Nederlandse overheid bevestigt €60M investering in cellulaire agricultuur

Nieuws - 24 oktober 2022 - Communication TNW

Activiteiten rond onderwijs, onderzoek en opschalingsfaciliteiten gaan van start. Met €25 miljoen aanvullende cofinanciering is het budget voor het totale programma uitgebreid naar €85 miljoen. 

De Nederlandse regering heeft vrijdag 21 oktober bevestigd €60 miljoen uit te trekken voor de ondersteuning van een ecosysteem rond cellulaire agricultuur, de technologie om dierlijke producten zoals bijvoorbeeld vlees en melkeiwitten rechtstreeks uit dierlijke en microbiële cellen te produceren. Het is ‘s werelds grootste financiële ondersteuning ooit door een landelijke overheid voor cellulaire agricultuur. Deze rijksbijdrage werd in april van dit jaar, onder voorwaarden gereserveerd uit het Nationaal Groeifonds. De uitvoering van het plan gaat beginnen onder coördinatie van de Cellulaire Agricultuur Nederland Stichting, in samenwerking met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 
 
Naast de eenmalige impuls van €60 miljoen uit het Nationaal Groeifonds is een aanvullende €25 miljoen cofinanciering te verwachten, waarmee de totale omvang van het budget op €85 miljoen uitkomt. Naar schatting zal hiermee een incrementele €1,25 - €2,0 miljard in groei van het Nederlands verdienvermogen tegen 2050 worden gerealiseerd, met tegelijkertijd significante wereldwijde klimaat-, milieu- en gezondheidsvoordelen. Bijvoorbeeld het voorkomen van ~1,8 Mton CO2-eq. emissies en 15-20 kton ammoniak per jaar in 2050.
 
De activiteiten hebben als doel om de komende acht jaar het Nederlandse cellulaire agricultuur (CA) ecosysteem een flinke impuls te geven, onder andere door fundamentele en toegepaste CA-kennis te ontwikkelen, opschalingsfaciliteiten beschikbaar te maken voor CA-bedrijven en voldoende gekwalificeerd CA-personeel op te leiden. Hiermee wordt Nederland aantrekkelijker als vestigingsplaats voor bedrijven in de CA-sector.
 

“Het is goed dat we nu kunnen starten met de eerste activiteiten om cellulaire agricultuur in Nederland te stimuleren en te consolideren.” aldus Ira van Eelen, namens de Cellulaire Agricultuur Nederland Stichting. “Hiermee kunnen we borgen dat Nederland de ideale plek blijft om cellulaire agricultuur te laten gedijen. We hebben een rijke geschiedenis in cellulaire agricultuur en zijn een wereldwijde koploper op het gebied van biotechnologie, alternatieve eiwitten en voedselinnovatie. Gesteund door dit visionaire leiderschap dat de Nederlandse regering vandaag weer laat zien, gaan we de komende maanden ons team uitbreiden en de eerste activiteiten rond publiek onderzoek, opschaling en onderwijs uitrollen.”

De Cellulaire Agricultuur Nederland Stichting is het centrum van een snelgroeiende community van inmiddels 34 organisaties (onderwijs- en kennisinstellingen, NGO's, startups, industrie) die als gezamenlijk doel hebben een gezonde CA-sector te bouwen. De stichting zal een uitvoerend programmabureau opzetten en contact gaan leggen met potentiële partners die relevant zijn voor de uitvoering van de programma’s.
 
Nederland heeft een sterke geschiedenis als het gaat over innovatie in voedselproductie. De bevestiging van deze publieke investering in cellulaire agricultuur is een voorbeeld van de toewijding van de Nederlandse overheid om een voedselsysteem te bouwen dat gezond en duurzaam is. In combinatie met hervormingen in traditionele landbouw en veeteelt kan cellulaire agricultuur een extra optie zijn om te voldoen aan de wereldwijd groeiende vraag naar eiwitten.
 
Terwijl individuele startups in cellulaire agricultuur de afgelopen jaren succesvol private investeringen hebben aangetrokken is deze Groeifonds-financiering expliciet bedoeld om het publieke deel van het ecosysteem te ondersteunen. De verwachting is dat deze impuls de positie van Nederland op het gebied van cellulaire agricultuur wereldwijd verder verstevigt en dat Nederland de komende jaren meer bedrijven, meer financiering en meer samenwerking op het gebied van cellulaire agricultuur zal aantrekken. 
 
Deze aankondiging verandert niet het proces dat individuele bedrijven moeten doorlopen om  goedkeuring te ontvangen om hun producten te mogen verkopen, het Europese Novel Foods traject.   

Over het Nationaal Groeifonds

Met het Nationaal Groeifonds trekt het kabinet de komende vijf jaar € 20 miljard uit voor projectinvesteringen op drie terreinen met de meeste potentie voor structurele en duurzame economische groei. Zie voor meer informatie www.nationaalgroeifonds.nl.

Over Cellulaire Agricultuur Nederland

De Cellulaire Agricultuur Nederland Stichting bouwt aan een Nederlandse community van organisaties die als doel hebben om een gezonde, duurzame sector te bouwen rond cellulaire agricultuur, binnen en buiten Nederland. Deelnemers zijn onder andere universiteiten, startups, impact- / duurzaamheidsorganisaties, waardeketenpartners en biotechversnellers, inclusief Blue HorizonBPFCatalyzeCE DelftCellAg.orgCellRevCoE Groen EC FoodDSMEducated Choices ProgramFoodvalleyFrieslandCampinaGeneus BiotechGetinge / ApplikonGivaudanHAS green academyHogeschool InHollandHollandBioInnovation QuarterKindEarth.TechLenioBioLIOFMeatableMosa MeatNew HarvestNoPalm IngredientsNouBioNutrecoOrange Light VenturesPlanet B.ioProVeg NLRabobankRESPECTfarmsRijksuniversiteit GroningenSDG NLThe Protein BreweryThose Vegan CowboysTU DelftUnileverUniversiteit MaastrichtUpstream en Wageningen University & Research.

Kijk voor meer informatie op www.cellulaireagricultuur.nl of volg de LinkedIn-pagina