In Memoriam - Eelco Visser (1966 - 2022)

Met grote verslagenheid delen wij mede dat op dinsdag 5 april 2022 onze dierbare collega en vriend Eelco Visser plotseling is overleden. Eelco was als hoogleraar en hoofd van de Programming Languages Group (faculteit EWI) verbonden aan de TU Delft en was een expert op het gebied van programmeertaalontwerp. Hij was een zeer gewaardeerd lid van het managementteam van de afdeling Software Technology. Eelco was vasthoudend, goed geïnformeerd, en altijd gedreven door inhoud. Een onderzoeker in hart en nieren die zeer gemist zal worden.

Taalontwerp op hoog niveau

Na zijn aantreden maakte Eelco de TU Delft al snel tot een bolwerk in programmeertalenonderzoek waar hij de Programming Languages Groep met meer dan 25 mensen leidde. De natuurlijke talen die we als mensen met elkaar spreken evolueren met ons mee. Eelco vond dat op dezelfde manier programmeertalen met computers mee moeten evolueren. “We begrijpen steeds beter hoe dat moet, programmeren. Op basis van dat voortschrijdende inzicht wil ik het makkelijker maken om nieuwe programmeertalen te ontwikkelen,” aldus Eelco in een recent interview. Met zijn onderzoek ontdeed Eelco programmeertalen en zelfs het maken van programmeertalen van irrelevante details, ook wel abstraheren door hem genoemd. Een hoger niveau van abstractie helpt programmeertaalontwerpers en programmeurs al hun aandacht te richten op wat hun programma’s moeten kunnen doen. Voor dit onderzoek verwierf Eelco in 2013 een prestigieuze NWO Vici-subsidie, getiteld ‘The Language Designer’s Workbench’.

Tool-ondersteund programmeeronderwijs

In het onderwijs was Eelco een visionair, met sterke ideeën voor zowel het bachelor- als masteronderwijs. Hij was voorzitter van de curriculumcommissie die verantwoordelijk was voor het ontwerp van het huidige - zeer succesvolle - TU Delft bachelorprogramma in Computer Science and Engineering. Als groot voorstander van tool-ondersteund programmeeronderwijs leidde hij de ontwikkeling van Weblab, een leermanagementsysteem dat in gebruik is voor een reeks programmeertalen en cursussen. En in zijn masteropleidingen liet hij studenten werken met de Spoofax workbench, waarmee ze razendsnel hun eigen kant-en-klare domeinspecifieke talen konden ontwerpen en implementeren. Een nieuwe programmeertaal ontwikkelen kan jaren duren en veel geld kosten. Maar met zijn workbench liet Eelco studenten al binnen een semester een kleine programmeertaal bouwen. Onder zijn begeleiding en mentorschap hebben in totaal 15 promovendi hun proefschrift afgerond (10 aan de TU Delft en 5 aan de Universiteit Utrecht). Zijn werk aan Spoofax startte met een baanbrekende publicatie in 2010, waarvoor hij tien jaar later een Most Influential Paper award ontving tijdens OOPSLA 2020.

Biografie

Eelco  studeerde aan de Universiteit van Amsterdam (master 1993; doctoraal 1997), en werkte aan het Oregon Graduate Institute (postdoc 1997-1998), Universiteit Utrecht (universitair docent 1998-2006). Sinds 2006 was Eelco als universitair hoofddocent verbonden aan de TU Delft en in 2013 werd hij benoemd tot hoogleraar. Zijn tomeloze inzet maakte hem tot een onmisbare spil binnen de Software Technology afdeling. Zijn onderzoeksinteresses omvatten (domeinspecifieke) programmeertalen, language engineering, programmatransformatie, en declaratieve taaldefinitie. De laatste jaren onderzocht hij de onderbouwing en implementatie van declaratieve specificatie van programmeertalen.

Eelco Visser heeft een leidende rol gespeeld in de internationale gemeenschap voor onderzoek naar programmeertalen. Hij diende als algemeen voorzitter voor SPLASH 2016 in Amsterdam, en als programmavoorzitter voor OOPSLA 2019, de flagship conferentie van de ACM Special Interest Group over Programming Languages SIGPLAN. Verder diende hij de internationale gemeenschap door leiding te geven aan het ontwerp, de implementatie en het gebruik van conf.researchr, een content-managementsysteem voor wetenschappelijke evenementen dat sinds 2011 door honderden internationale evenementen wordt gebruikt.

Farewell

Voor Eelco hebben we een Farewell community geopend. Op deze community kunnen collega's herinneringen, foto's en condoleances bijdragen aan de familie en vrienden. Alle berichten zullen worden gebruikt om een herinneringsboek samen te stellen voor Eelco's nabestaanden en vrienden. Je kunt hier toegang krijgen tot de community: Community Eelco Visser