Investeren in kennis rendeert

Nieuws - 28 november 2022

Technische universiteiten zijn onmisbaar voor onze maatschappij. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke problemen, door het opleiden van ambitieuze ingenieurs, het ontwikkelen van kennis en technologie en het stimuleren van ondernemerschap. Om innovatie te versnellen is samenwerking tussen universiteiten en bedrijfsleven essentieel. De innovatie-ecosystemen zoals TU Delft Campus spelen hierin een cruciale rol, blijkt uit een rapport van het Britse onderzoeksbureau BiGGAR Economics. Zonder deze ecosystemen zou de Nederlandse economie kleiner en minder veerkrachtig zijn.

Het gerenommeerde onderzoeksbureau heeft de economische impact van de vier technische universiteiten gemeten, als onderdeel van de totale maatschappelijke impact van de 4TU. Het totale jaarlijkse economische effect van de TU Delft, Wageningen University & Research, TU Eindhoven en Universiteit Twente wordt geraamd op 12,7 miljard euro bruto toegevoegde waarde en 102.740 banen. Voor elke euro aan overheidsinvesteringen creëren de 4TU-universiteiten negen euro aan bruto toegevoegde waarde in de Nederlandse economie, zo heeft BiGGAR Economics becijferd.

Veerkracht

De onderzoekers schrijven dat het belang voor de economie van de vier technische universiteiten ‘veel verder gaat’ dan alleen het feit dat zij grote organisaties zijn. “Ze kunnen echt worden beschouwd als motoren van de Nederlandse economie.”

Belangrijke rol hierin spelen de innovatie-ecosystemen rond de vier universiteiten, waarin kennisinstellingen, startups en bedrijven intensief samenwerken aan maatschappelijke uitdagingen. De TU’s zijn de drijvende kracht hierachter. “Het is aannemelijk dat zonder de ondersteunende mechanismen van de 4TU-universiteiten de Nederlandse economie kleiner en minder veerkrachtig zou zijn en de maatschappelijke transities minder makkelijk gerealiseerd zouden kunnen worden.”

Fieldlabs

Het rapport is in lijn met de innovatiestrategie van de TU Delft, waarin volop wordt ingezet op de ontwikkeling van TU Delft Campus als open innovatie-ecosysteem. Daarin spelen fieldlabs zoals RoboHouse, SAM|XL en The Green Village, een belangrijke rol. In deze proeftuinen werken onderzoekers, grote bedrijven, startups, kennisinstellingen en overheden nauw samen waardoor innovatieve technologie, producten en diensten versneld kunnen worden ontwikkeld en opgeschaald. Ook zijn ze een bron van nieuwe bedrijvigheid. De fieldlabs zijn daarmee een aanjager voor zowel de economie als het creëren van maatschappelijke impact.

Van links naar rechts: fieldlabs RoboHouse, Sam|XL en The Green Village

Ruimte voor innovatie

Volgens voorzitter van het college van bestuur en Rector Magnificus Tim van der Hagen onderschrijft het rapport dat de initiatieven die TU Delft ontwikkelt succesvol zijn. “We zitten middenin een transformatie waarbij we van een klassieke onderwijscampus veranderen in een innovatiecampus. Dat is nodig omdat we de grote maatschappelijke uitdagingen alleen kunnen aanpakken als we op een geheel nieuwe manier gaan samenwerken. We breken op TU Delft Campus de muren af tussen wetenschappelijke disciplines, afdelingen, instellingen en bedrijven. Hierdoor creëren we ruimte voor onderzoeks-ecosystemen waar we ons onderzoek kunnen versterken en versnellen en samen met onze partners nieuwe technologie sneller naar de samenleving kunnen brengen.”

Gebrek aan financiering

Hiervoor is het wel noodzakelijk dat er financiering beschikbaar is voor faciliteiten op de TU Delft Campus waar bedrijven en innovatiepartners gebruik van kunnen maken, zoals bijvoorbeeld cleanrooms, het ESP-lab en experimenteerrobots. Het BiGGAR-rapport is kritisch over het gebrek aan structurele financiering door de overheid. Als je de investeringen van Nederland naast die van buurlanden legt, scoren we laag. “Gebrek aan funding betekent dat de faciliteiten, personele bezetting en infrastructuur afhankelijk zijn van projectsubsidie.” Hiermee laat Nederland kansen liggen. Publieke financiering leidt nog eens tot een aanvullende toegevoegde economische waarde meer dan 100 miljoen, aldus het rapport.

Vliegwiel aanzwengelen

Van der Hagen: “Vanuit onze missie impact for a better society voelen wij een grote verantwoordelijkheid om onze technologie, talent en innovaties ten goede te laten komen aan maatschappelijke en economische impact. We zien dat de TU Delft Campus een vliegwiel is voor innovatie en bedrijvigheid, zowel voor de stad, regio als land. Heel Nederland profiteert van wat wij doen. Door structureel te investeren in de innovatie-ecosystemen van de 4TU kan dit effect nog verder worden versterkt.”

Lees hier het hele rapport.