Open book: Teaching, learning & researching spatial planning

Nieuws - 11 oktober 2022 - Communication BK

De complexiteit en onderlinge verbondenheid van de hedendaagse stedelijke uitdagingen vereisen een geïntegreerde en innovatieve aanpak van de planologie en het ontwerp van duurzame, eerlijke en inclusieve steden en regio's. Dit vereist op zijn beurt dat we de huidige stedenbouwkundige praktijken en opleidingen ter discussie stellen en heroverwegen. 

Integrale inzichten

De volgende generatie jonge planologen en ontwerpers moet met die complexiteit omgaan door inzichten uit verschillende disciplines te integreren, van stads- en regionaal ontwerp, milieutechnologie, geomatica en stadsstudies tot geschiedenis en andere takken van de sociale wetenschappen. 
De sectie Ruimtelijke planning en strategie van de afdeling Urbanism heeft  een nieuw boek uitgebracht, getiteld "Teaching, Learning and Researching Spatial Planning", waarin kennis van de leden en partners van de sectie is verzameld over onderwerpen die verband houden met concepten, instrumenten, methoden en onderwijservaringen bij SPS. 

Nederlandse traditie

Ruimtelijke ordening is een zeer eigenzinnige discipline en wordt overal ter wereld verschillend opgevat. Op de meeste plaatsen maakt ruimtelijke ordening deel uit van een architectonische benadering van de stad, waarin het ontwerp bijna autonoom bestaat, terwijl het op andere plaatsen deel uitmaakt van een politiek-economische benadering van de stad. Wat Delft onderscheidt is de brug die we hebben weten te slaan tussen ontwerp en politiek, en de manier waarop we ruimte opvatten als fundamenteel voor het begrijpen van sociaaleconomische processen. Dit is verankerd in een Nederlandse traditie van stadsmaken waarin kwesties van "maakbaarheid" (ruwweg vertaald met "haalbaarheid"), een leidend concept in de Nederlandse samenleving, die is gebouwd op een buitengewoon moeilijk te plannen, te ontwerpen en te beheren gebied. De ruimtelijke ordening in Nederland is dan ook een unieke combinatie van planvorming, ontwerp en beheer. 
Tegelijkertijd is de ruimtelijke ordening als discipline in Nederland nogal vooruitstrevend en uniek toegerust om de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd (klimaatverandering, pandemieën, groeiende ongelijkheid, enz.) het hoofd te bieden en kan zij nuttig zijn voor studenten en docenten elders die van andere tradities willen leren. Elk hoofdstuk behandelt kwesties die volgens ons centraal staan in de manier van onderwijzen en onderzoeken van ruimtelijke ordening. 

Het boek

Dit boek bestaat uit een algemene inleiding, gevolgd door 18 hoofdstukken, geschreven door docenten en onderzoekers van de TU Delft, alsmede door frequente medewerkers, die elk een onderwerp of instrument beschrijven dat wordt gebruikt in de ruimtelijke ordening, zoals die aan onze universiteit wordt onderwezen en onderzocht. Het boek wil lezers over de hele wereld een inleiding geven in hoe ruimtelijke ordening aan de TU Delft wordt opgevat. 

Meer informatie

  • De redactie van het boek bestaat uit Roberto Rocco, Gregory Bracken, Caroline Newton en Marcin Dabrowski. Het telt 19 hoofdstukken verdeeld over drie secties (concepten & theorieën, actuele kwesties en methoden, hulpmiddelen & onderwijs) en is in Open Access gepubliceerd door de TU Delft Open. 
  • Het boek is hier gratis te downloaden en er is een print on demand optie.
  • Het boek wordt op 15 november 2022 gelanceerd. Lees hier meer over dit evenement.