Wetenschapcommunicatie door wetenschappers: Gewaardeerd

Nieuws - 22 april 2021 - Webredactie Communication

Vandaag zijn de eerste toekenningen bekend gemaakt uit het pilotfonds Wetenschapscommunicatie door Wetenschappers Gewaardeerd! Ondanks het grote belang van interactie tussen wetenschap en samenleving wordt wetenschapscommunicatie nog lang niet altijd erkend als een volwaardig onderdeel van een wetenschappelijk takenpakket. Het Pilotfonds Wetenschapscommunicatie door wetenschappers: Gewaardeerd! – ingesteld door het ministerie van OCW en uitgevoerd door de KNAW– zet een stap in de richting van het zichtbaar maken en belonen van de grote groep wetenschappers die zich structureel voor wetenschapscommunicatie inzet.

91 toekenningen pilotfonds ‘Wetenschapscommunicatie door wetenschappers: Gewaardeerd!’

Bij meerdere faculteiten zijn de communicatieve inspanningen van (groepjes) wetenschappers rond een bepaald onderwerp gewaardeerd.

De waardering houdt een toekenning van € 10.000 in, die de wetenschappers naar eigen inzicht kunnen gebruiken voor ondersteuning of verrijking van hun wetenschapscommunicatie-activiteiten.