ERC Advanced Grant voor Chiara Bisagni

Nieuws - 30 november 2022

De European Research Council heeft een ERC Advanced Grant toegekend aan professor Chiara Bisagni, hoogleraar Aerospace Structures and Computational Mechanics aan de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek TU Delft. De Europese subsidie stelt internationaal gevestigde onderzoeksleiders in staat een vijfjarig onderzoeksproject uit te voeren. In haar onderzoeksvoorstel, NABUCCO, gaat Bisagni het effect knik (‘buckling’) - in de luchtvaart- en ruimtevaarttechniek normaalgesproken vermeden omdat het schade kan veroorzaken aan materialen en structuren – juist aangrijpen als een ontwerpmogelijkheid om composietstructuren te ontwikkelen die hun vorm kunnen aanpassen aan de vluchtomstandigheden. Deze adaptieve concepten kunnen het structurele gewicht van vliegtuigen aanzienlijk verminderen, het mogelijk maken om flexibele vleugels toe te passen (vleugel-morphing) en vliegtuigen efficiënter maken. Dit draagt bij aan een duurzame luchtvaart.

Het NABUCCO-project

In het NABUCCO-project ontwikkelt prof. Chiara Bisagni radicaal nieuwe concepten van adaptieve en knikgestuurde composietstructuren voor de volgende generatie vliegtuigen. Luchtvaartingenieurs vermijden knik meestal, omdat het de stijfheid van materialen vermindert en grote vervormingen veroorzaakt. Uiterlijk kan dit leiden tot catastrofale breuken. NABUCCO beschouwt knik niet langer als een fenomeen dat je moet vermijden, maar juist als een ontwerpmogelijkheid die moet worden onderzocht op haar baanbrekende mogelijkheden. Het idee is om de nadelen van knik op een positieve manier te gebruiken voor het bedenken, ontwerpen en realiseren van adaptieve structuren en flexibele – ‘morphende’ – vliegtuigvleugels. Voor deze nieuwe, lichtere, flexibele structuren worden alle mogelijkheden gebruikt van composietmaterialen, zoals ook nieuwe fabricageprocessen. Daarnaast wijzigt Bisagni in dit project de randvoorwaarden om te regelen wanneer knik optreedt. Hiermee kan ze nieuwe niet-traditionele stabiele configuraties-na-knik verkrijgen. Deze structuren kunnen hun vorm aanpassen tijdens verschillende vluchtomstandigheden. Ze kunnen daardoor een grote rol spelen bij gewichtsvermindering en efficiëntieverhoging van vliegtuigen, twee voorwaarden voor het verduurzamen van de luchtvaart.

Voor NABUCCO zal Bisagni radicaal nieuwe ontwerp-, analyse- en optimalisatiemethoden ontwikkelen op basis van nieuwe analytische formules, kunstmatige intelligentietechnieken en een geïntegreerde en multidisciplinaire ontwerpbenadering.  

Ridder in de Orde van de Ster

Professor Chiara Bisagni is een AIAA Fellow en een 'Ridder in de Orde van de Ster van Italië'. Zij levert een grote bijdrage aan de wetenschappelijke samenwerking tussen Italië en Nederland. Zij is de tweede vrouwelijke wetenschapper aan de TU Delft aan wie een ERC Advanced Grant is toegekend.

Meer informatie

Prof.dr. Chiara Bisagni, persoonlijke website met contactgegevens  

Persvoorlichter Ineke Boneschansker, tel: +31 (0) 15 278 5361, i.boneschansker@tudelft.nl.