Hoe Nature’s Principles met suikerbieten de wereld van plastic gaat veroveren

Nieuws - 06 mei 2021

Om plastic uit aardolie te maken is veel energie en aardolie nodig waardoor het fors bijdraagt aan CO2-uitstoot. Dat kan en moet anders, dachten Jules Rombouts en Harman Korte. Met Nature’s Principles werken ze aan een nieuwe techniek om tot 30% goedkoper, recyclebaar plastic van polymelkzuur (PLA) te maken. Zonder aardolie, maar mèt suikerbieten. Wat is hun geheim en hoe denken ze ‘gewoon’ plastic te gaan verslaan?

In 2017 kwamen Harman en Jules iets interessants op het spoor. In traditionele microbiologische fermentaties fermenteer je met 1 van te voren gekozen micro-organisme, een reincultuur. Denk bijvoorbeeld aan het maken van yoghurt, waarbij je melkzuurbacteriën toevoegt aan melk na het pasteuriseren. Daar tegenover staan ‘undefined mixed cultures’ – open systemen waarin allerlei verschillende micro-organismen elkaar tegenwerken en samenwerken. Jules: ‘denk aan het maken van biogas. Je kiept hier GFT afval in, en er komt biogas uit. Wij dachten: zou je op deze manier niet ook een specifiek melkzuur kunnen maken voor plastic? En kunnen we dan misschien concurreren op prijs met andere PLA, of zelfs met plastic gemaakt van aardolie?’

Lees het hele verhaal over Nature's Principles vernieuwende werkwijze en de route van labvalidatie naar pilot bij TU Delft Campus