Klimaatverandering ook meetbaar door het geluid van gletsjers

Nieuws - 24 mei 2022 - Webredactie

In de winter zijn de gletsjers stil. Maar in de zomer blijkt dat ze infrageluid opwekken door afkalvend ijs en smeltwater. Het gaat om een zogenoemd infrageluid dat onhoorbaar is voor de mens, maar wel wordt opgepikt door fijngevoelige meetinstrumenten.

Onderzoeker Prof. Läslo Evers (TU Delft CiTG en KNMI) verricht al 18 jaar metingen op Groenland, en heeft met een team van het KNMI en onderzoekers uit Japan ontdekt dat gletsjers de laatste jaren vaker geluid zijn gaan maken. Het gaat met name om het smeltwater van de gletsjers dat door allerlei holtes en kanalen stroomt. De laatste jaren was de activiteit bij het stromen van water vanaf de gletsjer het grootst. Variaties in de activiteit van de gletsjers werden vastgesteld tussen verschillende jaren en ook op dagelijkse basis. Geconcludeerd wordt dat het monitoren van infrageluid van gletsjers een aanvulling kan vormen op andere technieken om op afstand inzicht te krijgen in de dynamiek van gletsjers. En daarmee inzicht in het veranderend gedrag van gletsjers door klimaatverandering.

De metingen van de infrageluiden worden gebruikt om het kernstopverdrag te controleren. Op Groenland is het meetstation nabij de plaats Qaanaaq geïnstalleerd. De resultaten van de meting zijn gepubliceerd in Geophysical Research Letters.

Bron: KNMI