Ontsluiting en open access van DOCOMOMO informatie

Nieuws - 30 maart 2022 - Communication BK

Met regelmaat worden met sloop of verminking bedreigde moderne gebouwen onder de aandacht van DOCOMOMO International gebracht. In veel gevallen speelt de internationale DOCOMOMO gemeenschap een belangrijke rol in het behoud van deze bedreigde gebouwen. Om de kennis en informatie voor iedereen beschikbaar te stellen wordt veel van het materiaal online ontsloten.

Online ontsluiting

Met de website www.docomomojournal.com heeft DOCOMOMO International een hele belangrijke stap voorwaarts gezet in het systematisch en open access beschikbaar stellen van de grote hoeveelheid informatie over het Moderne Bouwen. Er komen honderden pagina’s met kennis over de conservering van moderne gebouwen en haar materialen online beschikbaar. De Technology Dossiers zijn allemaal gescand en komen binnenkort ter beschikking van studenten, academici, architecten, ingenieurs en andere geïnteresseerden.

In de komende maanden zullen ook de eerdere uitgaven van de journals beschikbaar worden gemaakt; nu zijn nog slechts de meest recente nummers van de journal (42-65) via de website beschikbaar. Naast het digitaal beschikbaar maken van de diverse DOCOMOMO publicaties schenkt DOCOMOMO International tijdens de book party ook exemplaren van de ontbrekende tijdschriften en boeken aan de collectie van de TU Delft Library.

Heritage & Architecture

Vanwege het grote internationale netwerk wordt DOCOMOMO International regelmatig gevraagd om als inhoudelijke en/of disseminatie partner bij te dragen aan onderzoeksvoorstellen. Dit biedt grote mogelijkheden voor medewerkers van Heritage & Architecture. Sinds kort is DOCOMOMO International bijvoorbeeld betrokken als partner in het project Shared Heritage Africa.

Meer informatie

De faculteit Bouwkunde van de TU Delft huisvest sinds januari 2022 het hoofdkantoor van DOCOMOMO international met hoogleraar Erfgoed & Technologie, Uta Pottgiesser, als voorzitter en Wido Quist, universitair docent in de conservering van gebouwen en historische bouwmaterialen is Secretaris Generaal van DOCOMOMO International.

DOCOMOMO International organiseert iedere twee jaar een groot internationaal congres. Vanwege de wereldwijde CORONA crisis vond het voor 2020 geplande congres in Tokyo pas in 2021 – en online – plaats. Momenteel worden de voorbereidingen getroffen voor het 17e Internationale DOCOMOMO Congres in Valencia.