Miro Zeman: 'We moeten fundamenteel anders omgaan met energie, PV-installaties kunnen daarbij helpen'

Nieuws - 22 september 2022

Prof. Miro Zeman in gesprek met Solar365 over zijn visie op het energienetwerk van de toekomst. Hij spreekt over het belang van onderzoek om vraag en aanbod in het energiesysteem van de toekomst beter op elkaar af te stemmen en hoe het ESP Lab hier aan kan bijdragen. Maar ook zal de mens fundamenteel anders met energie om moeten gaan zo stelt Zeman.

Lees het artikel hier.