NWO Open Technology financiering voor duurzame productie van een veelzijdig zuur

Nieuws - 30 november 2022 - Communication TNW

De NWO heeft 5,3 miljoen euro toegekend aan zes projecten via het Open Technologieprogramma, waaronder het onderzoek van Ludovic Jourdin om producten uit CO2 en hernieuwbare elektriciteit te maken, op basis van een veelzijdig zuur. Naast de financiering vanuit NWO investeren betrokken bedrijven en andere organisaties 1,1 miljoen euro in de gehonoreerde projecten. 

Een veelzijdig zuur

Ludovic Jourdin en mede-aanvragers Johan Padding, Kunal Masania, Adrie Straathof en John Nijenhuis zullen een proces ontwikkelen om hexaanzuur uit CO2 en hernieuwbare elektriciteit te maken. Dit veelzijdige zuur is onder andere een grondstof voor plastic, filamenten en vezels, voor brandstof en voor smaak- en geurstoffen. 

Duurzame productie

“Op dit moment is hexaanzuur voornamelijk uit kokos- en palmpitolie te halen. Deze beperkte en niet-duurzame productie maakt dat er een relatief kleine afzetmarkt is voor het zuur”, vertelt Jourdin. “Maar we verwachten dat de markt voor hexaanzuur enorm zal uitbreiden met nieuwe productiemethoden zoals die van ons.” 

Multidisciplinaire aanpak

De onderzoekers zullen een microbieel elektrosynthese (MES) proces ontwikkelen dat met microben als katalysator hexaanzuur produceert. De multidisciplinaire aanpak, die expertise uit de microbiologie, additieve productie (bijv. 3D-printen), procestechniek en multi-schaal modelleren samenbrengt, zal ophelderen en aantonen hoe snelheids- en opbrengstbeperkingen te vermijden zijn op micrometer- tot meterschaal. De zo opgedane inzichten in de werkingsmechanismen van MES zullen de wetenschappers helpen om een schaalbaar proces te ontwikkelen dat uit CO2 zuiver hexaanzuur produceert onder industrieel relevante condities. Het consortium zal ook de omzetting van hexaanzuur naar commerciële additieven voor veevoer, PVC weekmakers en smeermiddelen testen en evalueren.

Toepasbare kennis

Het Open Technologieprogramma van de NWO financiert excellent onderzoek dat moet leiden tot toepasbare kennis. Daarbij biedt het programma bedrijven en andere organisaties een laagdrempelige mogelijkheid om bij wetenschappelijk onderzoek aan te sluiten met het oog op toepassing van de resultaten. Het Delftse onderzoeksteam werkt samen met medefinanciers Johnson Matthey, Perstorp, Worley, Uniper en Greencovery.

Ludovic Jourdin

Assistant Professor

Kunal Masania

Associate Professor

Adrie Straathof

Associate Professor

John Nijenhuis

Senior Technology Manager