40 miljoen voor onderzoek naar innovatieve technologie in negen nieuwe Perspectief-programma’s

Nieuws - 14 december 2022 - Webredactie Communication

Negen consortia van onderzoekers, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties gaan met een budget van bijna 40 miljoen euro werken aan technologische innovaties, gericht op maatschappelijke uitdagingen. TU Delft is trekker in drie gehonoreerde consortia en neemt deel in drie andere consortia, gerelateerd aan onze maatschappelijke thema’s Resilient Cities & Mobility, Health & Care en Climate & Energy.

Toegewezen programma’s TU Delft

 

Weerbaar tegen watervloed
Future FRM Tech: Future Flood Risk Management Technologies for rivers and coasts
Programmaleider: Prof. dr. ir. Bas Jonkman (CiTG)

Een groot deel van Nederland kan overstromen. Zo liep in de zomer van 2021 Limburg nog onder water. Zeespiegelstijging en weersextremen als gevolg van klimaatverandering maken nieuwe technische en natuurlijke oplossingen voor waterveiligheid en klimaatadaptatie noodzakelijk. Het programma Future FRM Tech ontwikkelt onder andere overstromingsbestendige landschappen voor rivieren en estuaria, en innovatieve technische oplossingen voor waterkeringen. Hierbij nemen de onderzoekers expliciet ook de juridische, economische en governance-aspecten mee die nodig zijn voor toepassing. Aan de hand van casestudies voor de Lek, de Geul en Zeeland vergaart het programma kennis voor succesvolle implementatie in de praktijk.
Lees meer over het onderzoek.
Bekijk de video Future FRM Tech.
 

Bereikbare en leefbare stad zonder privéauto’s?
XCARCITY?
Programmaleiding: Prof. dr. ir. Bart van Arem (CiTG), Dr. Maaike Snelder (TNO/CiTG)

Hoe houden we steden met steeds meer woningen bereikbaar? En hoe maken we schone en slimme mobiliteitsoplossingen zoals elektrische deelfietsen toegankelijk voor iedereen? XCARCITY ontwikkelt digital twins van autoluwe gebieden in de stad op basis van gemeten en gesimuleerde data van mobiliteit van personen en goederen. In deze virtuele modellen testen de onderzoekers mogelijke scenario’s en interventies voor specifieke problemen in Almere, Amsterdam en Rotterdam. Dit helpt overheidsinstanties, gebiedsontwikkelaars en vervoerders bij de besluitvorming rondom schone en toegankelijke mobiliteit in en naar steden.
Lees meer​​​​​​​ over het onderzoek.
Bekijk de video Xcarcity.

Kijk op kleine wereld
3D Nanoscale Imaging (3DNI)
Programmaleider: Prof. dr. Sjoerd Stallinga (TNW)

Om nieuwe medicijnen te ontwerpen, te begrijpen hoe kankercellen reageren op chemotherapie, of nog krachtigere computerchips te maken, moeten we op de kleinste schaal kunnen zien wat er gebeurt. Het 3DNI-programma werkt aan technologie die supersnel 3D-beelden kan maken van atomen, moleculen en cellen. Hiervoor ontwikkelen de onderzoekers nieuwe microscopietechnieken op basis van licht en/of elektronen. Door deze te combineren met moderne computeralgoritmen en kunstmatige intelligentie wordt het mogelijk om details te zien die kleiner zijn dan de golflengte van de gebruikte microscopiebundel.
Bekijk de video 3DNI.
Lees meer over het onderzoek.
 

TU Delft neemt ook deel aan deze drie andere gehonoreerde Perspectief consortia:


Leidend door lichtgeleiding 
Optical coherence; optimal delivery and positioning (OPTIC), programmaleider: Prof. dr. Willem Vos (Universiteit Twente). 
Bekijk de video OPTIC.

Betere bestraling van binnenuit 
UNderstanding the RAdiobiology of therapeutic medical radioNUclides (UNRANU), programmaleider: Dr. Frank Nijsen (Radboudumc).
Bekijk de video UNRANU.

Sediment als sleutel naar weerbare watersystemen 
WadSED: Wadden Sea and Estuaries: system Dynamics and sediment management under climate change, programmaleider: Prof. dr. Maarten G. Kleinhans (Universiteit Utrecht). 
Bekijk de video Wadsed
 

Over Perspectief

Perspectief is een programma van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Het Perspectief-programma daagt onderzoekers uit om consortia te vormen met het bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties. Samen werken ze aan technologische innovaties met maatschappelijke impact en het creëren van economische kansen voor Nederland. De onderzoeksprogramma’s richten zich op de grote maatschappelijke uitdagingen en de sleuteltechnologieën en leveren daarmee een bijdrage aan het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid van het ministerie van EZK.

Bekijk het gehele persbericht en alle video’s van de gehonoreerde Perspectief consortia op de website van NWO.