Bomenlanen. Over de onlosmakelijke relatie tussen bomen en wegen

Nieuws - 10 maart 2022 - Communication BK

Regelmatig verschijnen er artikelen in de media over burgers die protesteren tegen de kap van grote aantallen bomen langs wegen. De reden voor die kap ligt vaak in het verkeersveiliger maken van de weg omdat bomen soms dicht bij de rijweg staan.  Maar dat is niet het hele verhaal: bomen en wegen zijn al eeuwenlang onlosmakelijk en op allerlei manieren met elkaar verbonden. Bomenlanen zijn overal te vinden en geven stad en landschap structuur als groene corridors. 

Binnenkort verschijnt er een (open access) boek dat gaat over de aspecten van deze samenhang: verkeersveiligheid, cultuurhistorie, ecologische en klimatologische aspecten van bomenlanen, plantverbanden en het verjongen van bomen en allerlei ontwikkelingen op het gebied van boom-technische zaken en beleid. Het boek geeft een geïnformeerd beeld van wat er speelt rond bomenlanen.

Beschermen

Inzet is de bescherming van bestaande bomenlanen of het nieuw aanleggen van veilige bomenlanen. In deze tijd van klimatologische verandering is het des te harder nodig om bomen en bomenlanen te behouden of nieuwe bomenlanen aan te leggen in ons cultuurlandschap. 

De informatie in dit boek gaat  over allerlei thema’s om een brede discussie te kunnen voeren en gaat enerzijds over wat we nu waarderen aan bomenlanen. Aan de andere kant worden ook allerlei technische aspecten nader uitgewerkt. De hoofdstukken, die geschreven zijn door wetenschappers, experts en beleidsmakers die zich dagelijks met bomenlanen bezighouden, waarbij de nieuwste kennis helder wordt uitgelegd in een aantal overzichtelijke hoofdstukken.

Samenwerking

Het boek is een samenwerking tussen de TU Delft, in samenwerking met het Centre for Global Heritage and Development, en de Bomenstichting. Het vormt een handreiking voor iedereen die het brede belang van bomenlanen wil begrijpen. Het is een boek voor iedereen die bij bomenlanen betrokken is en in gesprek wil gaan over een aanpassing in de inrichting van bomenlanen. Want de gemoederen kunnen hoog oplopen en dit boek wil bijdragen aan de geïnformeerd debat voor alle partijen.

Meer informatie

Het boek ‘Bomenlanen. Over de onlosmakelijke relatie tussen bomen en wegen' is geschreven door Gerdy Verschuure-Stuip, Lotte Dijkstra, Hanna Hirsch, Gerrit-Jan van Prooijen.

Gerdy Verschuure-Stuip is onderdeel van de Sectie Landschapsarchitectuur van de afdeling Urbanism en onderzoeksleider van de interuniversitaire samenwerking Centre for Global Heritage & Development. Lotte is voormalig medewerker van Landschapsarchitectuur. Hanna Hirsch and Gerrit-Jan van Prooijen komen van Bomenstichting.

Het boek verschijnt 25 maart eerst in druk en zal later als open access publicatie beschikbaar komen. Het boek is te bestellen bij de Bomenstichting.
 

/* */