Paper gepubliceerd in Sustainability over de eerste Participatieve Waarde Evaluatie door Anatol Itten en Niek Mouter

Nieuws - 25 april 2022 - Webredactie

Er is een paper gepubliceerd over PWE in Sustainability genaamd "When Digital Mass Participation Meets Citizen Deliberation: Combining Mini- and Maxi-Publics in Climate Policy-Making" geschreven door Anatol Itten en Niek Mouter.

De opkomende mode van klimaatvergaderingen en andere vormen van minipubliek moet burgers een centrale rol geven bij het maken van klimaatbeleid en de politieke impasse doorbreken. Maar klimaatminipublieken worden ook geconfronteerd met uitdagingen in politieke omgevingen, zoals coöptatie, de voorkeur geven aan expertmeningen en het contact met het bredere publiek verliezen. Om dergelijke valkuilen te verhelpen, is in recente artikelen gepleit voor het combineren van synchrone beraadslagingen van kleine groepen burgers met online participatieprocedures voor het grotere publiek. In deze paper worden de resultaten van een combinatiemodel gerapporteerd in drie stappen, waarbij eerst een minipubliek in de regio Súdwest-Fryslân (NL) een “carte blanche” kreeg om de inhoud en de parameters van verschillende gerelateerde beleidsregels op te stellen. alternatieven. Ten tweede werden hun voorstellen ingevoerd in een digitale participatietool om het brede publiek te raadplegen. Ten derde vertaalde een burgerforum de uitkomsten van de maxi-public in beleidsaanbevelingen, die unaniem werden goedgekeurd door de gemeenteraad.

Uit de studie bleek dat een combinatie van massale participatie en deliberatieve minipubliek effectief was in het genereren van een openbaar debat en momentum voor beleidsverandering. De mini-publieken stelden burgers in staat van elkaar te leren, beredeneerde meningen te vormen en standpunten te evalueren, waardoor de valkuilen van de individualistische benaderingen van voorkeursvorming werden verkleind.

 

/* */