Nieuwe leerstoel ‘Sustainable Aircraft Propulsion’

Nieuws - 30 augustus 2022

Arvind Gangoli Rao –  benoemd tot hoogleraar Sustainable Aircraft Propulsion - start binnen de afdeling Flow Physics & Technology een nieuwe leerstoel: ‘Sustainable Aircraft Propulsion’. De leerstoel richt zich op een van de grootste uitdagingen én beloftes voor verduurzaming van de luchtvaart: vliegen op duurzame energiedragers in innovatieve vliegtuigmotorconfiguraties. Gangoli Rao: “Duurzame voortstuwing kan zorgen voor een ‘quantum leap’ richting emissieloos vliegen.”

Gangoli Rao onderzoekt al geruime tijd hoe vliegtuigen kunnen vliegen op duurzame energiedragers. Zo is hij project leider van het APPU project waarin technologieen zoals ‘Boundary Layer Ingestion’  (BLI) en het verbranden van waterstof worden ontwikkeld die de volgende generatie van  Airbus A320 vliegtuigen energiezuiniger  én geschikt maken voor een mix van energiedragers, waaronder waterstof.  Nu krijgt de faculteit een eigen leerstoel op dit terrein. “Een belangrijke stap” aldus Gangoli Rao: “Duurzame voortstuwing is essentieel voor duurzame luchtvaart. Sterker nog: het kan op relatief korte termijn zorgen voor een ‘quantum leap’.” Voor Gangoli Rao betekent deze leerstoel ook een ‘quantum leap’. “Met een (groeiend) team van onderzoekers hebben we nu de kritische massa om echt impact te maken. ” Naast de samenwerking met collega’s binnen de afdeling Flow Physics and Technology, gaat de leerstoel ook nauw samenwerken met Process & Energy, Maritieme Techniek,  e-Refinery en Technische Natuurwetenschappen. Binnen de faculteit werken ze nauw samen met de collega’s van de  ANCE die de klimaateffecten van specifieke motorconfiguraties en energiedragers direct kunnen meenemen in het onderzoek.