Nieuw materiaal voor warmtepomp in strijd tegen klimaatverandering

Nieuws - 20 oktober 2022 - Communication TNW

De koelgassen die tegenwoordig in airconditioners en koelkasten zitten, dragen aanzienlijk bij aan de opwarming van de aarde of zijn gevaarlijk in het gebruik. Bowei Huang en Michael Maschek van het Delftse bedrijf Magneto werken aan een veilig en milieuvriendelijk alternatief voor koeling: een vast materiaal voor warmtepompen.
 
“Als we het over de opwarming van de aarde hebben, denken we aan transportmiddelen als auto’s of aan elektriciteitscentrales die fossiele brandstoffen verstoken”, zegt Maschek. “Maar meer dan tien procent van die opwarming wordt veroorzaakt door het energieverbruik van koelsystemen en door de koelgassen die uit airconditioners en koelkasten lekken en in de atmosfeer belanden. Koelsystemen dragen ruim driemaal zoveel bij aan de klimaatverandering dan de lucht- en scheepsvaart tezamen.”
 
Lees hier de TU Delft story