Kan de TU Delft nog werken met de olie-industrie?

Nieuws - 16 mei 2022 - Webredactie

De Delftse klimaatmissie maakt het werken met de olie- en gasindustrie niet meer vanzelfsprekend. Prof.dr. Giovanni Bertotti van Geoscience and Engineering (GSE) werkt op de afdeling met de meeste samenwerkingen met organisaties van fossiele brandstoffen. De koersverlegging naar duurzame energie gaat traag, maar is onomkeerbaar. Wat betekent dat voor deze samenwerkingsverbanden?

Bertotti vond de vraag naar de moraliteit van onderzoeksamenwerkingen interessant en belangrijk genoeg om de discussie binnen de afdeling aan te zwengelen over onder andere een koersverlegging en morele dilemma’s. “We volgden net als iedereen het (onderzoeks)geld en stelden ons daar weinig vragen over. Ik vond het belangrijk om die vragen te blijven stellen.”

Het leidde dat niet tot de conclusie om de samenwerking met de olie- en gasindustrie te verbreken. Sterker nog, de afdeling komt nu met een richtlijn. Samengevat is hun positie:

  1. De afdeling zet samenwerking met olie- en gasindustrie voort omdat het toegang biedt tot unieke data over de ondergrond.
  2. Samenwerkingen moeten kennis opleveren die bruikbaar is voor de energietransitie.

Lees meer in het artikel van TU Delta (april 2022). Hierin vertelt Bertotti over de afwegingen die hij en collega’s hebben gemaakt.

Bron en foto: TU Delta / Jos Wassink