PATH2ZERO: Transitie naar emissievrije binnenvaart

Nieuws - 07 juli 2022 - Webredactie

Een consortium onder leiding van Alex Kirichek heeft een NWO subsidie ontvangen voor het project PATH2ZERO: PAving THe way towards Zero-Emission and RObust inland shipping. PATH2ZERO zal bijdragen aan de overgang naar een emissievrije binnenvaart in samenwerking met de binnenvaartsector. Het consortium van onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke organisaties richt zich op het ontwikkelen van duurzame businessmodellen en handelingsperspectieven. Partners in de binnenvaartketen, zoals schippers en verladers, kunnen hiervan gebruik maken.

PATH2ZERO moet inzichtelijk maken wat de transitie naar zero-emissie vraagt van de verschillende partners in de binnenvaartketen, zoals schippers, verladers en financieringsinstellingen. Er zal een virtuele weergave van het binnenvaartsysteem worden ontwikkeld ā€“een zogenaamde ā€˜digital twinā€™- waarmee de efficiĆ«ntie van emissievrije strategieĆ«n kan worden beoordeeld. Het model richt zich op drie hoofdaspecten: de individuele schepen, de logistieke ketens en de infrastructuur. Daarbij worden interventies overwogen, variĆ«rend van de toepassing van nieuwe technologieĆ«n voor individuele schepen tot beleidsmaatregelen voor een hele scheepvaartcorridor. Toekomstscenario's kunnen worden getest in de digitale tweeling om zo hun effectiviteit te evalueren voor de juiste weg naar een emissievrije binnenvaart. De NWO subsidie is toegekend binnen de NWA-call ā€˜Zero-emissie binnenvaartā€™. De initiatiefnemers van dit onderzoeksprogramma zijn het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en de topsector voor logistiek (Dinalog).

Voor meer informatie over de consortiumpartners en deelnemende kennisinstellingen, zie het volledige bericht van NWO.