CWI-onderzoek

Nieuws - 08 februari 2022 - Webredactie Communication

Het College van Bestuur (CvB) van TU Delft heeft een nieuwe interne melding ontvangen inzake mogelijke onregelmatigheden rond enkele publicaties over Majorana-onderzoek. Er is in publicaties van voor 2019 mogelijk sprake geweest van onregelmatigheden bij de gegevensverwerking door een of meer van de auteurs. Deze mogelijke onregelmatigheden zijn ontdekt door enkele van de andere auteurs naar aanleiding van vragen van wetenschappers buiten de TU Delft.

Het CvB onderschrijft uiteraard het grote belang van transparantie en betrouwbaarheid van wetenschappelijke onderzoeksresultaten en heeft de melding doorgestuurd naar de Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI). Inmiddels is bekend dat de CWI tot een onderzoek overgaat. Wanneer de CWI op basis van dit onderzoek met haar advies komt, is thans nog niet bekend.
 
Tim van der Hagen, rector magnificus van TU Delft: “Het is belangrijk dat wij deze bevinding zorgvuldig onderzoeken. Wetenschap betekent altijd kritisch blijven kijken naar resultaten, deze in twijfel trekken en ter discussie stellen”. Eerder was er ook al een melding over een Majorana-publicatie; die publicatie is in maart 2021 teruggetrokken.
 
Het Majorana-deeltje is de basis van een van de vier lijnen waarlangs TU Delft binnen QuTech onderzoek doet naar de ontwikkeling van een quantumcomputer. Bij QuTech, een onderzoekscentrum voor quantumtechnologie van TU Delft en TNO, worden ook drie andere bouwstenen voor de quantumcomputer onderzocht die niet gebaseerd zijn op Majorana’s, maar op supergeleiders, halfgeleiders en diamant. Deze laatste drie zijn verder ontwikkelde types quantum bits (ook wel qubits). Het gros van de Groeifondsbijdragen wordt daaraan besteed. Op de lange termijn blijven ook Majorana’s veelbelovend.