Intrekking Nature-artikel Quantized Majorana conductance

Nieuws - 08 maart 2021

De auteurs van het artikel Quantized Majorana conductance uit 2018 hebben dit artikel ingetrokken. De auteurs werden op problemen gewezen door twee wetenschappers in hetzelfde onderzoeksgebied en hebben toen hun eerdere metingen opnieuw onderzocht. Ze hebben daarbij vastgesteld dat de belangrijkste conclusie onvoldoende onderbouwd was.

De Commissie Wetenschappelijke Integriteit van TU Delft heeft in het kader van haar nog lopende onderzoek naar deze zaak onafhankelijke internationale experts gevraagd een objectief oordeel te geven over de publicatie. In het publieke deel van het expertrapport stellen de experts dat de manier waarop de resultaten in het manuscript zijn gepresenteerd, aantoont dat de auteurs data hebben geselecteerd die het fenomeen dat zij zochten, ondersteunden. Tegelijk zijn data weggelaten die bij lezers vragen zouden hebben kunnen oproepen over de gepresenteerde conclusies. De internationale experts hebben geen bewijs gevonden dat dit met opzet zou zijn gebeurd. De experts zien als meest plausibele verklaring dat de auteurs in beslag genomen waren door het enthousiasme van het moment en daardoor onvoldoende oog hadden voor de data die niet pasten bij het doel dat zij nastreefden. 
 
“Het is goed dat onafhankelijke experts hiernaar hebben gekeken als onderdeel van het integriteitsonderzoek”, zegt Tim van der Hagen, rector magnificus van TU Delft. “Wetenschap betekent altijd kritisch blijven kijken naar resultaten, deze in twijfel trekken en ter discussie stellen”. Pas na afronding van de volledige procedure volgens de Klachtenregeling wetenschappelijke integriteit kan het College van Bestuur van TU Delft meer zeggen over eventuele veranderingen van werkwijze binnen de TU Delft.
 
Quantumonderzoek
“De intrekking van het artikel is uiteraard een tegenslag in het Majorana-onderzoek naar de ontwikkeling van een quantumcomputer ”, zegt Lieven Vandersypen, wetenschappelijk directeur van QuTech, het onderzoekscentrum voor quantum technologie van de TU Delft and TNO. “De reflectie op de gebruikte methodes moet nu zijn beloop krijgen binnen de wetenschappelijke gemeenschap. Binnen QuTech hebben we die discussie al opgestart. Tegelijk werken we hard verder aan onze diverse onderzoekslijnen naar de realisatie van een quantum computer en een quantum internet”. 
 
Het Majorana-deeltje is het fundament van een van de vier lijnen waarlangs QuTech onderzoek doet naar de ontwikkeling van een quantumcomputer. Bij QuTech worden ook andere bouwstenen voor de quantumcomputer onderzocht, gebaseerd op supergeleiders, halfgeleiders en diamant. Deze al verder ontwikkelde types quantum bits (ook wel qubits) zijn onderdeel van het katalysatorprogramma van de Nationale Agenda voor Quantum Technologie. 

Het onderzoek naar Majorana’s gaat ook door. Met recent ontwikkelde concepten willen QuTech wetenschappers ondubbelzinnig Majorana’s aantonen. Qubits op basis van Majorana’s zouden in principe robuuster kunnen zijn dan andere types qubits.
 
Samenwerking Microsoft
QuTech en Microsoft zetten hun samenwerking in het onderzoek naar de quantumcomputer voort. Het blijft essentieel om toonaangevende wetenschap samen te brengen met geavanceerde engineering van bedrijven zoals Microsoft. 
 
Open data
QuTech hanteert sinds oktober 2018 het open data-beleid van de afdeling Quantum Nanoscience van de TU Delft. Het streven is dat de ruwe data achter elke publicatie samen met de data-analyse openbaar worden gemaakt op het moment van publicatie. De auteurs hebben tegelijk met de intrekking van het Nature-artikel deze informatie publiek beschikbaar gemaakt, evenals de niet-gepubliceerde data die onderdeel waren van hun onderzoek.