Nieuw Home of Innovation magazine gelanceerd

Nieuws - 17 januari 2022

Hij is er: de nieuwste editie van het Home of Innovation magazine. Het magazine bevat interviews met sleutelfiguren en beleidsmakers en verslagen uit het innovatieve ecosysteem van TU Delft. Het overkoepelende thema is de energietransitie, ter ere van het 180-jarige bestaan van de universiteit.

De energietransitie is een belangrijke pijler in het tegengaan van klimaatverandering. Met 1000 energiewetenschappers is TU Delft daarin een speler van formaat. We willen onze kennis en kunde inzetten om die transitie versneld tot een succes te maken. Om die ambitie kracht bij te zetten is â€śSpeeding up the Energy Transition“ het thema van ons lustrumjaar.

In het magazine komt het ESP Lab en zijn onderzoekers meermaals aan bod. 

Lees hier alle artikelen.