Het Reactor Instituut van de TU Delft zet weer een stap vooruit als proeftuin voor innovatie

Nieuws - 19 januari 2022 - Webredactie Communication

Het Reactor Instituut Delft (RID) investeert voortdurend in betere meetmethoden en technieken om baanbrekend onderzoek te kunnen faciliteren. Met het programma OYSTER (Optimized Yield - for Science, Technology & Education - of Radiation) hebben we dit versneld. De eerste fase van de upgrade van de reactor en instrumenten is afgerond, waardoor de Hoger Onderwijs  Reactor (HOR) nu een stuk preciezer en breder inzetbaar is in het onderzoek en beter kan voldoen aan vragen vanuit de wetenschappelijke wereld en vanuit de markt.

Rondleiding CvB en decaan

Om dat moment te markeren hebben twee leden van het College van Bestuur Tim van der Hagen en Marien van der Meer, samen met Paulien Herder, decaan TNW, een rondleiding gehad. Deze werd verzorgd door Bert Wolterbeek, directeur van het RID, Jan Leen Kloosterman, hoofd RST en Camiel Kaaijk, hoofd ontwikkeling van de HOR.

Onderzoek

Het potentieel voor straling gerelateerd wetenschappelijk onderzoek en innovatie op het gebied van gezondheid, duurzame energie en materialen wordt aanzienlijk verbeterd en uitgebreid. Het brede toepassingsgebied loopt van medische isotopen voor diagnose en behandeling van kanker, batterijen en zonnecellen tot aan betere staalsoorten.

10 jaar

Sinds de start van het OYSTER-project is er al een aantal unieke, nieuwe instrumenten gerealiseerd, zoals

  •  de neutrondiffractometer PEARL waarmee wetenschappers uit binnen- en buitenland onderzoek doen naar nieuwe energiematerialen.
  • de flexibele bestralingsfaciliteit voor onderzoek naar nieuwe productieroutes van medische isotopen.

100x beter

Met deze aanpassingen kan Delft met OYSTER honderd keer beter of sneller metingen uitvoeren dan nu het geval is. Deze verbetering zal bijdragen aan hoogstaand wetenschappelijk onderzoek, versnelde innovatie en daarmee aan onze Nederlandse kenniseconomie.

De verwachting is dat de koude bron in juli-november 2022 wordt geĆÆnstalleerd, daarna is de upgrade voltooid. Dan zal de effectiviteit van de neutronen verhoogd zijn.

Reactor Instituut Delft (RID) en afdeling Radiation, Science & Technology (RST) van de TU Delft

Het RID en de wetenschappelijke afdeling RST vormen samen al meer dan 50 jaar het Nederlandse kenniscentrum voor onderzoek en onderwijs op het gebied van straling. Met onze kennis en expertise leveren we een belangrijke bijdrage aan fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek.

We zijn het Nederlandse centrum voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op het gebied van reactorfysica, neutron- en positronstraling, stralingsdetectie en radiochemie. Een groot deel van het onderzoek richt zich op medische toepassingen, zoals de productie van medische isotopen en de diagnostiek en behandeling van kanker. Daarnaast worden nieuwe materialen ontwikkeld voor duurzame energie zoals zonnecellen en batterijen en wordt gewerkt aan de kernreactoren van de toekomst.

Het RID biedt expertise service voor bedrijven en organisaties, waarbij gebruik kan worden gemaakt van de onderzoeksfaciliteiten- en instrumenten. Het instituut is tevens de instantie in Nederland die mensen opleidt om veilig met straling te kunnen werken. Wij zijn onderdeel van een internationaal netwerk van topinstituten dat in Delft kennis en instrumenten betrekt voor eigen onderzoek.

Ontwikkeling producten en materialen

Voor een grote groep (multinationale) bedrijven zijn wij van groot belang bij het ontwikkelen van producten in de voedingsmiddelenindustrie, micro elektronica, staal- en kunststofproductie etc. In de gezondheidszorg werken wij samen met academische ziekenhuizen bij het ontwikkelen van diagnostische en behandeltherapieƫn voor het bestrijden van onder meer kanker. Voor de energiesector leidt neutronenonderzoek tot betere methodes voor bijvoorbeeld opslag van energie met waterstof en batterijen.

/* */