Zijn we wel goed voorbereid op de ‘technologische storm’ die eraan komt?

Nieuws - 29 juli 2022 - Webredactie Communication

Zijn we als maatschappij wel klaar voor de stormachtige ontwikkelingen op het gebied van Artificial Intelligence (AI), 5G of The Internet of Things? Over die vraag bogen onderzoekers van de TU Delft zich. In een uitgebreid rapport, gemaakt in opdracht van het Panel for the Future of Science and Technology (STOA) gaan ze in op de vraag of onze maatschappij voldoende voorbereid is op de convergentie van AI, The Internet of Things, Robotica en andere digitale ontwikkelingen. De onderzoekers doen ook aanbevelingen voor beleid; om de grote uitdagingen die dit eraan komen zoals privacy en veiligheid bewaken, en ethisch gebruik van data, aan te gaan en zodat grote problemen die kunnen ontstaan door slordig gebruik van AI of data, voorkomen kunnen worden.

“Ons onderzoek richt zich op het feit dat de samenvoeging van Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), blockchain en virtual en augmented reality een reeks aan nieuwe morele, maatschappelijke en politiek uitdagingen met zich meebrengt die verder gaan dan wat normaal gesproken aan de orde komt in bijvoorbeeld literatuur over de ethiek van AI. Er is actie nodig vanuit de EU en andere hoofdrolspelers om deze onderwerpen tijdig te adresseren en de maatschappij op een goede manier voor te bereiden op deze ontwikkelingen”, zegt Ibo van de Poel, Professor Ethiek & Technologie bij de faculteit Techniek, Bestuur en Management (TBM) van de TU Delft.

Ontwikkelingen als AI, 5G en The Internet of Things creëren volgens de groep onderzoekers een zogenaamde ‘technologische storm’ – vandaar ook de titel van het rapport: ‘The Ethical & Societal Challenges of the Upcoming Technological Storm’. Door het samenkomen van al deze technologische vooruitgang wordt er in potentie een enorme hoeveelheid data gegenereerd op het snijvlak van de fysieke en de digitale wereld. Grote hoeveelheden zeer persoonlijke data worden steeds sneller verzameld en verwerkt en deze technologie dringt daarmee diep door in onze persoonlijke levens. 

Jeroen van den Hoven, Professor Ethiek en Technologie is enthousiast over de impact die dit onderzoek kan hebben in onze samenleving: “Dit is precies het werkveld waarin ethici van de TU Delft aanwezig moeten zijn en het geeft voldoening om te zien dat het Europees Parlement ons weet te vinden. We werken nauw samen met de Europese Commissie op het gebied van ethiek en innovatie en met het Joint Research Centre. Het inspireert ons dat we hiermee een bijdrage kunnen leveren aan een verantwoordelijke, digitale toekomst voor Europa.”

De ethische kant van techniek is een actueel onderwerp. Onderzoekers van de TU Delft zijn echter al jaren bezig om deze kant van technologische ontwikkelingen door een ethische bril te bekijken. Dat zorgt voor een sterke uitgangspositie, ziet van den Hoven. “We bouwen voort op decennia van onderzoek op het gebied van ethiek in technologie binnen de TU Delft. Een groeiende groep van getalenteerde, jonge technische filosofen maakt nu deel uit van het nieuwe TU Delft Digital Ethics Centre en het Delft Design for Values Institute. Die combinatie van ervaring en talent maakt dat we uitstekend in positie zijn om onderzoek naar digitale ethiek uit te voeren dat relevant is voor beleidsmakers binnen de Nederlandse overheid en de Europese Unie.”

MEER INFORMATIE

Het rapport ‘The Ethical & Societal Challenges of the Upcoming Technological Storm’ is geschreven door Ibo van de Poel, Tristan de Wildt, Ilse Oosterlaken en Jeroen van den Hoven gepubliceerd op 28 juli 2022 en is hier in te zien. Ethical and societal challenges of the approaching technological storm | Think Tank | European Parliament (europa.eu)

CONTACT

Prof.dr.ir. Jeroen van den Hoven, via Diana Droog: D.Droog@tudelft.nl of +31 15 27 85143