Lustrum TU Delft: Speeding up the energy transition

Nieuws - 11 januari 2022 - Webredactie

Op vrijdag 14 januari vieren we het 180-jarig bestaan van TU Delft. Vanaf die dag kan iedereen 180 dagen lang meedoen aan een lustrumprogramma dat geheel in het teken staat van de energietransitie. Meer informatie vind je op de lustrum homepage. Een aantal TBM wetenschappers is nauw betrokken bij de organisatie van het lustrum. Zo is Kornelis Blok voorzitter van de lustrum commissie en zijn Gerdien de Vries en Andrea Ramirez Ramirez lid van het Energy Accelerator Team.

Energy Accelerator Team

Op de Dies Natalis introduceert TU Delft het Energy Accelerator Team: een multidisciplinair team van tien getalenteerde Delftse energiewetenschappers. Zij gaan de impact van de TU Delft op de energietransitie en de beoogde versnelling daarvan in kaart brengen en aanjagen. Het Energy Accelerator Team zal onze actieve rol in de energietransitie uitdragen en binnen de universiteit het voortouw nemen in dit domein. Lees meer over het onderzoek van accelerators Andrea Ramirez Ramirez en Gerdien de Vries en over de visie van Kornelis Blok op de energietransitie in het Delft Outlook magazine (op p. 10, 11 en 19). 

Dies Natalis online bijwonen

Wil je de Dies Natalis op 14 januari online bijwonen? Meld je dan hier aan. Het programma start om 16.00 uur.