Toekenningen voor Delfts onderzoek naar energietransitie

Nieuws - 15 juni 2021 - Webredactie Communication

De energietransitie is een van de grootste uitdagingen van deze tijd. De overgang naar duurzame energie is complex en vraagt op meerdere niveaus om verandering. Drie Delftse onderzoeksgroepen gaan met een toekenning van NWO onderzoek doen naar systeemintegratie binnen de energietransitie. 

Cybergevaar voor energiesystemen
De digitalisering van onze energiesystemen zorgt ervoor dat de systemen steeds beter op elkaar afgestemd zijn en efficiĆ«nter worden ingezet. Tegelijkertijd betekent het dat de digitale besturingssystemen een doelwit kunnen zijn voor cyberaanvallen. Alex Stefanov, onderzoeker bij Intelligent Electrical Power Grids (EWI), leidt het project RESCUE: Resilience and Cyber Security of Integrated Cyber-Physical Energy Systems. Binnen het onderzoeksproject werken de verschillende partijen samen om de ā€˜control room of the futureā€™ weerbaarder te maken en zo in te richten dat het land niet zomaar plat kan komen te liggen. Het inzetten van innovatieve technologieĆ«n, het ontwikkelen van reactiestrategieĆ«n en het opleiden van de netbeheerders worden gecombineerd om zo een optimale bescherming te bieden tegen gevaar van buitenaf. De softwareoplossingen zullen worden getest in een onderzoeksfaciliteit van de TU Delft dat onderdeel is van het nieuwe Electrical Sustainable Powerlab (ESP Lab) van de TU Delft.

Nieuwe energiemarkt
We gaan in de nabije toekomst gebruikmaken van verschillende energiebronnen en ā€“systemen. De vraag is hoe elektrificatie, waterstof en bijvoorbeeld warmtenetten samen vallen, en wat dat betekent voor de energiemarkt. Er zijn modellen nodig om te berekenen wat de gevolgen van de energietransitie zijn voor de consument. Laurens de Vries, onderzoeker bij Engineering Systems and Services (TBM) leidt het project DEMOSES: Designing and modelling future systems of energy systems. Binnen dit onderzoeksproject werken de verschillende partijen samen om technische en marktmodellen op energiegebied aan het elkaar te koppelen, en modellen van lokale en nationale schaal. Alleen op die manier kunnen energiebedrijven en beheerders van energienetten voldoende inzicht krijgen in de gevolgen van hun investeringsbeslissingen, en krijgt de overheid inzicht in de impact van het beleid.

Optimalisatie van het toekomstige energiesysteem
De overstap naar duurzame energiebronnen vraagt veel van het elektriciteitssysteem. De productie uit hernieuwbare bronnen levert geen constante hoeveelheid energie op en is daarmee niet goed voorspelbaar. Tegelijkertijd gaan we steeds meer energie gebruiken, wat vraagt om een intensiever beheer van het elektriciteitsnet. Daarnaast zijn er ook investeringen nodig in de ontwikkeling van nieuwe methodes om energie op te wekken en op te slaan. Mathijs de Weerdt, onderzoeker bij Software Technologie (EWI) leidt het project NextGenOpt: Next Generation Sector-Coupling Models for Optimal Investments and Operation. Binnen dit onderzoeksproject werken de verschillende partijen samen om met behulp van modellen de nodige investeringsbeslissingen in de energietransitie te ondersteunen. Het samenbrengen van al deze factoren is bijzonder complex en nog niet eerder gedaan. Door kennis uit verschillende vakgebieden te combineren worden er nauwkeurige modellen gemaakt, waarmee de overheid, provincies en gemeenten meer inzicht krijgen bij bepaalde beslissingen.

De rol van waterstof in de energietransitie
Om de zich ontwikkelende waterstofeconomie in goede banen te leiden, is het belangrijk dat de partijen ondersteund door de adequate regelgeving gecoƶrdineerd te werk gaan en gezamenlijk de focus verleggen van regionale naar internationale samenwerking. Grootschalig inzetten van waterstof als energiedrager met systeemintegratie als sleuteloplossing staat in dit project centraal. Zofia Lukszo (TBM) leidt dit project, dat de naam HyChain draagt. 

Meer informatie
Lees hier het bericht van NWO. 

Contact
Dimmy van Ruiten, persvoorlichter TU Delft, D.M.vanRuiten@tudelft.nl, +31 15 27 81588

Dr. A.I. (Alex) Stefanov

Dr.ir. L.J. (Laurens) de Vries

Dr. M.M. (Mathijs) de Weerdt

Prof.dr.ir. Z. (Zofia) Lukszo