Informatie voor studenten

Laatste update 14 januari 2022

Op 14 januari jl. heeft het kabinet besloten dat de universiteiten en daarmee de TU Delft vanaf 15 januari weer gedeeltelijk open mogen voor onderwijs en onderzoek. 

Tentamens 
Tentamens gaan dus gewoon door zoals gepland. We verzoeken iedereen met klem om niet naar de campus te komen voor een tentamen in geval van een positieve test, wanneer je coronaklachten hebt of als je in quarantaine moet.  

Mondkapjes op campus
Daarbij geldt dat er een aanscherping is voor het dragen van een mondkapje. Dat betekent dat iedereen een wegwerpmondkapje draagt op de campus, niet alleen tijdens het verplaatsen, maar ook zittend in onderwijsruimtes, met uitzondering van bepaalde practica en in laboratoria waar juist een mondkapje in verband met de veiligheid niet op mag. Ook buiten dienen mondkapjes gedragen te worden wanneer er geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Het advies is vanaf nu om een wegwerpmondkapje te dragen. Stoffen en zelfgemaakte mondkapjes worden afgeraden. 

Maximum groepsgrootte
Opnieuw geldt een maximale groepsgrootte van 75 personen per zelfstandige ruimte. 

Hoe zorgen we voor elkaar en voor een veilige campus?

 • Blijf thuis bij corona gerelateerde klachten en laat je testen of gebruik een zelftest. Ook als je geen klachten hebt, word je aangeraden om twee keer per week gebruik te maken van (vrijwillige) gratis zelftesten. Laat je bij een positieve uitslag altijd testen bij de GGD;  
 • Draag een wegwerpmondkapje in de onderwijsgebouwen wanneer je je tussen onderwijsactiviteiten verplaatst en wanneer je ergens zit of staat, ongeacht of je binnen of buiten bent. Dit geldt niet voor bepaalde practica en in laboratoria waar juist een mondkapje in verband met de brandveiligheid niet op mag; 
 • Er geldt een maximale groepsgrootte per zelfstandige ruimte (excl. personeel) van 75 personen. Dit geldt niet voor ruimten gebruikt voor tentamens en examens; 
 • Blijf de basismaatregelen volgen: was vaak en goed je handen, schud geen handen en nies en hoest in je elleboog; 
 • Geef elkaar de ruimte en houd 1,5 meter afstand;  
 • Doe de Quarantaine Check en volg de quarantaine richtlijnen.

Houd Brightspace en deze website in de gaten voor updates. Op 25 januari wordt de situatie opnieuw bekeken. 

Hulp nodig?

 • Elke opleiding heeft één of meer studieadviseurs. Je kunt bij de studieadviseur terecht met vragen over de studie en alles wat daarbij komt kijken. Zeker als je in problemen dreigt te raken is het goed contact op te nemen. Maak een online afspraak
 • Wil je gebruik maken van onze spreekuren met psychologen, studentendecanen of het career centre? Vul dan voor 11.00 uur het consent form in.
 • Studeren op afstand – hoe ga ik daar mee om? Op deze pagina kun je een overzicht vinden met tips, support, tools en activiteiten op gebied van welzijn en studie.

Tentamens

Deze informatie is bijgewerkt op 6 januari 2022

Met de huidige maatregelen mogen tentamens plaatsvinden op de campus. We verzoeken iedereen met klem om niet naar de campus te komen voor een tentamen in geval van een positieve test, wanneer je coronaklachten hebt of als je in quarantaine moet.

Maak gebruik van herkansingsmogelijkheden
Om te voorkomen dat je onnodig studievertraging oploopt door coronamaatregelen omdat je ziek bent of om andere persoonlijke redenen, biedt TU Delft je herkansingsmogelijkheden aan. Dit kan per faculteit verschillen. Kun je alsnog niet aan de herkansing deelnemen, dan kijkt je faculteit naar andere mogelijkheden om de door corona opgetreden studievertraging te voorkomen. Als je gebruik wilt maken van deze mogelijkheden, meld dit dan tijdig bij je faculteit.


Tentamens op de campus in een veilige omgeving
Tentamens kunnen op de campus plaatsvinden. Voor vakken waar dit niet het geval is, word je via Brightspace op de hoogte gebracht. Om samen te zorgen voor een veilige campus, vragen we iedereen om de basismaatregelen na te leven. Verder is de ventilatie in alle gebouwen van TU Delft volgens de veiligheidsnormen. Het dragen van een mondkapje is verplicht binnen alle onderwijsgebouwen op de campus bij verplaatsingen tussen onderwijsactiviteiten.


Volgende update na 14 januari
De overheid heeft uiterlijk vrijdag 14 januari 2022 een nieuw weegmoment om te beslissen over de maatregelen voor universiteiten. Tot die tijd kunnen wij helaas niet meer duidelijkheid geven; we hopen op eenieders begrip. Houd na deze datum Brightspace en de deze pagina in de gaten voor updates.


To top

Stage en onderzoek in het buitenland

Uitwisselingsprogramma's

Uitwisselingsprogramma's tweede semester 2021-2022

Het College van Bestuur van TU Delft heeft besloten om fysieke uitwisselingprogramma’s voor studenten toe te staan voor het tweede semester van het academische jaar 2021-2022. Studenten kunnen naar EU (Erasmus+) partneruniversiteiten en geselecteerde niet-EU partneruniversiteiten in de volgende landen: Australië, USA, Japan, Canada, China, Hong Kong, Argentinië, Chili, Singapore en Zuid-Korea.

TU Delft studenten mogen alleen reizen naar de hierboven genoemde landen die op de wereldkaart (website) de kleurcode groen of geel hebben. TU Delft raadt haar studenten sterk af om te reizen naar landen met de kleurcode oranje, in verband met bijkomende extra risico’s. Reizen naar landen die niet op bovenstaande lijst staan, of landen met kleurcode rood is niet toegestaan.


De kleurcode op de website van Nederland wereldwijd is niet alleen gebaseerd op de coronamaatregelen in een land of gebied, maar ook op veiligheidsrisico’s, gezondheidsrisico’s en of reizigers wonend in Nederland toegelaten worden in een land. Als een land de kleurcode oranje heeft kan deze code op meerdere factoren zijn gebaseerd, zoals:

 • het aantal COVID-19 infecties,
 • of de grens gesloten is voor reizigers woonachtig in Nederland
 • een nationale ramp (bijv. vulkaanuitbarsting of aardbevingsrisico)
 • het risico op terrorisme

Een uitzondering voor code oranje gebieden is mogelijk voor reizen om studie gerelateerde redenen als deze oranje kleurcode alleen betrekking heeft op de volgende inreisbeperkingen: een verplichte negatieve PCR-test voor aankomst op de voorziene bestemming en/of verplichting om in quarantaine te gaan na aankomst of na terugkeer in NL en/of andere geldende Covid-19 registratie verplichtingen.

Als je nog steeds een uitwisselingsprogramma in het buitenland wilt gaan doen, denk dan na over de academische, gezondheids- en financiële risico’s en bespreek ze bijvoorbeeld met je ouders. We hebben een aantal risico’s voor je op een rijtje gezet om te overdenken.

 • Academische risico’s: studievertraging, behaalde punten worden niet geaccepteerd door je faculteit
 • Gezondheidsrisico’s: quarantaine, infecties, ziekenhuisopname, (long) COVID symptomen, overlijden, geen repatriëring wegens gesloten grenzen
 • Financiële risico’s: kosten voor reizen, huisvesting, (verplichte) quarantaine, visum en verblijfsvergunning, en onvoorziene kosten als je geïnfecteerd raakt met COVID-19 of een deel van de Erasmus+ grand terug moet betalen (minimale eis aan de duur van je verblijf is 3 maanden)

Meer informatie om je te helpen deze beslissing te nemen vind je in onze disclaimer. Studenten die zich hebben aangemeld voor een uitwisselingsprogramma voor het tweede semester ontvangen hierover een e-mail.

Bindend Studieadvies (BSA)

BSA voor het studiejaar 2020-2021

Landelijk is besloten tot een verlaging van de BSA norm voor het studiejaar 2020-2021. Hoewel de studieresultaten van de eerstejaarsstudenten niet achterblijven met voorgaande jaren willen universiteiten studenten tegemoet komen vanwege de stress die de voortdurende beperkingen vanwege COVID-19 met zich meebrengen. Ook de TU Delft heeft besloten om de BSA-norm voor het studiejaar 2020-2021 verlagen.

Verlaging norm bindende studieadvies

De norm voor het bindend studieadvies (BSA) voor het studiejaar 2020-2021 wordt eenmalig verlaagd van 45 EC naar 39 EC, met uitzondering van de bacheloropleiding IO waarvoor een norm van 37,5 EC zal gelden. Uitgangspunt voor de verlaging is dat de norm voor elke eerstejaarsstudent van de TU Delft wordt verlaagd ter grootte van een vak. Dit betekent dat eerstejaarsstudenten in het studiejaar 2020-2021 minimaal 39 EC (IO: 37,5 EC) van hun eerste jaar moeten behalen om hun opleiding te mogen voortzetten.

Studenten die in een eerder jaar uitstel van het bindend studieadvies hebben gekregen, dienen in het studiejaar 2020-2021 in totaal ook 39 EC (IO: 37,5 EC) aan eerstejaars vakken te halen, tenzij zij minder studiepunten behoeven te halen om hun eerste jaar volledig af te ronden.

De BSA-regeling van de TU Delft blijft verder ongewijzigd. Alle studenten die wegens persoonlijke omstandigheden de verlaagde BSA-norm niet kunnen halen, kunnen via de bestaande procedure in de BSA-regeling uitstel van het bindend studieadvies aanvragen.

BSA voor het studiejaar 2019-2020

Voor het studiejaar 2019-2020 geldt, in verband met het COVID-19 virus: aan studenten die

 • 30 tot en met 44 EC hebben behaald of
 • bij het tussentijds advies in maart de indicatie positief (22,5 tot en met 30 EC) hebben gekregen, wordt uitstel verleend, zoals omschreven in punt 6 van de BSA-regeling, voor een volgend studiejaar.

Deze maatregel betekent het volgende voor het BSA dat eind van het studiejaar 2019-2020 werd verstrekt:

 1. Ben je in september 2019 of daarna gestart en heb je dit studiejaar 45 EC of meer behaald? Dan krijg je dit jaar conform de BSA-regeling van de TU Delft een positief bindend studieadvies.
 2. Ben je in september 2019 of daarna gestart en heb je dit studiejaar tussen de 30 EC en 44 EC behaald? Je krijgt dan eind augustus automatisch uitstel van het BSA. Je hoeft hiervoor dus geen verzoek in te dienen bij de BSA-commissie van jouw faculteit. Uitstel betekent dat je in het tweede studiejaar alle resterende EC uit het eerste jaar van jouw opleiding dient te behalen. Met andere woorden: alle 60 EC van jouw eerste jaar zijn in een volgend studiejaar behaald.
 3. Ben je in september 2019 of daarna gestart en heb je een positief tussentijds advies (bij 22,5 tot en met 30 EC) in maart 2020 ontvangen? Je krijgt dan eind augustus automatisch uitstel van BSA. Je hoeft hiervoor dus geen verzoek in te dienen bij de BSA-commissie van jouw faculteit. Uitstel betekent dat je in het tweede studiejaar alle resterende EC uit het eerste jaar van jouw opleiding dient te behalen.  Met andere woorden: alle 60 EC van jouw eerste jaar zijn in een volgend studiejaar behaald.
 4. Ben je in september 2019 of daarna gestart en heb je dit studiejaar minder dan 30 EC behaald en geen positief tussentijds advies in maart 2020 ontvangen?
  In dit geval krijg je conform de BSA-regeling van de TU Delft een (voorgenomen) negatief bindend studie advies. Je kan wel uitstel van BSA aanvragen in geval er sprake is van persoonlijke omstandigheden die je studievoortgang negatief hebben beïnvloed. De procedure, zoals vermeld op de BSA-website, dient in dit geval gevolgd te worden. Hierbij wordt gecontroleerd op eenduidige samenhang tussen de  persoonlijke omstandigheid en de studievoortgang.
 5. Voor studenten, die eerder uitstel van BSA hebben gekregen, geldt het volgende:
  • Voldoe je in studiejaar 2019-2020 aan de BSA-norm (45 EC uit het eerste studiejaar van jouw opleiding of eerste jaar volledig afgerond), dan heb je eind augustus automatisch een positief bindend studieadvies ontvangen. 
  • Heb je in studiejaar 2019-2020 niet de benodigde 45 EC uit het eerste studiejaar van jouw opleiding behaald of het eerste jaar niet volledig afgerond? Als er sprake is van een persoonlijke  omstandigheid, waaronder de eventuele gevolgen van de situatie m.b.t. COVID-19 voor jouw studievoortgang, dan kan je nogmaals uitstel van BSA aanvragen. De procedure, zoals vermeld op de BSA-website, dient in dit geval gevolgd te worden. Hierbij wordt gecontroleerd op eenduidige samenhang tussen de bijzondere omstandigheden en de voortgang. Bij verdere vragen, neem contact op met de studieadviseurs van je faculteit.

Verdere informatie kun je vinden op de BSA-website. Bij verdere vragen, neem contact op met de studieadviseurs van je faculteit.

BSA website Studieadviseurs per faculteit

Overgang bachelor naar master

Studiejaar 2021-2022

De zogenaamde harde knip is de wettelijke bepaling die zegt dat een student eerst de bacheloropleiding of het schakelprogramma moet afronden, voordat de student kan doorstromen naar een masteropleiding. Om mogelijke studievertraging met bijbehorende nadelige gevolgen vanwege COVID-19 te beperken, mogen universiteiten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een tijdelijke, zogenaamde zachte knip instellen voor de overgang van een bacheloropleiding naar een masteropleiding.

Daarbij is wel bepaald dat studenten één maal en met een maximale duur van 1 jaar een zachte knip inschrijving voor een (schakel- of master-)opleiding kunnen hebben.  Het stapelen van twee zachte knip- inschrijvingen is dus niet mogelijk.

Meer informatie over toelating vindt je hier.

Aanmelden TU Delft studenten

Studenten die gebruik willen maken van de zachte knip dienen zich via Studielink voor hun huidige bachelor- of schakelopleiding te herinschrijven en een inschrijvingsverzoek te doen voor de gewenste masteropleiding. In studielink wordt vervolgens gevraagd of de student in aanmerking wil komen voor een voorwaardelijke toelating tot de master. Op basis van deze aanvraag zal de voorwaardelijke toelating worden beoordeeld door de decaan van de faculteit, waartoe de betreffende masteropleiding behoort. De inschrijving voor deze opleiding zal een voorlopige inschrijving zijn, totdat de bachelor of het schakelprogramma is afgerond of worden beëindigd als op uiterlijk 31-08-2022 de bachelor of schakelprogramma niet is afgerond.

Informatie per faculteit:
Hieronder de berichten vanuit de opleidingsdirecteuren en/of decanen aan eigen bachelorstudenten over de tijdelijke zachte knip. Mocht je in willen stromen in een masteropleiding bij deze faculteit, dan geldt deze uitwerking ook voor jou. Facultaire uitwerkingen:
3ME - Nederlands
BK -  Nederlands
CiTG -  Nederlands
EWI – Engels
IO – Nederlands
LR – Engels
TBM – Engels
TNW – Engels

Aanmelden studenten van andere instellingen

Studenten die gebruik willen maken van de zachte knip dienen zich via Studielink voor de beoogde TU Delft opleiding aan te melden. Tevens moeten zij zich herinschrijven bij de toelating gevende opleiding bij de huidige universiteit of HBO. Wanneer deze aanmelding en herinschrijving zijn gedaan een email sturen naar: contactcentre-esa@tudelft.nl met als onderwerp: aanmelding master, bachelor nog niet afgerond onder vermelding van studienummer en de betreffende TUD master waarvoor aangemeld.

____________________________________________________________________________________________________________

Studiejaar 2020-2021

Tijdelijke maatregel van de TU Delft betreffende de overgang bachelor naar master vanwege COVID-19

De zogenaamde harde knip is de wettelijke bepaling die zegt dat een student eerst de bacheloropleiding of het schakelprogramma moet afronden, voordat de student kan doorstromen naar een masteropleiding. Om mogelijke studievertraging met bijbehorende nadelige gevolgen vanwege COVID-19 te beperken, mogen universiteiten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een tijdelijke, zogenaamde zachte knip instellen voor de overgang van een bacheloropleiding naar een masteropleiding.

Voor bachelor- en schakelstudenten, die in het studiejaar 2019-2020 zijn ingeschreven aan een Nederlandse universiteit of HBO instelling, gelden de volgende uitgangspunten.

Aanmelden TU Delft studenten

Studenten die gebruik willen maken van de zachte knip dienen zich via Studielink voor hun huidige bachelor- of schakelopleiding te herinschrijven en een inschrijvingsverzoek te doen voor de gewenste masteropleiding. De herinschrijving gaat op 3 juni open. In studielink wordt vervolgens gevraagd of de student in aanmerking wil komen voor een voorwaardelijke toelating tot de master. Op basis van deze aanvraag zal de voorwaardelijke toelating worden beoordeeld door de decaan van de faculteit, waartoe de betreffende masteropleiding behoort. De inschrijving voor deze opleiding zal een voorlopige inschrijving zijn, totdat de bachelor of het schakelprogramma is afgerond of worden beëindigd als op uiterlijk 31-08-2021 de bachelor of schakelprogramma niet is afgerond. Indien je al een aanmelding hebt gedaan voor je masteropleiding dan ontvang je voor 1 juni bericht over de eventuele voorwaardelijke toelating tot de master.

Informatie per faculteit:
Hieronder de berichten vanuit de opleidingsdirecteuren en/of decanen aan eigen bachelorstudenten over de tijdelijke zachte knip. Mocht je in willen stromen in een masteropleiding bij deze faculteit, dan geldt deze uitwerking ook voor jou. Facultaire uitwerkingen:
3ME - Nederlands
BK -  Nederlands
CiTG -  Tweetalig
EWI – Engels
IO – Tweetalig
LR – Engels
​​​​​​​TBM – Engels
​​​​​​​TNW – Engels​​​​​​​

Tegemoetkoming financiële zorgen studenten

Door de maatregelen rondom de coronacrisis zijn situaties ontstaan waarin studenten te maken hebben met directe of indirecte geldzorgen waardoor de voortgang van hun studie in gevaar komt. Om tegemoet te komen aan deze situatie hebben de universiteit en DUO een aantal maatregelen getroffen.

Tegemoetkoming DUO
Op dit moment biedt de DUO twee tijdelijke financiële tegemoetkomingen:

 • Tegemoetkoming voor het wegvallen van je beurs: lag of ligt de laatste maand van je (aanvullende) beurs in de periode juni 2020 tot en met augustus 2023, en kon je daarna alleen nog maar lenen? Dan kom je in aanmerking voor deze financiële tegemoetkoming en ontvang je eenmalig €1500. DUO zal zelf contact met je opnemen, zorg er daarom voor dat je contactgegevens in ‘Mijn DUO’ juist zijn.
 • Tegemoetkoming voor extra kosten vanwege studievertraging: stond je in het studiejaar 2019-2020 en in het studiejaar 2020-2021 minimaal 1 maand ingeschreven, en heb je in de periode 1 september 2020 tot en met 31 augustus 2021 je master behaald? Dan kom je in aanmerking voor deze tegemoetkoming en ontvang je eenmalig €535. DUO zal zelf contact met je opnemen, zorg er voor dat je contactgegevens in ‘Mijn DUO’ juist zijn. Verhuis je na het afstuderen naar het buitenland, geef dan je nieuwe adres door in ‘Mijn DUO’. Installeer en activeer voor vertrek de DigiD app. Zo mis je het bericht niet. Heb je geen studiefinanciering en zijn je adresgegevens niet bekend bij DUO? Zorg dan dat u voor vertrek uw nieuwe adres doorgeeft aan uw Nederlandse gemeente. 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de financiële tegemoetkomingen voor studenten op de website van DUO of bel: +31 50 599 77 55.

Tegemoetkoming TU Delft
TU Delft zal coulant omgaan met de betalingstermijnen van het collegegeld. Het collegegeld wordt in principe wel op de gebruikelijke momenten geïncasseerd, lukt de inning niet, dan is uitstel mogelijk.

Ben jij een non-EER student?
In sommige gevallen komen niet-EER-studenten in aanmerking voor het profileringsfonds. Neem contact op met je studieadviseur om de mogelijkheden te bespreken en lees hier meer.

Korting collegegeld 2021-2022
In februari 2021 presenteerde het ministerie van OCW een steunpakket voor onderwijs en onderzoek. Een onderdeel van dit pakket is de korting van 1084 euro op het collegegeld voor studiejaar 2021-2022. Zodra binnen de TU Delft de nieuwe tarieven bekend zijn worden deze gecommuniceerd.

Tijdelijke verlaging collegegeld non-EU/EFTA in 2021 i.v.m. maatregelen COVID-19 virus

Non EU/EFTA Bsc of Msc studenten die afstuderen in maanden september, oktober of november 2021, krijgen het verschil tussen het instellingscollegegeld en het wettelijk collegegeld achteraf gerestitueerd. 
Het betreft studenten waarvan wordt aangenomen dat zij hun bachelor- of masterdiploma vóór 1 september 2021 behaald zouden hebben, maar waarvan het geplande afstuderen is vertraagd door de beperkende (overheids)maatregelen samenhangend met de COVID-19 crisis.

Voor deze regeling geldt:

 • Student betaalt nu het instellingscollegegeld non-EU/EFTA;
 • Afstuderen zou plaatsvinden in 2020-2021, maar is vertraagd door COVID-19;
 • Er dient sprake te zijn van een continue inschrijving bij de betreffende opleiding;
 • Het bedrag dat uitgekeerd wordt, is het verschil tussen het vastgestelde bedrag van  het instellingscollegegeld en het wettelijk collegegeld voor studiejaar 2021-2022;
 • De compensatie ter hoogte van een verlaging collegegeld tot het wettelijk tarief geldt voor maximaal 3 maanden (september t/m november 2021);
 • Bij afstuderen na 30 november 2021 vervalt deze regeling en ontvangt de student geen compensatie;
 • Er kan geen sprake zijn van een dubbele tegemoetkoming. De student komt niet in aanmerking voor deze korting als de student een andere vorm van collegegeldvergoeding ontvangt, zoals de Regeling Profileringsfonds TU Delft of een particulier universiteitsfonds. 
 • De compensatie vindt automatisch plaats na het behalen van het diploma.
 • Na afstuderen wordt de student niet automatisch uitgeschreven, zie Uitschrijven (tudelft.nl) voor meer informatie.

Afstuderen

Bij afstuderen beslist de faculteit of de ceremonie online of op locatie is. Bij een fysieke ceremonie zijn enkel de kandidaat en commissie aanwezig. Publiek is online aanwezig.

Wat te doen als je een coronabesmetting vermoedt of hebt?

Als jijzelf coronaklachten (o.a. verkouden, koorts of benauwd) hebt, laat je dan zo snel mogelijk testen, ook wanneer de klachten mild zijn. Tot de testuitslag bekend is, is thuisisolatie noodzakelijk en kun je dus onder geen voorwaarde naar de campus komen, hoe vervelend dat ook is. Ook als je al bent gevaccineerd.

Als een van je huis- of studiegenoten symptomen heeft (o.a. verkouden, koorts of benauwd) en je was minstens 15 minuten per dag (bij elkaar opgeteld en 1,5 meter of minder) bij je huis- of studiegenoot in de buurt die besmettelijk was of was je minder dan 15 minuten in de buurt, maar heb je wel met die persoon gezoend, geknuffeld of heeft deze persoon vlakbij jou gehoest? Dan heb je een verhoogde kans om besmet geraakt te zijn met het coronavirus.

Doe de check om te weten of je in quarantaine moet en wanneer je je moet laten testen. Ook als je gevaccineerd of hersteld bent.

In geval van besmetting
Als uit de test blijkt dat je wel Covid-19 hebt, zal de GGD contact met je opnemen om een contactonderzoek op te starten. Geef je lijst met contacten direct na vaststelling door aan de GGD. Volg daarna de aanwijzingen van de GGD altijd op. Mogelijk vraagt de GGD je om zelf je contacten (op de universiteit) te informeren over je besmetting. Voor hulp kun je dan contact opnemen met de afdeling Integrale Veiligheid via tu-iv@tudelft.nl of via telefoonnummer 015 27 82777. De GGD neemt contact op met de universiteit indien (clusters van) besmettingen hiertoe aanleiding geven.

Communiceren over gezondheid van medewerkers en studenten
Met informatie over de gezondheid van medewerkers en studenten moet zeer secuur worden omgegaan. Universiteiten mogen om privacyredenen geen gezondheidsinformatie van medewerkers of studenten opvragen of delen, ook niet als het over Covid-19 gaat.

Niet naar campus door quarantaine of corona klachten?

Quarantaine

Moet ik in quarantaine? Doe de check via deze website van de overheid om te weten of je in quarantaine moet en wanneer je je moet laten testen.

De Nederlandse overheid raadt studenten die uit een land of gebied komen waarvoor om gezondheidsredenen een reisadvies geldt, ten zeerste aan om gedurende 10 dagen in quarantaine te blijven. Informeer vooraf goed als je vanuit een ander land naar Nederland reist welke richtlijnen je moet volgen. Op de website van de Rijksoverheid vind je op basis van het land waar je vandaan komt, aan welke regels je moet voldoen. Denk hierbij aan een quarantaineverplichting, een negatief COVID-19 testresultaat en/of vaccinatiebewijs die je mogelijk aan de grens moet kunnen overleggen. Door je vooraf goed te informeren, vermijd je het risico dat je te laat voor de start van je studie bent.

Niet naar campus door quarantaine of corona klachten?

Mondkapjes op campus

Deze informatie is bijgewerkt op 14 januari 2022

Het dragen van een mondkapje is verplicht op de campus, niet alleen tijdens het verplaatsen, maar ook zittend in onderwijsruimtes, met uitzondering van bepaalde practica en in laboratoria waar juist een mondkapje in verband met de veiligheid niet op mag. Ook buiten dienen mondkapjes gedragen te worden wanneer er geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Het advies is vanaf nu om een wegwerpmondkapje te dragen. Stoffen en zelfgemaakte mondkapjes worden afgeraden. 

Vaccineren en boosterprik

Wil je je laten vaccineren en/of boosteren tegen corona? Maak dan een afspraak op www.planjeprik.nl, maar het kan ook zonder afspraak op GGD-locaties die zijn te vinden op www.prikkenzonderafspraak.nl. Vooralsnog kiest de TU Delft ervoor dat je zonder coronabewijs het onderwijs op de campus kunt volgen. Op specifieke plekken op de campus, zoals bij X en het Science Centre, kan gevraagd worden naar je coronabewijs.

Corona-vaccinatieplan: informatie voor internationale studenten

Alle personen van 18 jaar of ouder die in Nederland wonen en bij de gemeente staan ingeschreven, komen in aanmerking voor een COVID-19-vaccinatie. Ook als internationale student ontvang je een uitnodigingsbrief van het RIVM om in Nederland een COVID-19-vaccinatie te krijgen. Zorg ervoor dat je met je huidige adres staat ingeschreven bij de gemeente waar je momenteel woont.

Behoor je tot een kwetsbare groep, neem dan contact op met je huisarts, hij/zij zal je daarbij begeleiden.

Vooralsnog kiest de TU Delft ervoor dat je zonder coronabewijs het onderwijs op campus kunt volgen. Om veilig onderwijs te kunnen volgen en te kunnen geven hopen we dat iedereen die aan de TU Delft studeert de overheidsrichtlijnen opvolgt als het gaat om vaccineren en testen.

Meer informatie in het Engels vind je hier.

Bron: lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19-vaccinatie (par. 2.3).

Gratis zelftesten

Studenten worden aangeraden om gebruik te maken van (vrijwillige) zelftesten. Het is voor alle studenten en medewerkers weer mogelijk om zelftesten gratis te bestellen via www.zelftestonderwijs.nl. Studenten en medewerkers worden geadviseerd twee keer per week een zelftest te gebruiken, ook als je geen klachten hebt. Laat je bij een positieve uitslag altijd testen bij de GGD.

Niet naar campus door quarantaine of corona klachten

Moet je verplicht thuis blijven omdat je coronaklachten hebt of zit je in quarantaine waardoor je niet bij een tentamen of (deels) niet bij een verplicht practicum kunt zijn?

 • Voor tentamens, zal de docent (en de Examencommissie) per vak bekijken wat een haalbare oplossing is.
 • Voor practicum neem dan zo snel mogelijk contact op met de docent om tot een passende en haalbare oplossing te komen. 

Studenten die vanwege gezondheidsredenen langdurig niet op de campus aanwezig kunnen zijn, worden aangeraden contact op te nemen met hun studieadviseur.

Horeca

Deze informatie is bijgewerkt op 17 januari 2022

Vanwege de aangepaste coronamaatregelen zijn er vanaf woensdag 19 januari meer horecalocaties op de campus van de TU Delft geopend voor afhalen. Bekijk in het schema hieronder welke locaties op welke tijden geopend zijn. De zitgebieden bij de restaurants mogen gebruikt worden, met een maximum van 75 personen.

Bekijk hier het rooster t/m 18 januari
Bekijk hier het rooster vanaf woensdag 19 januari

Het nieuwe rooster geldt tot en met vrijdag 4 februari, onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen in verband met de coronamaatregelen.

X

Deze informatie is bijgewerkt op 17 januari 2022

Tijdens de persconferentie van vrijdag 14 januari zijn meerdere versoepelingen aangekondigd. Dit betekent dat je bij X weer terecht kunt voor het grootste deel van het aanbod, ook in de avonden. Lees de laatste corona update van X.