TU Delft breidt studieplekken op de campus uit

Nieuws - 26 februari 2021 - Webredactie Communication

Online studeren trekt een zware wissel op studenten. Daarom kijkt TU Delft naar verschillende mogelijkheden om meer fysiek onderwijs en studieplekken op de campus mogelijk te maken. “We merken dat het voor een aantal studenten heel moeilijk is om thuis te studeren. Daarom kijken we naar het uitbreiden van het aantal studiewerkplekken op de campus. Tot op heden hebben we een zeer beperkt aantal studieplekken gereserveerd voor kwetsbare studenten. Dat gaan we nu uitbreiden”, aldus Rob Mudde, Vice President Education TU Delft.

Op dit moment is er op de campus van TU Delft een beperkt aantal studieplekken. Deze zijn alleen toegankelijk voor kwetsbare studenten, na aanvraag bij hun studieadviseur. Dat gaat vanaf maandag 1 maart a.s. veranderen. Het aantal plekken bij de Library, onderwijsgebouw Pulse en later ook op verschillende faculteiten wordt fors uitgebreid. Studenten hoeven een plek niet meer aan te vragen via een studieadviseur, maar kunnen zelf een dagdeel reserveren via een specifiek systeem. “Deze plekken zijn ook bedoeld voor studenten die thuis lastig kunnen studeren”, aldus Rob Mudde. Het uitbreiden van de studieplekken kan binnen de huidige kaders van het RIVM (>1,5m afstand).

Pilots met practica

Om meer fysiek onderwijs en studiewerkplekken op de campus mogelijk te maken zal de TU Delft ook een pilot doen met practica. Al eerder startte de Rijksuniversiteit Groningen een pilot met sneltesten, gericht op het afnemen van tentamens door grote(re) groepen studenten tegelijkertijd. TU Delft wil graag een pilot over het mogelijk maken van practica door inzet van aanvullende maatregelen, gedragsbeïnvloeding, detailleerde monitoring en geavanceerde loop- en interactiemodellering. Het gaat dan om practica die anders niet hadden kunnen plaatsvinden, omdat de 1,5m niet te handhaven is. Denk aan een groepspracticum in een werkplaats of studieruimte, een laboratoriumpracticum, of een vliegproef.

TU Delft wil aanwezigen bij een pilotpracticum de mogelijkheid bieden om zich te laten testen (via snel-, coronablaas- en/of PCR-testen). Verder worden allerlei aanvullende maatregelen op en rond de practicumlocatie genomen om de kans op besmetting niet groter te laten worden, zoals afstand houden, hygiëne vergroten en gedragsbeïnvloeding. Indien mogelijk wordt tijdens het practicum gewerkt met kleinere groepjes, zogenaamde bubbels. Parallel daaraan wordt data-inwinningssysteem ingezet om interacties tussen aanwezigen of tussen bubbels in de practicumruimtes anoniem maar realtime te bepalen.

Realtime feedback

Deze unieke data gecombineerd met geavanceerde loopstroommodellen geven gedetailleerd inzicht in hoe mensen zich gedragen. Hoe interacties eruit zien qua afstand, duur en frequentie, maar ook welke maatregelen meer of minder effectief zijn. Het biedt bovendien de mogelijkheid realtime informatie terug te koppelen, bijvoorbeeld door middel van een vibrerend polsbandje of een geluids- of lichtsignaal als mensen langer te dicht bij elkaar zijn.

Door middel van de pilot kunnen risico’s beter worden ingeschat en kunnen protocollen worden ontwikkeld en geoptimaliseerd. Deelname aan de pilots is vrijwillig en er is altijd een mogelijkheid om niet deel te nemen en het onderwijs op een alternatieve manier te volgen. Welke practica onderdeel gaan uitmaken van de pilot wordt op dit moment bekeken.

Ook het hbo (Haagse Hogeschool) en mbo (ROC Mondriaan) sluiten aan bij de pilot van TU Delft. De pilot van TU Delft maakt onderdeel uit van groter pakket aan pilots, erop gericht om zo snel mogelijk meer fysiek onderwijs op de campus mogelijk te maken, dat wordt gestimuleerd vanuit het Ministerie van OCW.

Hoe kan dataverzameling bijdragen aan de bestrijding van de coronapandemie?
Klik hier voor een gesprek over het onderzoek.