In Memoriam Wouter “Mickey” Huibregtsen

Nieuws - 30 mei 2022
Micky Huibregtsen

Op 20 mei 2022 is TU Delft alumnus Wouter “Mickey” Huibregtsen overleden. Mickey Huibregtsen kwam in 1957 in Delft aan en begon met een studie Technische Mechanica aan de Faculteit Werktuigbouwkunde. In zijn studententijd was Mickey een actief lid van het DSC en speelde hockey in de hoofdklasse met de Delftse Studenten Hockeyclub. Maar tegelijkertijd was hij een enthousiast student die betrokken was bij het ontwerpen van tankwagens en extra vleugels voor vliegtuigen. Aan het eind van zijn studie die hij cum laude afsloot, diende hij bij de Koninklijke Marine waar hij zeebenen kreeg en jenever leerde drinken. Iets dat hem in zijn latere carrière goed van pas is gekomen. Ook bij de marine werd Mickey ingezet als ingenieur en heeft hij meegewerkt aan het ontwerpen van onderzeeërs.
Na zijn diensttijd ging Mickey, gewapend met zijn bij de TU Delft opgedane kennis van partiele differentiaalvergelijkingen, werken bij de Verenigde Machinefabrieken Stork-Werkspoor. Daar moest hij de bouw van een marine fregat begeleiden. Niet zijn kunde als ingenieur maar zijn zeebestendigheid en hoge tolerantie voor jenever maakte indruk op de mensen waar hij leiding aan gaf. Hier leerde hij zijn belangrijkste les als manager: om als leider erkend te worden, moet je tonen dat je goed bent in dingen die je medewerkers kennen en begrijpen.

Na Stork-Werkspoor heeft Mickey Huibregtsen 30 jaar bij McKinsey gewerkt waar hij het overgrote deel van de grote Nederlandse bedrijven heeft geadviseerd. Hij was gefascineerd door de verscheidenheid aan problemen en kon zich als probleemoplossende ingenieur geen leuker werk voorstellen. 
Zijn grootste passie was echter het dienen van het algemeen belang. “Iets voor een ander doen is vet cool”, zou hij later eens zeggen. Tijdens zijn McKinsey tijd werd Mickey, zelf begenadigd sporter, al voorzitter van het NOC*NSF. Daarna volgde “de Publieke Zaak” een vereniging die hij met oud politicus Pieter Winsemius opgezet heeft en ten doel had mensen te motiveren om zelf de maatschappij vorm te geven door zelf iets voor de maatschappij te doen. Ook bedrijven moesten in de visie van Mickey zich meer bewust zijn van hun rol in de maatschappij en niet alleen handelen in het belang van de aandeelhouder maar van alle stakeholders van een organisatie.

Mickey Huibregtsen is betrokken geweest bij een groot aantal op de maatschappij gerichte publicaties; zijn management boek “Management made simple”, een essay “Rebuilding society from the ground up”, “Meer Wij” over samenwerken en recent “Meer Wel” waar ook mensen van TU Delft bij betrokken zijn geweest. Mickey was ervan overtuigd dat samenwerking en het terugbrengen van zaken tot de essentie met een overtuigde inzet voor de maatschappij, de sleutel is tot een succesvolle samenleving. 

De TU Delft heeft altijd op de warme belangstelling van Mickey Huibregtsen kunnen rekenen. Mickey heeft aan de wieg gestaan van het Universiteitsfonds in zijn huidige vorm. Zonder zijn visie en inzet waren de verschillende Delftse fondsen nooit opgegaan in één universiteitsfonds. Wij konden altijd op zijn kritische blik rekenen en hij stond altijd klaar voor TU Delft met advies en inzet. 

Sinds 2014 was hij verbonden aan het Universiteitsfonds Delft als Goede Vriend. Hij was uitgesproken aanwezig bij de Goede Vrienden diners van de afgelopen jaren. In 2021 committeerde hij zich als een van de eersten aan het Excellence Fund, om daarmee de excellentiestrategie van TU Delft aan te jagen. Met verve nam hij deel aan de bijeenkomsten en online seminars van het Delft Leaders Programme voor Founders van het Excellence Fund. 
Het moet hem deugd gedaan hebben dat zijn zoon Bartel, die ook in Delft gestudeerd heeft, nu betrokken is bij het Graduate Entrepreneur Fund en dat vier van zijn kleinkinderen nu in Delft studeren waarvan er één volgend jaar deel gaat uitmaken van een D:Dreamteam. 

Met Mickey Huibregtsen is ons als TU Delft community een markante Delftenaar ontvallen. In alles een betrokken ingenieur die in oplossingen dacht.