ERC Starting Grant voor vier Delftse onderzoekers

Nieuws - 22 november 2022 - Webredactie Communication

De European Research Council (ERC) heeft de ERC Starting Grants voor jonge onderzoekers bekend gemaakt, waaronder vier wetenschappers van TU Delft. Deze Europese subsidie van 1,5 miljoen euro voor een programma van vijf jaar, is bedoeld om individuele wetenschappers hun eigen teams te laten opbouwen en baanbrekend onderzoek te doen.

De vier ERC Starting Grant-ontvangers van TU Delft zijn:

Francesco Avallone (LR)

Stillere vliegtuigen door te beschrijven hoe stroming en akoestiek op elkaar inwerken bij technologieën die motorgeluid verminderen 
Universitair docent dr. Francesco Avallone onderzoekt onverklaarde resultaten uit experimenten die optreden als een geluidsgolf stuit op de turbulente luchtstromen boven oppervlakken die zijn voorzien van een akoestische voering. Om deze onbegrepen resultaten te verklaren, zal Avallone de akoestische en hydrodynamische snelheden nabij een akoestisch behandeld oppervlak gaan meten met nieuwe experimenten en numerieke analyse. Met zijn onderzoek, met de titel LINING, hoopt Avallone het wetenschappelijke vraagstuk over de onverwachte resultaten op te kunnen lossen. Bovendien hoopt hij de weg vrij te kunnen maken voor de ontwikkeling van oppervlakken die weinig geluid produceren en een lage luchtweerstand hebben. Het onderzoek kan hiermee bijdragen aan efficiëntere voortstuwing van vliegtuigen en het verminderen van geluidsoverlast door duurzamere vliegtuigmotoren.
Lees meer

Ivan Langella (LR)

Stabiele waterstofverbranding met lage stikstofuitstoot
Universitair docent dr. Ivan Langella onderzoekt de verbrandingsprocessen van waterstof in onder meer vliegtuigmotoren. Waterstof is een kansrijke energiedrager, ook voor vliegtuigen: je kunt het maken van water, het levert veel energie en het is (mits duurzaam geproduceerd) koolstofvrij. Maar er zijn ook uitdagingen. Zo is de verbranding van waterstof in een gasturbine-verbrandingsmotor moeilijk onder controle te houden. Bovendien komen bij de verbranding van waterstof nog steeds giftige en vervuilende stikstofoxiden vrij. Langella onderzoekt in zijn onderzoeksvoorstel OTHERWISE hoe je waterstof kunt verbranden met én een stabiele waterstofvlam én tegelijkertijd een hele lage uitstoot van NOx. Hij doet dat – voor het eerst – met een combinatie van excessieve rek en het injecteren van water. 
Lees meer

Sebastian Weingartner (TNW)

MRI-based ID of the Vasculature across the Heart-Brain Axis
Microvasculaire stoornissen zijn een kenmerk van veel van de meest belastende ziekten van vandaag, waaronder vormen van ischemische hartziekte, beroerte en dementie. Het is ook de meest veelbelovende kandidaat om het verband te verklaren tussen hart- en vaatziekten en hersenziekten (de zogenaamde hart-brein-as). Alleen histologie biedt echter een volledige beoordeling van de microvasculatuur, en deze is zelden in vivo beschikbaar omdat daarvoor een invasieve biopsie nodig is. Het ontbreken van vroege, niet-invasieve markers beperkt ons pathofysiologisch inzicht en heeft een cruciale invloed op het succes van de behandeling, aangezien preventieve interventie de enige beschikbare succesvolle klinische beheersstrategie is.

Met behulp van Magnetic Resonance Imaging (MRI) wil Sebastian een VascularID ontwikkelen, een volledig niet-invasief instrumentarium voor de kwantitatieve beoordeling van de cardiale en cerebrale microvasculatuur. Deze niet-invasieve biopsie maakt gebruik van microscopische magnetische velden rond de vaten om structurele informatie over de microvasculatuur te verkrijgen. Het is contrastvrij en bestand tegen veldinhomogeniteiten en kan voor het eerst zowel in het hart als in de hersenen worden gebruikt. In combinatie met een nieuwe generatie niet-contrasterende perfusie-MRI zal VascularID uitgebreide functionele en structurele informatie opleveren.
Lees meer 

Ali Akyldiz (3mE en Erasmus MC)

Cardiovasculaire biomechanica
Het onderzoek van Akyildiz richt zich op cardiovasculaire biomechanica, met name de vatbaarheid van individuele mensen voor cardiovasculaire situaties, zoals hartaanvallen en beroertes, als gevolg van biomechanische storingen in hun bloedvaten.
Lees meer

Over ERC Grants

De ERC, opgericht in 2007 door de Europese Unie, is de belangrijkste Europese financieringsorganisatie voor excellent grensverleggend onderzoek. Het financiert creatieve onderzoekers van alle nationaliteiten en leeftijden voor projecten in heel Europa. De ERC biedt vier kernsubsidieregelingen: Starting Grants, Consolidator Grants, Advanced Grants en Synergy Grants. Met zijn aanvullende subsidieregeling ‘Proof of Concept’ helpt ERC de kloof te overbruggen tussen hun baanbrekende onderzoek en de eerste fasen van de commercialisering ervan. De ERC wordt geleid door een onafhankelijk bestuursorgaan, de Wetenschappelijke Raad. Sinds 1 november 2021 is Maria Leptin de voorzitter van de ERC. De totale begroting van de ERC van 2021 tot 2027 bedraagt meer dan 16 miljard euro, als onderdeel van het programma Horizon Europe, onder de verantwoordelijkheid van de Europese commissaris voor innovatie, onderzoek, cultuur, onderwijs en jeugd, Mariya Gabriel.

ERC persbericht en volledige lijst Starting Grants