TU Delft opent Climate Action Hub op campus Den Haag

Nieuws - 21 september 2021 - Webredactie Communication

Op vrijdag 24 september opent TU Delft haar Climate Action Hub in het Wijnhavengebouw op de Campus Den Haag. De Climate Action Hub wordt een fysieke ontmoetingsplaats waar bestuurders en beleidsmakers, kennisinstellingen, burgers en bedrijven samen kunnen werken aan concrete oplossingen voor klimaatuitdagingen.  

De Climate Action Hub is onderdeel van het TU Delft Climate Action Programma dat in april 2021 van start ging. Met dit programma wil TU Delft het voortouw nemen in de aanpak van klimaatverandering. Dat gebeurt door extra te investeren in klimaatonderzoek en- onderwijs, en door intensievere samenwerking met maatschappelijke partners. “De gevolgen van klimaatverandering moeten we als maatschappij gezamenlijk aanpakken”, zegt professor Herman Russchenberg, voorzitter/wetenschappelijk directeur van het Climate Action-programma en Pro Vice Rector Climate Action. “Binnen de Hub kunnen we Delftse kennis breed delen en initiatieven ontplooien voor en met bestuurders, beleidsmakers, bedrijven en het brede publiek.” Een van die initiatieven wordt een postacademisch onderwijsprogramma over climate action.  

Campus Den Haag

Als locatie voor de Climate Action Hub is bewust gekozen voor Den Haag, stad van vrede, recht en veiligheid en dicht bij de Haagse politiek. “We willen als het ware de driehoek wetenschap, bestuur en burger kleiner maken en daar is Den Haag de aangewezen plek voor”, zegt professor Behnam Taebi, hoogleraar Ethiek van Energie en Klimaatverandering. “We streven hier naar een betere samenwerking op klimaatgebied met nationale en internationale beleidsmakers en met maatschappelijke en politieke organisaties en het  bedrijfsleven.” 
Hoewel mensen Den Haag nog te weinig associeren met TU Delft, zit de universiteit al sinds 2015 op de Campus Den Haag. Het is de standplaats voor de masteropleiding Engineering and Policy Analysis en voor onderzoeksgroepen die op het snijvlak van ethiek, sociale wetenschappen, informatica en engineering werken aan de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd, waaronder klimaatverandering. 

Programma opening

De opening van de Climate Action Hub wordt gevierd met een hybride programma, dat dus zowel op locatie als via een interactieve, online sessie is bij te wonen. Rector Magnificus Tim van der Hagen verricht de officiële opening. Daarna gaan panelleden in discussie over prikkelende stellingen rondom klimaatbeleid, zoals ‘technologie gaat de wereld redden’ en ‘de aanpak van klimaatverandering is te belangrijk om aan politici over te laten. Namens het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is Directeur-generaal Klimaat en Energie Sandor Gaastra aanwezig en namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat schuift Special Envoy for International Water Affairs Henk Ovink aan. Ook vicepresident Europa van het World Resources Institute Janneke de Vries neemt plaats in het panel, evenals Maarten van Aalst, hoogleraar aan de UT en directeur van het Rode Kruis Klimaatcentrum en Marja Spierenburg, hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Van TU Delft zijn onder meer professoren Herman Russchenberg en Behnam Taebi aanwezig. De opening van de Climate Action Hub wordt gevierd met een hybride programma, dat dus zowel op locatie als via een interactieve, online sessie is bij te wonen. Rector Magnificus Tim van der Hagen verricht de officiële opening. Daarna gaan panelleden in discussie over prikkelende stellingen rondom klimaatbeleid, zoals ‘technologie gaat de wereld redden’ en ‘de aanpak van klimaatverandering is te belangrijk om aan politici over te laten. Namens het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is Directeur-generaal Klimaat en Energie Sandor Gaastra aanwezig en namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat schuift Special Envoy for International Water Affairs Henk Ovink aan. Ook vicepresident Europa van het World Resources Institute Janneke de Vries neemt plaats in het panel, evenals Maarten van Aalst, hoogleraar aan de UT en directeur van het Rode Kruis Klimaatcentrum en Marja Spierenburg, hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Van TU Delft zijn onder meer professoren Herman Russchenberg en Behnam Taebi aanwezig. 

Herman Russchenberg

Voorzitter/wetenschappelijk directeur van het Climate Action-programma en Pro Vice Rector Climate Action

Behnam Taebi

Lead Professor

Inge Snijder

Persvoorlichter TU Delft

 

 

Verhalen uitgelicht: