Circular water stories worldwide

Nieuws - 25 januari 2022 - Communication BK

Over de hele wereld hebben mensen natuurlijke waterstromen omgevormd tot ingenieuze en gecontroleerde watersystemen waardoor indrukwekkende cultuur en urbane landschappen zijn ontstaan. Traditionele watersystemen zijn alomvattende systemen die nauw verbonden zijn met het bestaande landschap, de mensen die het landschap bewonen en bewerken, de dieren en planten.

Analyse van het landschap

“Om de relatie van watermanagement en het ontstaan van cultuurlandschappen, dorpen en steden te begrijpen is een nauwkeurige analyse van het landschap noodzakelijk.” stelt onderzoeker Inge Bobbink. Om een goed bestaan op te bouwen ontwikkelde de inheemse bevolking (indigenous) allerlei maatregelen om water vast te houden, te infiltreren, af te voeren, te laten overstromen en te hergebruiken. Traditionele watersystemen ontwikkelden zich over een lange periode door trial-and-error. In de systemen ligt kennis opgeslagen, vooral over aanpassing aan een steeds veranderende context, zoals de seizoenen, klimaatsveranderingen, gebruik, bevolkingsgroei, industrialisering enzovoort. Bobbink: "Veel van deze systemen zijn nog steeds in werking maar, dreigen hun veerkracht te verliezen door schaalvergroting en rationalisering van watermanagementsystemen en de versnelde klimaatveranderingen.”

Lessen trekken

Landschapsarchitectonisch onderzoek naar traditionele watersystemen heeft het doel om lessen te trekken voor het herontwerpen van de huidige, vaak anonieme, technisch-gedreven waterbeheersystemen tot meer gemeenschappelijke, veerkrachtige, ecologische en multifunctionele openbare landschappen.

Het onderzoek naar Traditionele Watersystemen is onderdeel van het Circular Water Stories (CWS) onderzoek geleid door Inge Bobbink. In het Circular Water Stories lab onderzoeken master studenten Traditionele Watersystemen door het toepassen van de illustratieve methode, waarin ook het gebruik en de verhalen van de waterwerkers en gebruikers een rol spelen. Door zelfgekozen Traditionele Watersystemen in kaart te brengen, vergaren studenten kennis voor hun afstudeeropdracht die direct (als interventielocatie) of indirect (als inzichten over ontwerpen met water) gekoppeld is aan het ontwerp dat ze maken. Afstudeerders van het Circular Water Stories ontwerplaboratorium hebben de video ‘Circular Water Stories Worldwide’ gemaakt.

Headerbeeld: Kunstmatige waterleidingen (opgeleide beek) van het Sprengen-systeem geleid langs de contourlijnen van het reliëf - een traditioneel watersysteem op de Veluwe in Nederland. Foto door Yunshu Jiang.

Meer informatie

Het afstudeerlaboratorium Circular Water Stories valt binnen het afstudeeratelier 'Flowscapes' van de mastertrack Landschapsarchitectuur van Bouwkunde (TU Delft). De video is in samenwerking gemaakt met de studenten van AR3LA031 Graduation CWS labs (2018 / 2019 / 2020 / 2021) – mastertrack of Landscape Architecture.

Bekijk hier de video.

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Associate Professor Dr. Ir. Inge Bobbink.

/* */