en overheden, bedrijfsleven en instellingen in Nederland, Europa en in de wereld in beweging te krijgen om noodzakelijke actie te ondernemen.

Tijdens de ceremonie zullen de erepromotoren de eredoctoraten uitreiken en een laudatio (lofrede) voor de ontvangers uitspreken.

Dies Natalis terugkijken?


Bekijk hier de opname van de Dies Natalis. 

 

Dies Natalis event