Investering Groeifonds: stadsgesprek over innovatie en gevolgen voor Delft

Nieuws - 06 juli 2021

Op woensdag 7 juli gaan rector magnificus en collegevoorzitter Tim van der Hagen, burgemeester Marja van Bijsterveldt en Wolter Smit van VNO/NCW Delft met elkaar in gesprek over strategische samenwerking in de regio en de impact van de geplande investeringen van het Nationaal Groeifonds. Het stadsgesprek vindt gedeeltelijk fysiek en online plaats.

2 miljard

Het Nationaal Groeifonds investeert ongeveer 2 miljard in de regio Delft. Er wordt bijvoorbeeld geld vrijgemaakt voor de spoorverdubbeling tussen Delft en Schiedam en voor quantumtechnologie. Wat betekent deze injectie voor de stad Delft? Wat betekent dit voor de ruimtelijke ontwikkeling? Voor de kansen van het bedrijfsleven? Wat zijn de gevolgen voor de woningmarkt? En voor de mobiliteit en bereikbaarheid? Deze vragen komen aan de orde in een stadsgesprek dat TOPdelft samen met gemeente en TU Delft organiseert. 

Fysiek en online

U kunt het stadsgesprek fysiek bijwonen of online volgen. Het stadsgesprek begint op 7 juli om 20.00 uur. Behalve de eerdergenoemde vragen is er ook tijd voor de beantwoording van vragen van bezoekers en online kijkers. 

Aanmelden

Er is een beperkt aan plaatsen beschikbaar om het stadsgesprek fysiek bij te wonen. Het stadsgesprek vindt plaats bij Lijm & Cultuur aan de Rotterdamseweg 270 in Delft. Inloop vanaf 19.45 uur. Bijwonen kan alleen met een van tevoren gereserveerd kaartje. U kunt de bijeenkomst ook online volgen via Zoom. Aanmelden voor het stadsgesprek kan via de website van Topdelftdesign.

/* */