Jeroen van den Hoven herbenoemd in European Group on Ethics in Science and New Technologies

Nieuws - 01 februari 2022 - Webredactie

De Europese Commissie heeft 15 nieuwe leden benoemd voor de nieuwe European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE). Jeroen van den Hoven, hoogleraar Ethiek en Technologie aan de TU Delft, is herbenoemd. 

Van den Hoven wordt door de Europese Commissie beschouwd als een van de topexperts op het gebied van ethiek, technologie en innovatie. De leden van de EGE adviseren over alle aspecten van het beleid en de wetgeving van de Commissie waar ethiek, maatschappelijk aspecten en fundamentele rechten raakvlakken hebben met de ontwikkeling van wetenschap en nieuwe technologie├źn. De leden van de EGE hebben een verregaande kennis van de huidige en opkomende ethische ontwikkelingen en brengen een schat aan ervaring mee uit de academische wereld, de ethische wereld en adviesorganen van de overheid. 

Mariya Gabriel, commissaris voor Innovatie, onderzoek, cultuur, onderwijs en jeugdzaken, zei hierover het volgende: "Onderzoek en innovatie verbeteren het leven van mensen en de omgeving waarin zij leven. De deskundigheid en wijsheid van de 15 nieuw benoemde leden van de European Group on Ethics in Science and New Technologies zal ons helpen om de Europese waarden centraal te stellen in de groene en digitale transitie."

Jeroen van den Hoven is zeer vereerd met zijn herbenoeming: "Brussel en de EU zetten internationaal de toon en geven richting aan het denken over verantwoorde inzet van digitale technologie en een goede informatie samenleving. Als een van de weinige geopolitieke blokken in de wereld laat Europa zich bij innovatie leiden door fundamentele rechten en de onderliggende ethische principes. De komende jaren wordt nieuwe wetgeving over big data, kunstmatige intelligentie en de macht van Big Tech ingevoerd. De EGE zal door de Commissie worden gevraagd om licht te werpen op tal van belangrijke ethische knelpunten van deze nieuwe technologie. Het zal mij, net als in de vorige mandaten van de EGE, een voorrecht zijn daaraan bij te dragen."

De benoemingen volgen op de verlenging van het wettelijk mandaat van de EGE en de publicatie van de oproep tot kandidaatstelling vorig jaar. Hiermee bevestigt de Europese Commissie opnieuw dat zij ethiek in het EU-beleid wil verankeren en een gemeenschap van waarden wil bevorderen in de Unie. De nieuwe samenstelling van de EGE weerspiegelt de brede interdisciplinaire reikwijdte van de groep en vertegenwoordigt een breed scala aan deskundigheid op het gebied van natuur- en sociale wetenschappen, geesteswetenschappen, filosofie, ethiek en recht. 

Over de EGE

Sinds zijn oprichting in 1991 heeft de EGE de Europese Commissie van hoogwaardig onafhankelijk advies voorzien. Het werkterrein van de EGE is geleidelijk uitgebreid van biomedische ethiek naar de belangrijkste maatschappelijke vraagstukken van onze tijd. Eerdere adviezen van de EGE hadden betrekking op zeer uiteenlopende onderwerpen zoals de toekomst van werk en de ethiek van het bewerken van het DNA. In zijn nieuwe samenstelling bestaat de EGE opnieuw uit 15 hooggekwalificeerde, onafhankelijke leden die op persoonlijke titel zijn benoemd. De groep rapporteert aan de voorzitter van de Europese Commissie en aan het college van commissarissen als geheel, en is opgericht onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de Europese commissaris voor innovatie, onderzoek, cultuur, onderwijs en jeugdzaken. De leden zijn geselecteerd uit 150 kandidaten die hebben gereageerd op een openbare oproep tot het indienen van sollicitaties. Het selectieproces werd ondersteund door een extern comit├ę van aanbeveling, dat moest zorgen voor beroepservaring van hoog niveau en een evenwichtige verdeling in thematische deskundigheid, geografische diversiteit en geslacht.