De auto stuurt architectuur

Nieuws - 06 april 2022 - Communication BK

Hoe gaat de auto van de toekomst de architectuur van de twintigste-eeuwse snelwegen en knooppunten transformeren, van benzinestations en wasstraten tot parkeergarages en motels? Welke nieuwe vormen van architectuur zullen in de tweede helft van de eenentwintigste eeuw naast de toekomstige auto ontstaan? Hoe zal de privéruimte van de auto verder versmelten met de openbare ruimte?

The Auto Drives Architecture is de titel van de bijdrage van de Faculteit Bouwkunde  aan de tentoonstelling “Motion. Autos, Art, Architecture", samengesteld door de Norman Foster Foundation en gehouden in het Guggenheim Museum Bilbao van 8 april tot 18 september 2022.

De opkomst van de auto bevrijdde de negentiende-eeuwse metropool van de overlast en hygiënische problemen van paardenkoetsen, en bood nieuwe, ongekende vormen van bereikbaarheid en ruimtelijke kansen voor haar bewoners. Het veranderde in de loop van de de twintigste eeuw het proces van verstedelijking van gecontroleerde territoriale expansie in onbedoelde wildgroei. Aan het begin van de eenentwintigste eeuw transformeerde het optimisme dat ooit met de auto werd geassocieerd in het tegenovergestelde. De auto werd herkend als bron van lawaai en vervuiling, als de ondermijner van verdichting en efficiënt landgebruik, resulterend in landschappen gedomineerd door infrastructuur en gekarakteriseerd door dagelijkse files en ander ongemak. Toch maakt de recente pandemie duidelijk dat de wederopleving van de auto onder ons is; het is nog steeds de ultieme privéruimte. Het vertegenwoordigt opnieuw een ruimte van emancipatie, die ons toegang geeft tot het ontoegankelijke, waarbij het privé domein onderdeel wordt van het publieke domein.

De bijdrage is georganiseerd en ontworpen door het Berlage en bestaat uit een installatieaangepast aan de maten van een typische parkeerplaats en het volume van een automet een geanimeerde roadtrip naar twaalf verschillende gebouwen in het Nederlandse landschap. Reizend van een ondergrondse parkeergarage, tankstation, drive-in-ophaalpunt, drive-thru-winkelcentrum, motel en ridesharing-hub naar een drive-in-uitvaartcentrum, drive-in-bioscoop, batterijvervangingscentrum, autocamp, auto wasstraat en showroom, vertelt de animatie het verhaal van hoe de toekomstige autoverbeeld door een Mini, het voorbeeld van een auto die is ontworpen met het oog op efficiëntie in het licht van de milieucrisisnieuwe ontwerpmogelijkheden kan bieden voor onze gebouwen, steden, infrastructuren en gebieden.

Meer informatie

Het onderzoeksproject The Auto Drives Architecture is ontwikkeld door middel van een programma van expert symposia en lezingen, een design masterclass, een reeks documentaires, de installatie in het Guggenheim Museum in Bilbao en de publicatie Architecture by Auto.

Onderzoeksproject team: Juan Benavides, Salomon Frausto, Dick van Gameren en Kees Kaan

Tentoonstelling “Motion. Autos, Art, Architecture" Guggenheim Bilbao

Meer informatie over The Berlage

Headerbeeld: De auto stuurt architectuur installatie, 2022. Foto van Johannes Schwartz.