Koningin Máxima en minister Dijkgraaf bezoeken ontvangstweek TU Delft

Nieuws - 24 augustus 2022 - Webredactie Communication

Hoog bezoek tijdens de Delftse Ontvangstweek (OWee) en het Introduction Programme (IP)  voor nieuwe studenten: Hare Majesteit Koningin Máxima en minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kwamen langs bij de Activiteitenmarkt en spraken met studenten over mentaal welzijn. Koningin Máxima is erevoorzitter van de stichting MIND Us die zich inzet voor de mentale gezondheid van jongeren tussen de 12 en 27. Studentenwelzijn is een onderwerp dat ook bij de minister én bij TU Delft hoog op agenda staat.

Tijdens de jaarlijkse ontvangstweek maken nieuwe Delftse studenten kennis met de campus, de stad Delft, studentenorganisaties en natuurlijk met elkaar. Woensdag 24 augustus stond de activiteitenmarkt op het programma, waar meer dan 60 verschillende sport-, cultuur- en maatschappelijke verenigingen zich aan de studenten voorstelden. “Tijdens de OWee en het IP beginnen studenten met het opbouwen van een zo belangrijk sociaal netwerk; vrijetijdsactiviteiten en -verenigingen kunnen daar een belangrijke rol in spelen. We hebben de afgelopen paar jaar gezien dat het wegvallen hiervan een negatieve invloed heeft op het welzijn van onze studenten,” zegt Rob Mudde, Vice Rector Magnificus en Vice-President Education van TU Delft.

De OWee, de OntvangstWeek, is de meerdaagse introductie voor alle aankomende eerstejaars bachelorstudenten van de TU Delft, de Hogeschool InHolland en de Haagse Hogeschool. Voor master-, uitwisselings- en schakelstudenten organiseert de TU Delft het Introduction Programme (IP).

Koningin Máxima en minister Dijkgraaf brachten tijdens de markt een bezoek aan LHBT+ jongerenvereniging Outsite, platform Student Onbeperkt voor studenten met een functiebeperking, studentenjazzvereniging Groover en voetbalvereniging Ariston. Aansluitend spraken ze over het mentale welzijn van studenten met onder meer een studentenpsycholoog, een studieadviseur, een docent, de studentambtenaar van de gemeente Delft en natuurlijk met studenten zelf.

De Stichting MIND Us, waar Koningin Máxima erevoorzitter van is, zet zich in om de mentale problemen van jongeren onder de aandacht te brengen en ontwikkelt initiatieven om de mentale gezondheid van jongeren te vergroten. Een werkbezoek als dit geeft MIND Us hiervoor belangrijke input. Ook Rob Mudde sloot aan bij het gesprek: “Studenten staan onder steeds meer druk om op allerlei gebieden te presteren en daar kan hun welzijn bij in het gedrang komen. Dat is een probleem dat we alleen samen kunnen aanpakken en dat begint bij erover te praten. In die zin is dit gesprek ook voor ons als universiteit heel belangrijk.”

Minister Dijkgraaf: “De mentale gezondheid van studenten is een urgent thema. Ik vind de cijfers zorgwekkend: veel studenten worstelen met mentale klachten, vooral internationale studenten en biculturele studenten. We gaan meer nadruk leggen op preventie, zoals studenten weerbaarder en veerkrachtiger maken en zorgen voor een inclusief en steunend studieklimaat. We zien ook dat contact met de onderwijsinstelling en met medestudenten zorgt voor minder stress en meer veerkracht. En persoonlijk contact zorgt ervoor dat studenten sneller aan de bel trekken als het niet goed met ze gaat en vaak vinden ze zo ook beter de weg naar hulp. Hoger onderwijsinstellingen werken samen met de studentenbonden aan preventiemaatregelen. Voor die integrale aanpak studentenwelzijn heb ik de komende jaren jaarlijks € 15 miljoen jaarlijks vrijgemaakt, en € 1 miljoen al in 2022.”