Software versnelt ontwerp duurzame irrigatiesystemen

Nieuws - 28 oktober 2021

Startup Heliostrome biedt kwetsbare boerengemeenschappen uitzicht op beter leven

Promovendus Rishabh Ghotge richtte ruim een jaar geleden Heliostrome op, een startup die de software maakt voor het ontwerp van geavanceerde irrigatiesystemen die draaien op zonne-energie. Deze week staat Ghotge samen met medeoprichter Koen van Heuveln in de finales van ClimateLaunchpad, ’s werelds grootste competitie voor duurzame bedrijfsideeën. “Deze technologie levert boerengemeenschappen direct voordeel op.”

Sinds het begin van de beschaving bedachten hebben boeren systemen nodig gehad om hun land te bevloeien. Een groot deel van de landbouwgrond in ontwikkelingslanden is nog afhankelijk van de weergoden in de vorm van seizoensregen. De energietransitie en nieuwe technologieën zorgen ook voor nieuwe uitdagingen – en nieuwe kansen. Betere ontwerpen van irrigatiesystemen op zonne-energie zorgen ervoor dat op het juiste moment de juiste hoeveelheid water naar de gewassen vloeit, tegen zeer lage kosten en CO2-afdruk.

 

Software overbrugt problemen

“Zonnekracht is een van de goedkoopste en schoonste vormen van energie”, vertelt Ghotge. Maar bij irrigatieprojecten met een ‘zonnepomp’ is expertise van drie verschillende domeinen vereist: akkerbouw, irrigatiesystemen en kennis van zonne-energie. Gebrek aan kennis – en data -  van een van die domeinen zorgt voor problemen bij het ontwerp. De bottleneck is vaak het gebrek aan beschikbare energie, niet een tekort aan water. “Het kost veel tijd en geld om de juiste informatie te verzamelen: van het grondwater, de gewassen die worden verbouwd, hoeveel water die nodig hebben en de zonne-energie voor het pompen.”

Is het ontwerp slecht, dan ontstaan problemen. Er wordt bijvoorbeeld te veel water opgepompt, wat slecht is voor de bodem, met desastreuze gevolgen voor het grondwater. Daarnaast is het zonde van het geld en de apparatuur. “Elk project is uniek en vergt een specifiek ontwerp, maar je kunt het proces enorm versnellen. En dat doen we met Heliostrome: wij overbruggen met onze software het gat tussen de verschillende domeinen en vereenvoudigen het ontwerpproces.”

 

Satellietdata

Het bedrijf wil satellietdata over het weer, grondwaterstanden en zonnekracht gebruiken om de lokale condities in kaart te brengen. Aangevuld met informatie van de eindgebruikers over de grootte van het land en de gewassen die worden verbouwd, kan Heliostrome nauwkeurig berekenen wat voor pomp, watertanks en zonnepanelen nodig zijn. De boeren zijn de eindgebruiker, maar niet de klant. “Wij richten ons op de bedrijven die de installaties ontwikkelen en leveren. Met onze softwarepakketten kunnen zij voortaan veel sneller en tegen lagere kosten de juiste irrigatiesystemen leveren.”

Dit levert niet alleen de boerengemeenschappen direct voordeel op, deze technologie levert ook een bijdrage aan de energietransitie. “Elke dieselpomp die je vervangt, levert een CO2-besparing op van 1000 vluchten van Amsterdam naar New York op jaarbasis.” Daarnaast: met betere irrigatie kun je de opbrengst vergroten, waardoor je uiteindelijk minder land nodig hebt.

Heliostrome founder Rishabh Ghotge

 

ClimateLaunchpad

Ghotge, die zelf uit India afkomstig is en momenteel promotieonderzoek doet aan de TU Delft op het gebied van zonne-energie bij de faculteit Werktuigbouwkunde, zit met Heliostrome midden in de zogeheten validatie-fase, waarbij de business case kritisch wordt bekeken. Wie is de klant en met welke problemen hebben zij te maken? Is die daadwerkelijk bereid om te betalen voor zijn software? “Het is goed om daar eerst over na te denken, voordat je aan de slag gaat.” Om die reden doet hij ook mee met ClimateLaunchpad, waarvan de TU Delft een partner is. De afgelopen maanden kreeg hij veel advies over het opzetten van een bedrijf. “Ik heb daar veel aan gehad en het positieve is dat het wel goed lijkt te zitten met onze plannen: potentiële afnemers reageren enthousiast.”

Of de jury van ClimateLaunchpad er ook zo over denkt, wordt deze week duidelijk, als hij zijn ideeën moet pitchen. Wat het ook wordt – de finaleplaats nemen ze hem niet meer af – Ghotge gaat sowieso verder met zijn bedrijf.

Next step: een werkend prototype

Wanneer de validatiefase is afgerond wil de onderzoeker gaan werken aan een werkend prototype, een zogeheten minimum viable product. Het wordt een case study waarbij het ontwerp van de installatie wordt gemaakt met de eerste versie van de software. “Dan kunnen we aan potentiële afnemers en investeerders laten zien hoe het allemaal werkt.” Dat zorgt op zijn beurt hopelijk weer voor voldoende funding, om het bedrijf verder uit te bouwen.

Momenteel bestaat het team uit twee man: Ghotge en mede-oprichter Koen van Heuveln. Ze vullen elkaar goed aan: Van Heuveln werkt bij Engie en studeerde af bij de faculteit Techniek, Bestuur en Management. “Hij brengt veel ervaring mee op het gebied van management en business development. Veel mensen met een technische achtergrond zoals ik missen vaak ervaring in het opzetten van het bedrijf en ondernemerschap. Onze specialiteit is het identificeren en analyseren van problemen, om vervolgens creatieve oplossingen te bedenken.”

Persoonlijke drive

Maar uiteindelijk zijn het de kleine boerengemeenschappen in ontwikkelingslanden waar Ghotge het voor doet. Kleine en middelgrote boeren, met minder dan tien hectare land. Duurzame energie kan hen helpen. “Ik ben afgestudeerd in zonne-energie, omdat ik geloof in de grote verschuiving van fossiele naar schone energie”, zegt hij. “Ik wil het leven van kwetsbare gemeenschappen verbeteren, die nu nog zo afhankelijk zijn van de moessonregens. Toegang tot een stabiele waterbron maakt een groot verschil in de kwaliteit van leven. Zonne-energie biedt de oplossing om dat op een duurzame manier te doen.”

/* */