Landelijke 3D Dataset voor geluidsimulaties in gebruik

Nieuws - 29 juli 2022 - Communication BK

Voor de berekening van omgevingsgeluid vanwege weg- en railverkeer en industrie maakt een geluidexpert gebruik van een 3D-model van de omgeving. Dit 3D model bevat informatie over de terreinhoogte, gebouwen en geluid-reflecterende/absorberende eigenschappen van de bodem. Het vervaardigen hiervan kan een behoorlijke klus zijn. Sinds vorig jaar kunnen geluidsexperts gebruikmaken van een automatisch gegenereerde landsdekkende 3D-dataset ‘geluid’ die mede is ontwikkeld door de 3D Geoinformation onderzoeksgroep, Afdeling Urbanism.

Deze 3D dataset voor geluid is onlangs vernieuwd. Alle panden in Nederland die tot 1 januari 2021 zijn gebouwd, verbouwd of gesloopt, zijn in de nieuwe set verwerkt en ook de andere informatie is geactualiseerd. Daarnaast zijn er verbeteringen aangebracht. De dataset is beschikbaar via het overheidsloket voor open geodata sets: PDOK (Publieke Dienstverlening Op de Kaart), in een formaat zodat geluidexperts deze direct kunnen gebruiken in geluidsimulaties.

Meer informatie

De techniek achter het 3D Omgevingsmodel voor Geluid is ontwikkeld door de 3D Geoinformation research group, afdeling Urbanism onder leiding van prof. Jantien Stoter in samenwerking met het RIVM en het Kadaster in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en en Waterstaat. Deze onderzoeksgroep heeft ook de techniek ontwikkeld achter de 3D BAG dataset (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) met 3D modellen van alle 10 miljoen gebouwen in Nederland.

Lees hier het eerder verschenen nieuwsbericht met een toelichting op het onderzoek en de toepassingsmogelijkheden van 3D BAG. Of ga naar de projectpagina van 3D geoinformation voor uitgebreide informatie.

Geïnteresseerd in het geluidsmodel beschikbaar op PDOK? Ga naar de pagina 3Dgeluid van het Kadaster/PDOK.