De ENHANCE Alliance verwelkomt drie nieuwe universiteiten als lid, voor de oprichting van een powerhouse van onderwijs en onderzoek

Nieuws - 25 november 2022 - Webredactie Communication

De Technische Universiteit Delft, de GdaĹ„sk University of Technology en de ETH Zurich sluiten zich aan bij de ENHANCE Alliance die streeft naar de vorming van een Europese Universiteit. 

De ENHANCE Alliance is verheugd de TU Delft (Nederland), de GdaĹ„sk University of Technology (Polen) en de ETH Zurich (Zwitserland) als nieuwe leden te kunnen verwelkomen. Hooggeplaatste vertegenwoordigers van alle drie deze instellingen waren aanwezig bij de op vrijdag 25 november gehouden ENHANCE Leadership Meeting op de RWTH Aachen University. De tien lid-universiteiten kregen hun ondertekende Memorandum of Understanding overhandigd, die de basis vormt voor hun samenwerking. 

Door de uitbreiding van het netwerk profiteert ENHANCE van duurzame institutionele relaties tussen de zeven oorspronkelijke universiteiten binnen het samenwerkingsverband en de drie nieuwe leden. De uitmuntende kwaliteit van het onderwijs en onderzoek van de TU Delft, Gdańsk Tech en ETH Zurich is zeer welkom binnen de Alliance. Alle tien de universiteiten kunnen de vruchten plukken van hun gezamenlijke expertise en kennis.
Tijdens de ENHANCE Leadership Meeting werd de vaststelling voorbereid van de gezamenlijke strategische koers die ENHANCE in de komende jaren wil varen. 

“De uitbreiding van onze Alliance is een ondubbelzinnig teken van onze toewijding aan onze missie om een krachtige en duurzame Europese universiteit te ontwikkelen. We zijn er trots op dat deze prestigieuze instellingen zich aansluiten bij onze Alliance, om samen met ons de toekomst van Europa vorm te geven”, aldus professor Anne Borg, voorzitter van de raad van bestuur van ENHANCE en rector van de Norwegian University of Science and Technology (NTNU). 

Voorzitter professor Geraldine Rauch verklaarde namens de coördinerende universiteit, de Technische Universität Berlin (TUB): “Met het verwelkomen van nieuwe leden maakt ENHANCE zich ook nieuwe ideeën eigen voor een sterke Europese gemeenschap, die onderzoek en onderwijs in een vreedzaam en verenigd Europa mogelijk maakt. Uit de huidige ontwikkelingen blijkt dat dit belangrijker is dan ooit”.

Alle nieuwe leden brengen hun unieke sterke punten mee naar de Alliance, waardoor het aanbod en de dienstverlening van het consortium groter en diverser wordt. 

De TU Delft is de oudste en grootste technische universiteit van Nederland. De in 1842 opgerichte universiteit neemt ruim 27.000 studenten en meer dan 6.000 medewerkers mee naar de ENHANCE Alliance. Wetenschap, techniek en ontwerp zijn de pijlers van de onderzoeksstrategie van de universiteit. “Wij maken graag deel uit van deze krachtige alliantie, waarin we de educatieve en onderzoekskwaliteiten van alle partners kunnen combineren om studenten en medewerkers een ervaring met de Europese universiteit te bieden van uitmuntende kwaliteit”, zegt professor Tim van der Hagen, Rector Magnificus en voorzitter van het College van Bestuur van de TU Delft.

De in 1904 opgerichte GdaĹ„sk University of Technology is de tweede lid-universiteit van ENHANCE uit Oost-Europa. De universiteit telt ruim 15.000 studenten en circa 2.800 medewerkers. In 2017 werd GdaĹ„sk Tech door de Europese Commissie erkend als een instituut waar de ontwikkel- en werkomstandigheden voor onderzoekers tot de beste van Europa behoren. “Wij willen een tastbare bijdrage leveren aan de ontwikkeling van ENHANCE – als daadwerkelijk geĂŻntegreerde en optimaal uitgeruste Europese universiteit – met een maatschappelijke invloed van betekenis binnen de EU en ook daarbuiten om regio’s waar de omstandigheden minder gunstig zijn te helpen zich te ontwikkelen”, stelt Professor Krzysztof Wilde, rector van GdaĹ„sk Tech. 

De ETH Zurich werd in 1855 opgericht en neemt bijna 25.000 studenten en bijna 10.000 medewerkers mee naar de ENHANCE-gemeenschap. Vrijheid, individuele verantwoordelijkheid, ondernemersgeest en ruimdenkendheid zijn de richtlijnen voor de instelling als centrum van innovatie en kennis. “De ETH Zurich sluit zich graag aan bij onze collega-technische universiteiten binnen ENHANCE om zo bij dragen aan het vormgeven van de Europese hogeronderwijsruimte (EHEA) en oplossingen te vinden voor onze gezamenlijke uitdagingen”, zegt professor GĂĽnther Dissertori, rector van ETH Zurich. 

Zowel binnen als buiten het kader van de aanvraag van de Alliance voor de nieuwe Erasmus+ Call van het European Universities Initiative zetten de tien universiteiten zich in voor een soepele, verdere integratie van alle lid-universiteiten, met de heldere missie ENHANCE verder te brengen dan het huidige raamwerk voor financiering. “De uitbreiding van onze Alliance betekent een verdere verrijking van onze gemeenschap. Ik beschouw onze diversiteit als onze kracht. De toegevoegde waarde van de verschillende denkbeelden en werkwijzen op het gebied van onderwijs en onderzoek leidt er in mijn ogen toe dat we ons ontdoen van blinde vlekken en daadwerkelijk een verschil kunnen maken, niet alleen voor de Europese onderwijsruimte (EEA), maar voor Europa als geheel”, aldus secretaris-generaal Naveed Syed van de ENHANCE Alliance. 

Over

De ENHANCE Alliance werd in 2019 opgericht met als doel één gezamenlijke Europese campus te ontwikkelen, zonder fysieke, administratieve of educatieve obstakels, waarbinnen studenten, faculteitsmedewerkers en andere personeelsleden zich vrijelijk kunnen bewegen en de Europese onderwijsruimte kunnen ervaren. Het is de missie van ENHANCE om verantwoorde maatschappelijke transformaties te bewerkstellingen en de ontwikkeling en inzet van wetenschap en technologie te stimuleren – ten gunste van de maatschappij. ENHANCE neemt deel aan het ERASMUS+ programma European University Initiative en aan het Horizon 2020-programma Science with and for Society (SwafS). In de Alliance hebben zich tien lid-universiteiten verenigd: De Technische Universität Berlin (Duitsland), die tevens coördinator is, de Chalmers University of Technology (Zweden), de TU Delft (Nederland), de ETH Zurich (Zwitserland), de Gdańsk University of Technology (Polen), de Norwegian University of Science and Technology (Norwegen), de Politecnico di Milano (Italië), de RWTH Aachen University (Duitsland), de Universitat Politècnica de València (Spanje) en de Warsaw University of Technology (Polen).

Meer infromatie

https://enhanceuniversity.eu/

Vicente Castells
Communications Officer
ENHANCE Alliance
communications.officer@enhanceuniversity.eu