Geothermische bron op campus TU Delft stap dichterbij

Nieuws - 30 mei 2022 - Webredactie

De urgentie van de energietransitie neemt elke dag verder toe. De CO2-uitstoot moet in 2030 met 55% verminderd zijn ten opzichte van 1990 en 1,5 miljoen huishoudens moeten dan aardgasvrij zijn. Dat vraagt om concrete actie. Zo’n vijftien jaar geleden kreeg een groep TU Delft studenten het idee om een geothermische bron op de universiteitscampus te boren. Wat eerst een wild plan leek, werd in gang gezet toen bleek dat de campus een ideale plek voor geothermie was. Inmiddels is de aanleg van deze bron weer een belangrijke stap verder, nu de overheid aan het consortium Geothermie Delft, waarin TU Delft, Aardyn, Shell Geothermal (Shell) en Energie Beheer Nederland (EBN) zijn verenigd, een SDE++ subsidie heeft toegekend.

Met deze financiële zekerheid gaat het project Geothermie Delft een nieuwe fase in: een uniek project waarbij onderzoek en bedrijfsleven samenkomen, op een cruciaal moment in de energietransitie. De planning is dat eind 2022 de eerste geothermieput is geboord. Het project kan vanaf eind 2023 duurzame warmte leveren voor de verwarming van gebouwen op de universiteitscampus. Vanaf 2024 kan dit worden uitgebreid aan de Delftse wijken Voorhof en Buitenhof door middel van een warmtenet waar de Gemeente Delft en een viertal woningbouwcorporaties voornemens zijn plannen voor te ontwikkelen.

Voor onderzoeksleider Phil Vardon en zijn team gaat na jaren van metingen, onderzoek en contacten leggen, een lang gekoesterde wens in vervulling. “Met deze bron op de campus wordt de TU Delft wereldwijd een van de grootste hotspots voor het onderzoek naar geothermie.” Het wetenschappelijk onderzoek wordt gedurende de verschillende fases van het project uitgevoerd. Zo worden in de boorfase gesteentemonsters verzameld, zodat wetenschappers een kijkje kunnen nemen in de Delftse ondergrond. De twee putten worden verder uitgerust met een groot aantal sensoren en er worden meetstations geplaatst aan de oppervlakte. Via de sensoren kunnen de onderzoekers gegevens verzamelen over hoe de putten interacteren met de verschillende gesteentelagen van de aardwarmtebron. In de productiefase gebruiken de wetenschappers deze gegevens om de mogelijkheden van geothermische systemen beter te begrijpen om zo de efficiëntie en de levensduur van toekomstige projecten te verbeteren.

Lees hier meer over het geothermie onderzoek van Phil Vardon en zijn team.
Zie voor het volledige nieuwsbericht de website van geothermie Delft.