Onderzoekers van de TU Delft gaan met 20 samenwerkingspartners betrouwbare en veilige draadloze breedbandverbindingen maken met licht in plaats van radiogolven. Zij verwachten dat je op die manier digitale data met hoge snelheden kunt versturen en verwerken, met weinig vertragingen en op een veilige manier. Voor dit onderzoek ontvangen zij 4,1 miljoen euro vanuit het NWO Perspectief-programma. De TU Delft neemt tevens deel aan de overige vijf gehonoreerde Perspectief-consortia.

Supersnelweg voor digitale data

Optical Wireless Superhighways: Free photons (at home and in space): FREE

Informatie is de zuurstof van onze huidige digitale samenleving. De hoeveelheid data en het gebruik daarvan is de afgelopen 50 jaar dan ook exponentieel toegenomen. Traditionele technologieën voor de verspreiding van data, van wifi in huis tot communicatie tussen satellieten, hebben echter hun capaciteitsgrenzen bereikt of zullen die binnenkort bereiken. De behoefte groeit aan een nieuw en verbindend paradigma voor draadloze connectiviteit. In het FREE-consortium werken 21 partners samen aan nieuwe oplossingen waarbij licht in plaats van radiogolven (waar bijvoorbeeld het 5G netwerk op is gebaseerd) wordt gebruikt om betrouwbare en veilige draadloze breedbandverbindingen te maken.

Het consortium gaat technologie ontwikkelen die het uiteindelijk mogelijk moet maken om satellietcommunicatie naadloos te integreren in netwerken op de grond, om zo satelliet-naar-satelliet Network Functions Virtualization (NFV) en Software Defined Networking (SDN) te kunnen bieden. Deze eenvoudigere integratie tussen aardse- en satellietnetwerken biedt nieuwe mogelijkheden voor het Internet of Things (IOT), maar ook voor bijvoorbeeld betere weersvoorspellingen. Door gebruik te maken van de enorme beschikbare bandbreedte, de inherente veiligheid, de beperkte vertraging en de licentievrije exploitatie, voorziet het consortium een 10- tot 100-voudige toename van draadloze connectiviteit.

Ik ben bijzonder verheugd dat we met onze Optical Wireless Superhighways toepassingen verkennen op alle lengteschalen, van meters in binnenruimtes tot duizenden kilometers in de ruimte. Zo brengen we het aardse domein en het ruimtedomein bij elkaar.

Prof. dr. Eberhard Gill, programmaleider

Zes Nederlandse consortia

Onderzoekers van de TU Delft nemen deel aan alle zes gehonoreerde consortia binnen het Perspectief-programma. Kenmerkend voor Perspectief is de samenstelling van de consortia: alle belangrijke spelers die nodig zijn om te komen tot bruikbare oplossingen in de praktijk nemen deel. Om tot een nieuw paradigma voor draadloze communicatie te komen dat altijd en overal veilig en efficiënt te gebruiken is, werkt het academische team binnen het FREE-consortium samen met bedrijven uit bijvoorbeeld de ruimtevaart en de high-end technologie. De samenwerking tussen de universiteiten (naast de technische universiteiten TU Delft, TU Eindhoven, Universiteit Twente, ook de Universiteit Leiden en Vrije Universiteit) brengt verschillende werelden samen, van satellieten in de ruimte tot gebruikers thuis.
 

Onze langlopende samenwerking stelt ons in staat om met dit soort grote en impactvolle consortia aan de slag te gaan. Door elkaars toegevoegde waarde te benutten komen we zowel samen als ieder afzonderlijk verder.

Prof. dr. Henri Werij, decaan Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek van de TU Delft

Programmaleider: Prof. dr. Eberhard Gill (Technische Universiteit Delft) 

Deelnemers: Airbus DS, Aircision, Demcon, Effect Photonics, Flexible, Hyperion Technologies, ISIS, Lionix, NLR, Phix, Quix, Signify, Single Quantum, S&T, Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven, TNO, Universiteit Leiden, Universiteit Twente, Vrije Universiteit Amsterdam, VTEC

De TU Delft neemt ook aan de overige gehonoreerde Perspectief consortia deel:

AquaZelfvoorzienend in zoetwatervoorziening
Connect – Key technologies for safeguarding regional water provision in fresh water stressed deltas
Programmaleider: Prof. dr. ir. Huub Rijnaarts (Wageningen University & Research)

CO2-reductie door lichter vervoer
ENLIGHTEN ‐ Enabling Integrated Lightweight Structures In High Volumes
Programmaleider: Prof. dr .ir. Remko Akkerman (Universiteit Twente)

Slim stroomnetwerk door samenwerkende systemen
MEGAMIND - Measuring, Gathering, Mining and Integrating Data for Self-management in the Edge of the Electricity System
Programmaleider: Prof. dr. Koen Kok (Technische Universiteit Eindhoven)

Betere scheidingstechnologie voor hergebruik grondstoffen
ReCoVR: Recovery and Circularity of Valuable Resources
Programmaleider: Dr. Sissi de Beer (Universiteit Twente)

Bouw je eigen orgaan op een chip
SMART Organ-on-Chip: Standardized open Modular Approach to Recapitulate Tissues
Programmaleider: Prof. dr. ir. Jaap den Toonder (Technische Universiteit Eindhoven)

Over Perspectief

Perspectief is een programma dat wetenschappers uitdaagt om in samenwerking met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties nieuwe onderzoekslijnen op te zetten met economische en maatschappelijke impact. Dit programma van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Perspectief heeft als doel een bijdrage te leveren aan het creëren van economische kansen binnen de sleuteltechnologieën en de maatschappelijke thema’s van het missiegedreven innovatiebeleid.