Wat mag een leven kosten? Niek Mouter vertelt over onderzoek hiernaar in Stand van Nederland

Nieuws - 09 september 2022 - Webredactie

Niek Mouter mocht in Stand van Nederland vertellen over het PWE onderzoek naar de waarde van een mensenleven. In verschillende opzetten werd daarin laten zien dat Nederlanders als consument en burger hier een hele andere waarde aan toekennen. Als consument (automobilist) vinden ze het belangrijker om snel op hun bestemming te zijn en speelt verkeersveiligheid een relatief kleine rol. Als burger vinden zij dat de overheid relatief veel moet investeren in verkeersveiligheid en relatief weinig in het verkorten van reistijden.

De vraag is dan natuurlijk welke voorkeuren de overheid moet gebruiken bij het beoordelen van overheidsbeleid? Nu wordt er gebruik gemaakt van consumentenvoorkeuren, maar misschien is het voor de overheid ook wel relevant om te kijken naar burgervoorkeuren bij het maken van afwegingen?

De programmamakers van Stand van Nederland herhaalden dit onderzoek en kwamen tot dezelfde resultaten. 

 

/* */