Volgende fase Convergence Alliance

Nieuws - 09 juli 2021 - Webredactie Communication

Op woensdag 7 juli hebben de bestuurders van de TU Delft, Erasmus MC en Erasmus Universiteit Rotterdam een raamovereenkomst getekend voor verregaande strategische samenwerking binnen de Convergence Alliance. In onderzoek en onderwijs bundelen de instellingen hun krachten, kennis en methoden om uitdagingen op het gebied van klimaatverandering, duurzaamheid, gezondheid, verstedelijking en digitalisering aan te pakken. 

Begin 2020 is het voornemen om nauw samen te werken al bekend gemaakt, maar met het tekenen van de Raamovereenkomst, het vrijkomen van kick-start financiering van 5 miljoen euro per jaar en de lancering van een meerjarenstrategie breekt een volgende fase aan waarin de drie kennisinstellingen verder naar elkaar toegroeien. De raamovereenkomst regelt onder andere de opzet van de organisatie van de alliantie en de opzet van een gezamenlijk Convergence Office.

De coronacrisis heeft de instellingen niet vertraagd, maar juist bevestigd in hun missie, namelijk naar elkaar toegroeien om tegemoet te kunnen komen aan de toenemende complexiteit van maatschappelijke uitdagingen en de snelle ontwikkeling van technologieën, die een geïntegreerde benadering vanuit wetenschappelijke disciplines urgent en onvermijdelijk maken. Dit zal resulteren in een uniek ecosysteem, met academische, publieke en private partners, waaraan de gemeenten Rotterdam en Delft actief deelnemen.

Ook is een nieuwe Convergence Alliance website gelanceerd met stories en nieuws vanuit de 3 maatschappelijke thema’s: Resilient Delta, Health & Technology en AI, Data & Digitalisation. Binnen deze thema’s wordt samengewerkt met bedrijven in de regio, zoals het Havenbedrijf Rotterdam, met overheidsinstanties, zoals de gemeente Rotterdam en Delft en de provincie Zuid-Holland, en met maatschappelijke partners en andere academische instellingen, waaronder de Universiteit Leiden en het LUMC.

Werkbezoek Hugo de Jonge
Diezelfde dag bracht demissionair minister Hugo de Jonge een werkbezoek aan het Convergence Square in het Erasmus MC, om zich te laten bijpraten over gezondheid en techniek in de toekomst, en de samenwerking tussen de universiteiten.

Meer informatie
Ga voor meer informatie over de convergence naar de website https://convergencealliance.nl/