Open access boek: Inzicht - Academische Vaardigheden voor Bouwkundigen

Nieuws - 15 juni 2022 - Communication BK

Het boek ‘Inzicht - Academische Vaardigheden voor Bouwkundigen’ geeft een verdiepend beeld van bouwkunde als wetenschappelijke discipline, gaat expliciet in op de relatie tussen ontwerp en onderzoek en richt zich met name op praktische vaardigheden die bouwkundestudenten ontwikkelen gedurende hun bacheloropleiding in Delft.

Het boek is opgebouwd uit vier delen. Deel A richt zich op de plaats van bouwkunde binnen de wetenschap. Deel B richt zich op basisvaardigheden: algemene academische vaardigheden voor bouwkundigen. Deel C diept specifieke bouwkundige methoden van onderzoek uit. Deel D, het laatste deel, is enerzijds gericht op de praktijk en anderzijds op reflectie.  

Afgelopen jaren heeft een groot auteursteam onder een vijfkoppige redactie van de faculteit Bouwkunde TU Delft gewerkt aan dit open access boek dat zich richt op de academische vaardigheden die in de bacheloropleiding Bouwkunde aan de orde zijn. De auteurs zijn betrokken in alle leerlijnen van de bacheloropleiding en vertegenwoordigen alle richtingen binnen de faculteit: architectuur, landschap, bouwtechniek, stedenbouw, management en geomatics.

Door deze brede opzet kan het boek niet alleen direct gebruikt worden door studenten en docenten in de leerlijn Academische Vaardigheden, maar juist ook in de andere leerlijnen en modulen. Tevens is het boek een naslagwerk voor andere Bouwkunde- en Architectuuropleidingen in binnen- en buitenland dat inzicht geeft hoe wij binnen de faculteit Bouwkunde van de TU Delft aankijken tegen het vakgebied en welke academische vaardigheden daar op bachelorniveau bij horen.

Meer informatie

  • Auteurs: MaartenJan Hoekstra, Louis Lousberg, Remon Rooij, Willemijn Wilms Floet, Sake Zijlstra.
  • Het boek kan hier worden gedownload.
  • Het boekproject is ondersteund door 4TU Centre for Engineering Education en tot stand gekomen met hulp van de TU bibliotheek.