TU Delft helpt de EU om strategisch crisismanagement te verbeteren

Nieuws - 25 november 2022 - Webredactie

Tina Comes, professor Resilience aan de TU Delft, heeft een centrale rol gespeeld bij het adviseren van de EU over hoe zij haar rol bij crises kan verbeteren. Vandaag overhandigde zij in Straatsburg het wetenschappelijke rapport over crisisbeheer aan twee Europese commissarissen en het Europees Parlement. Comes was voorzitter van de werkgroep die de meest recente wetenschappelijke inzichten en op feiten gebaseerde beleidsopties heeft verzameld om de EU te helpen haar aanpak van risico- en crisisbeheersing te herzien.

Van pandemieën tot de klimaatcrisis, van de oorlog in Oekraïne tot de energiecrisis. Crises zijn het nieuwe normaal geworden. Volgens Comes versterken deze crises elkaar: "Ze veroorzaken kettingreacties en overlappende effecten op de samenleving, de economie en het milieu en ze gaan grenzen over. Ze versterken de ongelijkheid en treffen de meest kwetsbaren het hardst. Daarom moet de EU haar aanpak van risico- en crisisbeheer herzien."
Om de meest recente kennis over crises te verzamelen en te evalueren, werd een werkgroep opgericht door EU’s Science Advice for Policy by European Academies (SAPEA). Comes zat deze werkgroep voor. De evaluatie bevat de meest recente wetenschappelijke inzichten en op feiten gebaseerde beleidsopties over hoe de EU haar strategisch crisisbeheer kan verbeteren en vormde de basis voor het wetenschappelijk advies van de Groep van de belangrijkste wetenschappelijke adviseurs van de Europese Commissie.
De werkgroep heeft voor een breed scala aan vraagstukken de literatuur over strategische crisisbeheersing geëvalueerd: van crisisbeheer en -recht tot vertrouwen en ongelijkheid; van het gebruik van technologie en gegevens tot betere participatie. Omdat er vele crises zijn waarmee de EU is en zal worden geconfronteerd, hebben de academici uit de literatuur de generieke beginselen van strategisch crisisbeheer gedestilleerd.

Er is hoop

Urgentie, complexiteit en steeds langer durende en verstrengelde crises stellen de EU voor nieuwe uitdagingen. In het Evidence Review Report benadrukt de werkgroep dat strategisch crisisbeheer moet worden afgestemd op bredere beleidsdoelstellingen: "De strategische beslissingen die wij tijdens crises nemen, vormen onze samenleving op de lange termijn", aldus Tina Comes. "We moeten erkennen dat de reactie op de ene crisis versterkende risico's kan creëren voor een andere crisis of sector. Daarom moet over risico- en crisisbeheer in samenhang worden nagedacht."  
Toch is er hoop, verklaarde Comes vandaag in Straatsburg. "De afgelopen decennia hebben we een breed scala aan instrumenten en methoden ontwikkeld om crises te beheersen. We beschikken over meer gegevens en informatie dan ooit tevoren. Er zijn veel mogelijkheden en beleidsopties die we in ons verslag naar voren brengen. Het verbeteren van strategische prognoses en scenarioanalyses, het opleiden van besluitvormers op alle niveaus, het investeren in paraatheid van gegevens en het opzetten van sterke kennisnetwerken kunnen allemaal bijdragen tot een beter strategisch crisisbeheer in Europa."

Webinar

Tina Comes spreekt op het openbare webinar Entangled crisis: how can the EU help? op donderdag 24 november om 10 uur. Inschrijven kan hier.  

Het Relisience Lab

Tina Comes leidt het Resilience Lab van de faculteit Techniek, Bestuur en Management van de TU Delft. Gevoed door een overvloed aan crises is veerkracht in snel tempo naar de voorgrond van de politieke en onderzoeksagenda gestegen. Het TBM Resilience Lab wordt gedreven door een geëngageerde gemeenschap die zich inzet voor de visie van het lab om wetenschappelijke grenzen te verleggen door het analyseren en oplossen van urgente veerkrachtproblemen. Ons onderzoek is gewijd aan veerkracht in onderling afhankelijke systemen. Wij gebruiken onze technische methoden om te analyseren hoe crises en schokken door onderling verbonden technische, sociale en milieusystemen lopen. Van daaruit ontwerpen wij oplossingen om crises beter te verzachten en te beheersen, en rechtvaardige overgangen op lange termijn te bevorderen.
https://www.tudelft.nl/tbm/resiliencelab

Meer informatie

SAPEA is een consortium van academienetwerken dat meer dan honderd academies, jonge academies en wetenschappelijke genootschappen omvat. In het kader van het mechanisme voor wetenschappelijk advies werd SAPEA gevraagd de Groep van wetenschappelijk hoofdadviseurs van de Europese Commissie te ondersteunen bij de voorbereiding van advies over dit onderwerp. Het door ons verzamelde bewijsmateriaal zal als basis dienen voor hun wetenschappelijk advies.
Meer informatie over het proces is online beschikbaar.