Frans Kleijn in diverse media over verkennend onderzoek waterbouwwerken

Nieuws - 08 augustus 2022 - Webredactie

‘No regret’, is een van de uitgangspunten bij het ontwerpen van waterbouwwerken. Om te leren van ervaringen uit het verleden, startten Deltares en de TU Delft een inventariserend onderzoek naar wat eerdere projecten meer of minder geslaagd maakte. In samenwerking met Deltaris is TU Delft een onderzoek gestart.